Mgr. Jana Povolná – kandidátka do Poslanecké sněmovny

Pocházím ze Svitavska, kde žiji s výjimkou středoškolských a vysokoškolských studií celý svůj život a chci hájit zájmy tohoto regionu.

Absolvovala jsem Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.  Pracuji  v  Městské knihovně a informačním centru  Březová nad Svitavou.  Mám za to, že veřejné knihovny a  informační centra by měly být takovými „obýváky obce“ a také tak své pracoviště vnímám. Setkávám se zde s nejrůznějšími lidmi, kteří se mi často svěřují s tím, co je trápí a já jim pomáhám řešit jejich každodenní problémy.

Jako matka dvou dětí jsem spoluzakladatelkou a v současné době i  předsedkyní  Rodinného (dříve Mateřského) a komunitního centra Kocourek, z.s., které letos oslavilo 10 výročí svého vzniku. Zaměřujeme se zde na práci s dětmi, s rodinami i s celou komunitou (společenstvím občanů v obci).  Věřím totiž tomu, že smysl mají zejména a především projekty iniciované „zdola“ lidmi jako jste vy, nebo já.

V roce 2006 jsem byla zvolena zastupitelkou Města Březová nad Svitavou. V následujícím volebním období 2010-2014 jsem pracovala jako radní města. Od roku 2013 působím v sociální demokracii jako funkcionářka na místní, okresní a krajské úrovni. V loňském roce jsem kandidovala do zastupitelstva Pardubického kraje.

Pracuji ve službách a rovněž politiku vnímám jako službu občanům.  Chtěla bych, aby se dostalo VĚTŠÍ POZORNOSTI především RODINÁM S DĚTMI A SENIORŮM. Celoživotní poctivá práce a výchova dětí by neměly být zdrojem sociálního vyloučení, ale naopak důvodem k ocenění. Prosperující společnost dokáže zajistit důstojný život těm, kteří už si odpracovali své, stejně jako vytvořit zázemí pro rodiny s dětmi. U nás ale senioři nebo matky samoživitelky často čelí chudobě.  Právě na tyto konkrétní  znevýhodněné skupiny obyvatel by měla sociální demokracie zaměřit svou pozornost.

Mezigenerační soužití

  • Podporuji a podpořím veškeré aktivity propojující mezigenerační soužití a upevnění vazeb mezi seniory, dětmi, žáky, studenty a rodinami s dětmi. Hmotné zajištění je nesmírně důležité, ale dodávejme seniorům a rodičům, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci, protože vychovávají děti, smysl života, posilujme u nich vědomí vlastní nezbytnosti a důležitosti. 

Matky s dětmi

  • Prosazuji, aby na dětské přídavky dosáhli nově rodiče až 1 milionu dětí a zároveň, aby přidělování přídavků bylo pružnější a zohledňovalo aktuální finanční situaci rodin a nikoli situace např. před rokem.
  • Podporuji úpravu kapacit předškolních zařízení tak, aby zde bylo v případě zájmu rodičů dostatek míst i pro dvouleté děti.  (Matky mají  právo se rozhodnout  kdy chtějí po rodičovské dovolené nastoupit zpět do zaměstnání.  K návratu do práce však potřebují optimální podmínky.)
  • Za smysluplné považuji vytváření pracovních míst se sdílenými a zkrácenými pracovními úvazky.

Pracující

  • Považuji za důležité, aby Česká strana sociálně demokratická přispěla ke zlepšení pracujících v manuálních a dělnických profesích. Toto prostředí znám velmi důvěrně, neboť můj manžel pracuje v kovodělném průmyslu. Mám za to, že právě těžce pracujícím by nejvíce prospělo zavedení jednotné 25 dní dovolené pro všechny, bez ohledu na to, u jakého pracují zaměstnavatele.
  • Situaci zaměstnanců by zlepšil i návrat k proplácení prvních tří dní nemocenské tak, jak tomu bylo v minulosti.

Dlouhodobé ošetřovné

  • Jsem zastánkyní dlouhodobého ošetřovného. Každý má mít právo pečovat o své vážně nemocné blízké.

Udržitelný rozvoj venkova

  • Chci hájit zájmy tohoto regionu, zejména pak menších obcí, aby lidé, kteří zde žijí měli šanci na stejně kvalitní život, jako obyvatelé větších aglomerací a to zejména co se týče dosažitelnosti lékařské péče, služeb, dopravní obslužnosti, vzdělání a kultury.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v 20. A 21. října 2017 se budu poprvé ucházet o vaše hlasy. Jak už jsem uvedla výše, zaměřuji se především na prorodinnou politiku, mezigenerační spolupráci, udržitelný rozvoj a obnovu venkova v rámci rovnosti šancí.

Vážím si Vaší podpory.

 

Mgr. Jana Povolná