D35 BUDE REALITOU UŽ OD OPATOVIC. A DOBRÁ ZPRÁVA PRO TŘEBOVOU A ÚSTÍ.

Černý scénář se naštěstí nepotvrdil. Podařilo se vysoutěžit i první úsek navazující na tři kilometry dlouhý fous spojující D11 a opatovickou křižovatku, který byl doposud prozatím existující součástí budoucí D35. Do třech let přibude dalších více jak 27 km nové dálnice až k obci Ostrov u Vysokého Mýta. Oba úseky Opatovice – Časy a Časy – Ostrov vyjdou přibližně na 13,5 miliardy korun a výrazně pomohou tranzitní dopravě v trase východ – západ. V Pardubický kraj se mohou radovat i občané měst Pardubice, Sezemice, Dašice, Holice, ale i menších sídel. My jako kraj jsme si vzali za úkol výstavbu přivaděčů na budoucí D35. A právě v západní části půjde o obchvaty, nová trasování silnic druhých a třetích tříd či jejich modernizaci tak, aby osobní i nákladní doprava byla komfortně napojena na mimoúrovňové křižovatky a hlavně si dáváme za cíl tuto dopravu pokud to bude možné vyvést mimo centra sídel. Jak se bude stavba v dalších etapách postupně přesouvat na východ kraje a na Moravu, přijdou na řadu přivaděče v oblasti Chocně, Město Vysoké Mýto a Litomyšl. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury se nám podařilo na přivaděče podařilo získat 2,7 miliardy korun.

PS: Setkání s významnými hosty jsem využil k lobbingu za vyřešení situace u Litomyšle a napojení „severních oblastí“ kraje na D35. Mohu s potěšením sdělit, že jak generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic – ŘSD Jiří Kroupa, tak náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček nevyloučili možnou úpravu projektu i financování tak, aby bylo možné ze SFDI pořídit i napojení II/358 z Česká Třebová – malá ale naše a II/360 z Město Ústí nad Orlicí případnou novou spojovací komunikací k MUK Litomyšl – západ, respektive Řídký. Náš návrh na rozšíření obslužné komunikace na silnici třetí či druhé třídy se jeví jako reálný. Správa a údržba silnic PK již zahájila přípravu. 

„Zdroj: FB profil Martina Netolického“