Poděkování městu Březová nad Svitavou a zamyšlení nad dalším směřováním RC Kocourek

Tímto bych ještě jednou ráda poděkovali Městu Březová nad Svitavou za to, že nás podporuje a dovolilo nám přesídlit do sálu „Památek“, který je používán jako sdílený prostor pro aktivity ZUŠ, rodinného centra, jógy, atd. atd.

Ve čtvrtek 31. 8. 2017 jsme v nových prostorách oslavili 10. výročí založení organizace za účasti představitelů našeho města Ing. Karla Adámka, MBA a Mgr. Bohuslavy Zelené.


V budoucnu bych se jako zástupkyně Rodinného a komunitního centra Kocourek, z.s. zaměřila na zpřístupnění zahrady za budovou „Památek“ širší veřejnosti. Tento pozemek není v současné době využitý a přitom se díky jeho strategické poloze a tomu, že je ve vlastnictví města nabízí spousta možností jak s ním naložit.
Ve městě je samozřejmě v součastné době větší množství dětských hřišť, která dobře slouží svému účelu, žádné z nich však není přímo ve středu města a veřejně přístupné, tak aby na něm mohly rodiče zabavit děti například na několik desítek minut, než přijede autobusový spoj, než jeden z rodičů nakoupí, nebo než si vybere knihu v městské knihovně.
Existuje sice samozřejmě hřiště na farní zahradě, které do nedávna bylo nedílnou součástí prostor mateřského centra, ale po přestěhování do Památek je toto prakticky nepřístupné. Toto bych ráda změnila, například tak, že bych po dohodě s městem, či firmou, která herní prvky na farní zahradě instalovala domluvila přestěhování skluzavek, houpadel, kolotoče a pískoviště na městský pozemek, kam by mohla veřejnost volně docházet v otvírací době knihovny a volně jej využívat nejen pro hru s dětmi, ale např. i pro posezení, venkovní četbu a relaxaci.
Herní prvky bude pravděpodobně nutno i částečně opravit, či repasovat. Tyto práce by buď mohly být provedeny svépomocí. V případě že by výdaje na přestěhování přesáhly naše možnosti, nabízí se možnost čerpání finančních prostředků např. z nadace ČEZ z grantového programu Oranžové hřiště.
Pevně věřím, že nás město Březová nad Svitavou v našem počínání i tentokrát podpoří.

Za RC Kocourek – Jana Povolná