Archiv pro měsíc: Září 2017

Kandidáti do Poslanecké sněmovny 2017 z okresu Svitavy – Bc. Antonín Kadlec z Poličky

Startujeme seriál Kandidáti do Poslanecké sněmovny za ČSSD z okresu Svitavy. Dnes představujeme Bc. Antonína Kadlece z Poličky.

V politice je třeba nových tváří

Bc. Antonín Kadlec, 60 let – kandidát do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ČSSD v Pardubickém kraji.

K mému rozhodnutí kandidovat mě vede přesvědčení, že nechci být pouze jedním z těch, kteří jen kritizují a naříkají, jak to či ono nefunguje a je špatně.
Toto jednání mi nepřijde efektivní a chci minimálně zkoušet se podílet na zlepšování prostředí, ve kterém žijeme.
Politiku mnoho lidí vnímá jako neprůhlednou, jsou znechuceni aférami a politik je pro ně automaticky podplatitelný a nedůvěryhodný – pod vlivem médií už není na první pohled vidět práce většiny poctivých a čestných lidí, kteří opravdu jednají v zájmu jiných, nejen v tom svém. Proto se domnívám, že volby přináší jedinečnou možnost pro nové tváře, nezatížené politickými skandály a třenicemi, změnit politickou kulturu v naší zemi.
V PS je dle mého názoru nedostatek komunálních politiků, kteří mají zkušenosti s řešením všedních problému občanů. A též je vhodné kandidovat až tehdy, kdy je za člověkem vidět kus práce pro lidi. Je třeba praktické zkušenosti, nejen teorie. Rád bych přispěl těmi svými k prosazování kvalitních zákonů a nařízení. Chci se snažit prosazovat přímá, férová a funkční řešení.

Několik let se aktivně angažuji v oblasti sportu a bezpečnosti
V současné době působím ve funkci místostarosty Poličky a jako mnoholetý zkušený dobrovolný funkcionář mám velmi dobrý odhad na lidi a jsem schopen konstruktivně komunikovat s lidmi odlišných názorů. Dlouhodobá dobrovolná práce s lidmi a zkušenosti z oblasti bezpečnosti a sportu také utvářejí mé preference.
Co chci řešit v PS:
Přiblížit jednání v PS lidem, vymezit lobbing, chránit hodnoty češství,
Konečně zbavit sport špatné nálepky, vymezit jej legislativně tak finančně a napravit minulé nedodržené sliby našich čelních představitelů v oblasti sportu.
Vážím si lidí, kteří pouze nemluví, ale jednají. Vykonávají činnost ve prospěch těch, kteří jim dali svou důvěru a přinášejí jim pozitivní přínos. Nemusí jít pouze o velké, populistické činy, stačí ta správná malá rozhodnutí, která se ovšem velkou měrou podílejí na rozvoji prostředí, ve kterém se lidem bude dobře žít. Kde bude k mání spravedlnost, rovnost a příležitost žít poctivě a beze strachu. Rozhodnul jsem se být jedním z nich.

Debata s Lubomírem Zaorálkem a Janem Kellerem „Mzdy u nás a v Evropě“

V Klubu Atlantik v Ostravě se minulou  sobotu 23. září 2017  uskutečnila debata s kandidátem na premiéra Lubomírem Zaorálkem a europoslancem Janem Kellerem,  s názevem Mzdy u nás a v Evropě. Akce se účastnila i kandidátka Jana Povolná, kandidátka do Poslanecké sněmovny za Pardubický kraj číslo 15. Akci moderoval Lukáš Jelínek.

(Foto: Patrik Palacka a Václav Procházka)

Musíme zamezit odcházení schopných a kvalifikovaných lidí z naší země. Bez lidí se totiž slušný ekonomický vývoj nedá dělat. #koneclevneprace #planferovemzdy

Zveřejnil(a) Lubomír Zaorálek dne 27. září 2017


Oranžový klub zveřejnil rozhovor s kandidátkou do PS z našeho města Mgr. Janou Povolnou

Zdroj: https://www.facebook.com/OranzovyKlub/  Přepis rozhovoru s kandidátkou:Mgr. Jana Povolná

kandidátka ČSSD za Pardubický kraj na 15.místě
vedoucí městské knihovny a informačního centra

1) Proč by měli voličky a voliči poslat do Sněmovny právě Vás?

Jsem odhodlána pomoci zlepšovat životními podmínky seniorů, samoživitelek, rodin s dětmi a pracujících. Usiluji o udržitelný rozvoj venkova, velký potenciál vidím v mezigeneračních projektech. Věřím tomu, že smysl mají zejména a především aktivity iniciované „zdola“ lidmi jako jste vy, nebo já. Voliči by měli do parlamentu posílat politické kandidáty, kteří mají obdobnou životní zkušenost jako oni sami, pocházejí ze stejného regiony, důvěrně znají každodenní život a potřeby svých spoluobčanů.

2) Co jsou Vaše hlavní politická témata, na která byste se chtěla ve Sněmovně zaměřit?

Udržitelný rozvoj venkova
• Chci hájit zájmy menších obcí, aby lidé, kteří zde žijí měli šanci na stejně kvalitní život, jako obyvatelé větších aglomerací a to zejména co se týče dosažitelnosti lékařské péče, služeb, dopravní obslužnosti, vzdělání a kultury.

Mezigenerační soužití
• Podporuji a podpořím veškeré aktivity propojující mezigenerační soužití a upevnění vazeb mezi seniory, dětmi, žáky, studenty a rodinami s dětmi. Hmotné zajištění je nesmírně důležité, ale dodávejme seniorům a rodičům, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci, protože vychovávají děti, smysl života, posilujme u nich vědomí vlastní nezbytnosti a důležitosti.

Matky s dětmi
• Prosazuji, aby na dětské přídavky dosáhli nově rodiče až 1 milionu dětí a zároveň, aby přidělování přídavků bylo pružnější a zohledňovalo aktuální finanční situaci rodin a nikoli situace např. před rokem.
• Podporuji úpravu kapacit předškolních zařízení tak, aby zde bylo v případě zájmu rodičů dostatek míst i pro dvouleté děti. (Matky mají právo se rozhodnout, kdy chtějí po rodičovské dovolené nastoupit zpět do zaměstnání. K návratu do práce však potřebují optimální podmínky.)
• Za smysluplné považuji vytváření pracovních míst se sdílenými a zkrácenými pracovními úvazky.

Pracující
• Považuji za důležité, aby Česká strana sociálně demokratická přispěla ke zlepšení pracujících v manuálních a dělnických profesích. Toto prostředí znám velmi důvěrně, neboť můj manžel pracuje v kovodělném průmyslu. Mám za to, že právě těžce pracujícím by nejvíce prospělo zavedení jednotné 25 dní dovolené pro všechny, bez ohledu na to, u jakého pracují zaměstnavatele.
• Situaci zaměstnanců by zlepšil i návrat k proplácení prvních tří dní nemocenské tak, jak tomu bylo v minulosti.

3) Co považujete za svůj dosavadní největší politický, osobní nebo profesní úspěch?

Za největší osobní úspěch považuji své dvě děti a fungující rodinu.

Za největší pracovní úspěchy (rozumějte ty, z kterých mám největší radost), považuji své komunitní projekty : – při někdejší městské knihovně vzniklo certifikované informační centrum spadající pod Asociaci turistických informačních center, – stála jsem u zrodu Mateřského a komunitního centra Kocourek, – díky „Pomozte dětem“ projektu NROS a České televize, který podporuje ohrožené a znevýhodněné děti se mi podařilo při mateřském centru vybudovat vůbec první certifikované dětské hřiště v našem městečku, … – posledním čerstvě zrealizovaným komunitním projektem je zřízení knihobudky v místě mého bydliště a chystám samozřejmě projekty další… 🙂

4) Domníváte se, že ženy a muži mají odlišný pohled na některá politická témata?

Ano.

http://cssdbrezova.cz/mgr-jana-povolna-kandidatka-do-posla…/
http://cssdbrezova.cz
https://twitter.com/JanaBanin
https://www.facebook.com/janapovolnacz/
https://www.facebook.com/janabanin

Zdroj: https://www.facebook.com/OranzovyKlub/

Předvolební kampaň v okrese Svitavy 22.9.2017

Polička – kandidát do Poslanecké sněmovny MUDr. Pavel Havíř hovoří s voliči.

Milada Horáková – zastupitelka města Moravská Třebová – hovoří s voliči

Svitavy – učitelka Obchodní akademie Svitavy a kandidátka do Poslanecké sněmovny Monika Pelíšková hovoří s voliči

Předvolební kampaň Moravská Třebová zleva: místostarosta města Moravská Třebová Václav Mačát, starosta města Moravská Třebová Miloš Izák, poslanec a kandidát do Poslanecké sněmovny Pavel Havíř, předseda místní organizace ČSSD Svitavy Zdeněk Korčák, zastupitelka města Moravská Třebová Milada Horáková, kandidát do Poslanecké sněmovny Miroslav Muselík, předseda OVV ČSSD Svitavy Miloš Horáček.

Knihobudka ve Březové nad Svitavou

Od 20. 9. je v provozu zbrusu nová KNIHOBUDKA na vlakovém nádraží ve Březové nad Svitavou zrozená ze spolupráce Městské knihovny a informačního centra a Města Březová nad Svitavou.

Jedná se o maličkost, která potěší a zpříjemní život cestujícím.

Nebojte se ji využívat.

Jak dopadla firma ze Svitav, která konkurovala Agrofertu?

 

VIDEO: Zvůle finanční správy. Osm měsíců vazby, zničené podnikání. Tak dopadla firma, která konkurovala Agrofertu

Miroslav Trávníček před lety založil společnost Trávníček-Svitavy, s. r. o. Firma prosperovala a obchodní příležitosti rostly, dokud se podnikatel nerozhodl rozšířit své působení také o řepkový olej. V únoru 2016 dorazila kontrola a v červenci pak také zajišťovací příkazy od finanční správy. A s nimi policie.

Stalo se zdánlivě neuvěřitelné – Miroslav Trávníček byl obviněn z toho, že je součástí řetězce firem, které páchají karuselové podvody. V den, kdy dorazily první zajišťovací příkazy, pro něj přišla policie. Podnikatel strávil ve vazbě osm měsíců.

Firma Trávníček-Svitavy, s. r. o., měla jediného jednatele – Miroslava Trávníčka. Celé měsíce tak trvalo, než byl někdo schopen dále jednat s obchodními partnery nebo vůbec přebírat poštu. Jednatelkou se později stala Trávníčkova dcera Michaela Valentová, doposud však mají ve společnosti zablokované účty, podnikání stojí a Miroslav Trávníček se bude bránit u soudu.

Zajišťovací příkazy se nejvíce dostaly do povědomí díky nahrávce Skupiny Šuman, na níž tehdejší ministr financí Andrej Babiš říká, že “naši na ně klekli” – na firmu, která překážela holdingu Agrofert. Trávníček-Svitavy, s. r. o., je v tomto ohledu ještě dál – v oblasti obchodu s řepkovým olejem je přímou konkurencí.

Policie argumentuje například tím, že podnikatel “měl vědět”, jaké obchodní partnery má. To je ostatně stejná argumentace jako u FAU Přerov, na což upozornily Babišovy Lidové noviny. Ohlídat ale všechny subjekty řetězce je pro firmu takřka nemožné.

Jak efektivně vybírat daně

V roce 2016 vzrostl počet zajišťovacích příkazů na 1605. Pro srovnání: V roce 2013 jich bylo 467, v roce 2009 jen 81. Poslanec TOP 09 Martin Plíšek upozorňuje, že se jedná o legální nástroj, který je využíván i ve státech na západ od nás, není ale možné, aby byl využíván jako způsob, jak zlikvidovat jakoukoli firmu.

K odvolání šéfa finanční správy Martina Janečka vyzývali politici napříč stranami – za připomenutí stojí například slova ministra zahraničí z ČSSD Lubomíra Zaorálka, který praktiky úřadu, který evidentně likviduje konkurenty šéfa hnutí ANO, označil za “Palermo, jaké jsme tady ještě neměli”.

Janeček jakékoli problémy popírá a odstoupit nechce. „To, že finanční správa někoho na objednávku likviduje, zásadně odmítám, funguje podle své dosavadní letité praxe a nic se v tomto směru nezměnilo,“ řekl pro Radiožurnál.

Deník FORUM 24 hovořil také s daňovou poradkyní Klárou Němcovou, která se zajišťovacími příkazy zabývá. Upozornila na zajímavou věc – pokud se stát chlubí efektivním výběrem daní, je to proto, že se mu daří tímto způsobem zlikvidovat velké množství firem a prodat jejich majetek. “Jednoho dne bude jiná vláda tyhle peníze vracet. Teď ale mohou tvrdit, že se daří vybírat daně,” říká Němcová a upozorňuje, že pokud bude praxe pokračovat, hrozí České republice i mezinárodní arbitráže.

Počet zajišťovacích příkazů roste. Setkali jste se s takovouto situací? Znáte firmu, která skončila z podobných důvodů? Napište nám na info@forum24.cz.

Studie potvrzuje blahodárný vliv dotovaných obědů na prospěch dětí

Nadace Open Society Fund při svém šetření mezi řediteli mateřských a základních škol zjistila, že dotované stravné má zásadní příznivé dopady. Těší se také vysoké podpoře veřejnosti.

Hlad je nepřítel vzdělání. Nová analýza Nadace Open Society Fund, vypracovaná agenturou Median, zjistila, že sedmdesát procent z oslovených mateřských škol, které chudým dětem dotují stravné, zaznamenalo u dětí lepší docházku a lepší studijní výsledky. Sedmatřicet procent z nich poté, co využili možnosti dotovat obědy, zaznamenalo větší účast chudých dětí při výuce.

Placení stravného a dalších výdajů je jednou ze základních překážek docházky dětí z chudých rodin a sociálně vyloučených lokalit do mateřských škol. Studie dále ukazuje, že dostatečné předškolní vzdělávání má prokazatelně příznivý dopad na výsledky dalšího vzdělávání, a tím pádem i na úspěch na pracovním trhu.

„Překvapilo nás, že program ministerstva práce a sociálních věcí není využíván plošně. Zjistili jsme, že v souvislosti s čerpáním prostředků pro financování stravného koluje spousta mýtů. Těší nás, že je kraje i ředitelé oslovení v rámci analýzy jednoznačně vyvracejí,“ vysvětlila Lucie Plešková z Nadace Open Society Fund.

Podpora veřejnosti je jasně většinová. „Obědy zdarma by v nějaké formě měly existovat podle šestaosmdesáti procent lidí. Jejich postoj se ale liší v tom, zda by obědy poskytovali jen dětem z nejchudších či podprůměrně příjmových rodin, zda by kromě chudoby měla být posuzována i rodinná situace jako samoživitelství nebo by měly být poskytovány všem dětem bez rozdílu. Každopádně se potvrzuje, že z opatření motivovaných sociálním začleňováním mívají velkou podporu ty, které se týkají dětí,“ komentoval výsledky sociolog společnosti Median Daniel Prokop.

Školy i kraje zavedení programu zvládají
Přestože náročnost agendy je jedním z nejčastějších argumentů, proč se kraje nechtějí do programu dotování školních obědů zapojit, z analýzy vyplývá, že školy a kraje, které se již zapojily, žádnou mimořádnou zátěž spojenou s čerpáním podpory nevidí. V Libereckém kraji na to například stačí metodička školního stravování při své běžné práci. Bariérou však pro čtyřicet procent ředitelů základních a mateřských škol zůstávají obavy ze stigmatizace dětí.

„Dotované stravné je ze sociálního hlediska rozhodně velký a dobrý počin. Děti nemají hladovět. Smutný případ je, když jedou děti na výlet, poté svačí a některé děti mají hodně výživnou a zdravou svačinu a jiné jen suchý rohlík a schovávají se s ním stranou, protože se za to stydí,“ řekla Deníku Referendum dětská psycholožka a soudní znalkyně na školství a kulturu Marie Vignatiová.

Analýza ukazuje, že v současné době dochází do čtyřiceti procent mateřských a základních škol děti z chudých poměrů, jejichž rodiče mají problém obědy platit. V případě mateřských škol je to pětina. V případě zavedení povinné předškolní docházky jich však může být mnohem víc.

Rozdíly mezi dětmi, které do školky chodily a které ne, jsou podle sedmdesáti procent oslovených zástupců základních škol markantní: dětí, jež prošly předškolním vzděláváním, lépe komunikují s učiteli, lépe se začleňují do kolektivu a lépe udrží pozornost.

„Přínos podpory obědů do škol je pro nás jednoznačný. Děti z cílových skupin nejsou vyčleněné z kolektivu. Navíc je program nastaven tak, že je opravdu těžko zneužitelný. Potřebné dítě prostě dostane najíst, aniž by to na kohokoli z aktérů kladlo přehnané nároky,“ říká Petr Zábojník, zastupitel Moravskoslezského kraje, kde také již mají s využitím programu zkušenosti.

Program ministerstva práce a sociálních věcí funguje v rámci operačního programu potravinové a materiální pomoci, který je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám pro období 2014–2020. Získat v něm lze až čtyři sta milionů korun pro děti od tří do patnácti let. Zavedla jej bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Každý rok uvolňuje ministerstvo přibližně třicet milionů korun.

Z analýzy dále vyplynulo, že jednasedmdesát procent veřejnosti je názoru, že jejich kraj by se do programu ministerstva práce a sociálních věcí zapojit měl. V krajích s největším počtem sociálně vyloučených lokalit je podpora programu ještě vyšší. Do výzvy ministerstva práce a sociálních věcí je možné se zapojit do konce října tohoto roku. Kraje však získají podporu už jen na druhé pololetí školního roku. Do programu se dosud nezapojilo šest krajů.

Rodin v tíživé životní situaci přibývá
Podle prohlášení mluvčí ministerstva školství Jarmily Balážové pro Deník Referendum je v České republice stále více rodin, které se ocitají v tíživé životní situaci, těsně nespadají pod sociální dávku v hmotné nouzi a nemůžou si tak dovolit platit školní obědy. „V první polovině roku 2016 se do projektu zapojilo 890 škol z celé České republiky, podpořeno bylo více než čtyři a půl tisíce žáků. Výsledkem je, že podpoření žáci mají výrazně lepší docházku, zlepšila se jim výkonnost a koncentrace při vyučování, a tím i jejich prospěch,“ pochvaluje si mluvčí ministerstva.

„Žáci jsou zdravější, fyzicky aktivnější, lépe se zapojují do kolektivu a mají s ostatními spolužáky více společných prožitků. Finance přitom přerozdělují občanské organizace, které mají zkušenosti v uvedené oblasti,“ dodalo ministerstvo. Do programu se již podle jeho informací přihlásily školy ze všech krajů. V loňském kole bylo zapojeno 949 škol, při čemž pomoci se dostalo 5089 žáků základních škol.

Letos bylo ke konci června zapojeno přes tisíc škol a v nich 7824 žáků. Projekt bude pokračovat i příští rok a ministerstvo na něj vyčlení obdobně jako letos třicet milionů korun.

Zdroj: http://denikreferendum.cz/clanek/25966-studie-potvrzuje-blahodarny-vliv-dotovanych-obedu-na-prospech-deti