Archiv pro měsíc: Leden 2017

Vládní priority pro rok 2017 dnes na tiskové konferenci představil premiér Bohuslav Sobotka spolu s ministry vlády za ČSSD. (10.2.2017)

V roce 2016 ČSSD prosadila řadu důležitých opatření, která zlepšují život občanů i země. Dobrého výsledku celé vlády jsme dosáhli zejména díky čerpání fondů EU, snížení nezaměstnanosti, rekordnímu výsledku exportu a úsporám v rámci jednotlivých ministerstev,“ uvedl předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka.

Rekordní přebytek státního rozpočtu za rok 2016 navrhuje ČSSD jednak převést na důchodový účet a využít pro výplatu a valorizaci důchodů v příštích letech a jednak použít na odstranění rozpočtového schodku v roce 2017.

ČSSD bude ve vládě i nadále prosazovat kroky, které povedou k růstu ekonomiky, zvyšování životní úrovně občanů a zkvalitňování veřejných služeb. „Občané ČR musí pocítit dobré výsledky ekonomického růstu,“ řekl Bohuslav Sobotka a dodal, že na plnění programového prohlášení vlády zbývá ještě 10 měsíců. „Chceme prosadit maximum z programu ČSSD. Na čem nenajdeme shodu s koaličními partnery, s tím půjdeme do voleb 2017,“ zdůraznil Bohuslav Sobotka.

1. HLAVNÍ SPLNĚNÉ ZÁVAZKY ČSSD V ROCE 2016

1) BEZPEČNOST

• Snižování kriminality (ČR je 6. nejbezpečnější zemí na světě – pokles trestných činů meziročně od ledna do září 2016 o 10,9 %)

• Pomoc ČR při řešení migrace.

• Zvýšení počtu policistů (Od r. 2014 nárůst o 1447 příslušníků, Plán na 2016–2020 nárůst o 4 tisíce nových policistů.)

• Zlepšování odměňování příslušníků bezpečnostních sborů (2016 – navýšení platových tarifů od listopadu 2016 o 4 %.)

• Zvyšování rozpočtu MV (r. 2016 navýšení o 4 mld. Kč na 59 mld. Kč, r. 2017 navýšení o 4,3 mld. Kč na 63,3 mld. Kč)

• Zvyšování rozpočtu MO (r. 2016 navýšení o 0,4 mld. Kč na 47,8 mld. Kč, r. 2017 navýšení o 4,7 mld. Kč na 52,5 mld. Kč)

2) Vytváření nových pracovních míst a snižování nezaměstnanosti

• Zvyšování průměrné mzdy (2015 byla 26 051,– Kč, 2016 je 27 220,– Kč).

• Zvyšování minimální mzdy (2016 zvýšení na 9 900,– Kč, 2017 bude 11 000,– Kč).

• Snižování nezaměstnanosti (2015 byla 4,8 %, 2016 byla 4,0 %)

3) SOCIÁLNÍ OBLAST

• Růst důchodů (2016 jednorázový příspěvek 1200 Kč, od 1.1. 2017 zvýšení o 308 Kč)

• Sleva na dani pro rodiny s dětmi (Zákon o dani z příjmů zvýšil slevu na 2 dítě o 1200 Kč, na 3. a další dítě o 3600 Kč ročně., od 2017 zvýšení o 2400 Kč, resp. o 3600 Kč)

• Zvýšení příspěvku na péči (od srpna 2016 růst o 10 % u ve všech 4 stupních zdravotního postižení)

4) ZVYŠOVÁNÍ PLATŮ

• Zvýšení platů učitelům (od 1.9.2016 u pedagogů platy o 8 %, tarif. o 6 %, u nepedagogických pracovníků o 5 %, tarif o 4 %)

• Bezpečnostní složky (od 1.11.2016 růst mezd policistů, hasičů a zaměstnanců ve veřejné sféře o 5 %, tarif o 4%)

• Zvýšení platů lékařům a sestrám (v r. 2016 o 5 %, od 2017 o 10%)

5) BOJ S ŠEDOU EKONOMIKOU

• Elektronická evidence tržeb (v ostrém provozu od 1.12.2016)

• Prokazování původu majetku (3.10.2016 vyhlášen ve Sbírce zákonů)

6) LEPŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

• Školský zákon (účinný od 1.9.2016)

• Zvýšení platů učitelům (od 1.9.2016 u pedagogů platy o 8 %, tarif. o 6 %, u nepedagogických pracovníků o 5 %, tarif o 4 %)

• Navýšení výdajů na výzkum (na 2016 více o 2,1 mld. Kč, na 2017 více o 3,64 mld.)

• Rekordní peníze na sport (2016 dotace na sport o 750 mil Kč více na 3,7 mld. Kč, rok 2017 navýšení na 6 mld. Kč)

• Navýšení kapacit mateřských škol (2014 – 2016 rozděleno 700 mil. Kč, navýšení kapacit o 3 776 míst ve 150 třídách, 2017 a 2018 bude rozděleno 300 mil. Kč)

 

10 TOP PRIORIT ČSSD VE VLÁDĚ V ROCE 2017

1) Čerpání evropských fondů

2) Zajištění bezpečnosti občanů – navyšování rozpočtu MO a počty policistů

3) Zákon o sociálním bydlení

4) Zákon o zálohovaném výživném

5) Valorizovat platby za státní pojištěnce – zákon o pojistném na zdravotní pojištění

6) Zákon o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních

7) Zvýšení nemocenské pro dlouhodobě nemocné.

8) Zvýšení minimální mzdy

9) Další růst platů – hasiči, policisté, učitelé, státní zaměstnanci

10) Příprava návrhu na modernizaci systému investičních pobídek

 

 Zygmunt Bauman: Zahradníci, lovci a orgie konzumu

Zygmunt Bauman na Foru 2000 - Foto:  Fórum 2000

Zygmunt Bauman na Foru 2000Foto:  Fórum 2000

Jedním z prestižních hostů letošního Fora 2000 byl polsko-britský sociolog Zygmunt Bauman. Poslechněte si rozhovor, který připravili Láďa Bruštík a Robert Candra. Bauman v něm hovoří na téma socialismu, individualizace současné společnosti, konzumu a antisemitismu.

Patříte k nejvýznamnějším intelektuálům naší doby a často se označujte za socialistu. Jak může socialismus získat zpátky svou důvěryhodnost?
Pro mě socialismus není nějakým zvláštním společenským uspořádáním. Je to spíš určitá predispozice, úhel pohledu, kterým se díváte na existující společnost a snažíte se odhadnout, zda je to společnost dobrá, nebo špatná. Pokud ta společnost není dobrá, co je s ní v nepořádku? Co by se mělo zlepšit?

Jsem socialistou ve smyslu socialistického postoje, což znamená hlavně dvě věci. Především že společnost je zodpovědná za blahobyt všech svých členů. Řešení sociálních problémů by neměl hledat a aplikovat jedinec, pro sebe samotného a úzký kruh své rodiny, přátel atd. Je povinností komunity jako celku pomoci jednomu každému člověku přežít a hledat řešení problémů, s nimiž se všichni v životě setkáváme. Život je plný problémů. Někdo najde řešení těch svých velmi snadno, ale spoustě dalších k tomu chybí energie, zdroje, inteligence nebo znalosti. Pak přichází na pomoc komunita. 

Druhý bod se týká toho, že stejně jako nosnost mostu nezjistíte součtem průměrné nosnosti jednotlivých pilířů, kvalita společnosti se neměří zprůměrováním blahobytu všech občanů, ale těch nejslabších. Často jsme v pokušení hodnotit kvalitu společenských opatření průměrnými výhodami, které přinesou všem. Ale jak dobře víme, výhody jsou distribuovány velmi nerovnoměrně.

To je socialismus. Nevěřím v to, že jde o určitý společenský řád, nevěřím v ideální socialistickou společnost. Věřím v to, že socialismus nám připomíná: „Postarejte se o nejslabší!“ To je stále důležité, obzvlášť dnes, kdy se během posledních deseti dvaceti let povážlivě zvýšila nerovnost šancí. Vezměte si současné absolventy vysokých škol. Většina z nich je buď zcela nezaměstnaná, nebo marně hledají práci odpovídající jejich dovednostem a ambicím. To je velice nepříjemná situace pro velkou část společnosti, která je přehlížená ve smyslu těchto dvou bodů.

Co je podle vás největší překážkou na cestě k dosažení spravedlivé společnosti?
Upozorňuju vás, že nemám žádný recept. Dřív jsem poukazoval na různé návody, byl jsem si jistý, že budou fungovat, ale nefungovaly. Přestože žiju už 87 let a prošel jsem nejrůznějšími společnostmi, nenašel jsem jediný recept, který by se jen blížil dokonalosti. Mám spíš obecnou radu, jak dosáhnout toho, co považuju za dobrou společnost. Taková společnost k sobě dokáže být kritická. Nevěří, že je tou nejlepší možnou. Jakmile si řeknete: dosáhli jsme všeho, čeho bylo možné dosáhnout, máte problém.

Zygmunt Bauman - Foto: Mariusz Kubik

Zygmunt BaumanFoto: Mariusz Kubik

Kam až podle vás může zajít individualizace a destrukce tradičních vazeb? Hrozí například rozklad instituce párové rodiny?
Ano, uvolňování a rozpad sociálních vazeb považuju za jeden z nejhorších aspektů naší společnosti. Je čím dál víc individualizovaná, což znamená přechod od toho, co označuju za utopii zahradníků, k utopii lovců. Vysvětlím, oč jde.
Představte si společnost, v níž je pro každého místo, které odpovídá jeho schopnostem a odhodlání něčeho dosáhnout. Společnost, která nikoho nevylučuje jen proto, že je jiný, že nepřizpůsobuje své chování aktuálně platným normám. Utopie zahradníků to nazývám proto, že zahradník má svou vizi harmonie, na jejímž uskutečnění tvrdě pracuje. Ale stará se o dobro celku, ve smyslu víc než dva tisíce let starých Aristotelových slov, že dobrý život může být veden pouze v dobré společnosti.

Na druhou stranu utopie lovců je něco velice odlišného. Během období atomové hrozby – nevím, jestli jste to zažil, jste mladý člověk, ale já si dobře pamatuju, jak všichni očekávali, že atomová válka může vypuknout každou chvíli – se lidem radilo: kupte si vlastní bunkr. Vlezte si tam s celou rodinou, připravte si zásoby vody a jídla a tak dál. Pochopitelně v případě atomové války by tyto individuální kryty nikomu nepomohly. Lovce nezajímá, kolik zvěře v lese zbývá pro ostatní lovce. Je pro něj důležité naplnit kořistí vlastní brašnu. To znamená, že jakmile se utopie lovců stane převládajícím, doporučovaným módem existence, máme problém. A ten teď máme – spotřebováváme víc, než planeta může poskytnout, už teď žijeme na úkor svých dětí, vnoučat, pravnoučat. Dokonce i naši ještě nenarození následníci už jsou zadluženi kvůli našim orgiím konzumu. K tomu vede utopie lovců.

Jak máme rozumět tomu, že ve společnosti stále přežívá antisemitismus, a to i tam, kde prakticky neexistuje významná židovská menšina?
Z hlediska sociologických zákonů je to velmi prosté. Stereotypy jsou trvanlivější než skupiny lidí, kterých se původně týkaly.
Teď nemluvím o antijudaismu. To byla otázka konfliktu různých náboženských vyznání. Kdysi byli židé považováni za nevěřící. Odmítali Krista, a tudíž byli označováni jako bezvěrci, zrádci a tak dále. Běžně se my definujeme tím, že určíme je. Oni svou odlišností od nás pomáhají vymezit naši identitu. A jak asi víte, antijudaismus se transformoval v moderní antisemitismus, což není úplně to samé. Pokud někdo za časů antijudaismu konvertoval ke křesťanství, znamenalo to, že pochopil a napravil svou chybu, a bylo to v pořádku. Z hlediska antisemitismu to takhle nefunguje. Sebevětší záplava svěcené vody nesmyje vaši identitu. Jednou jste prostě klasifikován jako ten jiný. Nepřátelsky jiný. To se promítlo do procesů specifických pro moderní éru.

Od 18. století nastává období budování národů. Identifikace se posunula od lokální komunity na úroveň nové, pomyslné komunity – národa. Národ je něco mnohem obtížněji uchopitelného, protože to nejsou jen lidi, které osobně znáte, potkáváte, vedete s nimi spory tváří v tvář nebo s nimi spolupracujete. Národ je abstraktní shromáždění lidí, se kterými se nikdy nesetkáte. Jako Čech se nikdy osobně nesejdete se všemi Čechy. Náklonnost nebo loajalitu už nemůžete stavět na čistě osobních známostech. Idea národa nahradila třeba farnosti, obce a podobně. A novým principem, na jehož základě se lidi organizovali a integrovali, bylo přesně ono rozlišení na my a oni. Buď jsme příslušníky národa, nebo nejsme.

Problém s židy byl v tom, že byli roztroušeni po celé Evropě, byli první diasporou. A tím narušovali tento přehledný obrázek. Nebyli národem uprostřed nacionalizující se Evropy. V zájmu obnovení přehledné situace tedy museli být nějak odstraněni, segregováni, separováni. Lidské bytosti přirozeně tíhnou k přehlednosti, nesnášíme rozpornost, nejasnost. Cítíme se v ní nepohodlně, nejistě a v jistém vágním smyslu ohroženě. Židé tohle symbolizují, řekl bych, že byli historickými okolnostmi dohnáni k roli tohoto symbolu nejasnosti. Nejasnosti, které se chceme zbavit.

Kdekoli se objeví nová ambivalence, způsobuje problémy. Vezměte si Prahu, Paříž, Londýn nebo Řím – to jsou města, kde pohromadě žije mnoho cizinců, kteří pocházejí z často vzdálených míst. A vzniká tu rozpor, kdy na jedné straně vy jste ve svém městě doma, ale zároveň jste globalizačními silami nuceni ho sdílet s lidmi, kteří sem jaksi nepatří. A tato kombinace okolností způsobuje neustálý strach. Protože setkání s cizincem je výhrůžná zkušenost – nevíte, jestli je to přítel, či nepřítel, může být i obojím. To je typická nejasnost – buď jedno, nebo druhé, nebo oboje zároveň.

Tento druh ambivalence se vynořuje znovu a znovu a domnívám se, že navzdory některým nadějím jí bude stále víc. A máme tu její symbol v podobě antisemitismu. Židé jsou z podstaty neukotvení na určitém místě, dávno předtím, než začala globalizace, svobodně cestovali po světě. Můžete je přirovnat ke kočovným Romům nebo Sintům, kteří jsou také vnímáni jako narušitelé jasného a přehledného pořádku.

Zygmunt Bauman (1925, Poznaň)
Bezmála devadesátiletý myslitel má za sebou až neuvěřitelné životní zkušenosti. Z Polska musela jejich židovská rodina prchnout před nacisty do Sovětského svazu, Bauman se účastnil bojů 2. světové války, jako devatenáctiletý pracoval pro vojenskou rozvědku (což s odstupem označuje za mladickou chybu). Později přednášel na univerzitě ve Varšavě a ačkoli sám měl původně blízko k marxismu, čím dál víc kritizoval polskou komunistickou vládu. Kvůli sílícímu a oficiálně podporovanému antisemitismu byl na konci 60. let opět nucen opustit rodné Polsko, přednášel na univerzitě v izraelském Tel Avivu a od roku 1971 žije v Británii, kde se stal profesorem sociologie na univerzitě v Leedsu.
Bauman je autorem víc než pěti desítek knih, většinu z nich napsal až ve zralém věku. Mezi řadu témat, jimiž se zabývá, patří modernita a postmodernita, holocaust, racionalismus, později i globalizace a konzumerismus.

O

Finanční kozel zahradníkem?

20. ledna 2017

Poslanec Václav Klučka interpeloval ministra financí Babiše. Je podezření, že ministr financí, který je odpovědný za správu peněz daňových poplatníků, sám krátil daně.

interpelace-klucka-01.jpg

Vážený pane nepřítomný ministře financí,

na začátku roku jsme se z médií dozvěděli, že jakožto správce státní pokladny a nejvýše odpovědná osoba za výběr daní v České republice čelíte trestnímu oznámení kvůli podezření z krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. To samo o sobě je v souvislosti s vaší funkcí ministra financí přinejmenším znepokojivé, na druhou stranu samozřejmě ctíme presumpci neviny.

Detailně bylo v médiích i trestním oznámení popsáno, že jste nakoupil polovinu dluhopisů vaší vlastní společnosti Agrofert v hodnotě 1,5 miliardy korun. A díky mezeře v zákoně nemusíte každoroční úrokový výnos v hodnotě 90 milionů korun danit. Zdá se, že jste tím sice neporušil zákon, ale jde podle mého názoru přinejmenším o hrubě nemorální jednání a plivnutí do tváře všem, kterým jste ještě v loňském roce říkal, že vybrané daně jsou peníze nás všech a jejich krácení je ve své podstatě krádež.

Ukazuje se ale, že jste se mohl dopustit mnohem závažnějšího provinění, než je kázání vody a pití vína plnými doušky. Jak jste vy sám uvedl, dluhopisy Agrofertu jste nakoupil z vlastních peněz. Jak ale informoval server Echo24, z vámi oficiálně přiznaných příjmů a vyjádření pro média vyplývá, že jste od roku 1993 do roku 2013 vydělal 1 miliardu a 110 milionů korun.

A tady vyvstávají mnohem závažnější otázky, z nichž ta hlavní, kterou vám nyní pokládám, zní: Byl jste schopen z vlastních zdrojů nakoupit v roce 2013 dluhopisy v hodnotě 1,5 miliardy korun a můžete původ těchto zdrojů doložit?

Pane ministře, jak jste prohlásil na tiskové konferenci, spravujete peníze daňových poplatníků. Přitom svůj úrokový výnos vy osobně nedaníte. Jak to chcete daňovým poplatníkům vysvětlit?

Další informace naleznete například zde: http://echo24.cz/a/wS6Xb/babis-nemel-dost-legalnich-prijmu-na-osobni-nakupy

Stát bude platit školy asi podle počtu odučených hodin, ne žáků

fotoZápis do prvních tříd, dítě, chlapec, žák, škola, třída – ilustrační foto ČTK/Petrášek Radek

Praha – Stát bude od září příštího roku platit školy zřejmě podle počtu odučených hodin na základě vzdělávacích programů, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní. Reformu financování obecních a krajských škol přinese novela, kterou dnes schválila hlasy 130 ze 167 přítomných poslanců Sněmovna. Do předlohy, která míří k posouzení senátorům, navíc dolní komora vložila úpravu ochrany učitelů a spolupráce středních odborných škol a učilišť s podniky. Takzvanou pamlskovou vyhlášku dolní komora nezrušila.

Změna financování se bude týkat mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a školních družin, které zřizují kraje nebo obce. Financování soukromých a církevních škol zůstane stejné.

Nyní se podle ministerstva školství výše platby za žáka v konkrétním oboru nebo typu školy liší podle regionů. Krajské úřady totiž přerozdělují peníze z ministerstva školám a každý k tomu přistupuje jinak. Nově ministerstvo určí, kolik peněz dostane konkrétní škola, financování by se tedy mělo sjednotit. Ministerstvo odhadlo náklady na financování změny pro první rok na 2,5 až pět miliard korun.

Nový systém přinese podle ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD) spravedlnost a zmírnění administrativy. Opoziční pravice ale říká, že by měl být jednodušší. „S cíli můžeme souhlasit. Metoda není správná a přinese pravý opak,“ řekl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Stát by měl podle něho dávat na každého žáka stejnou částku. Valachová namítla, že by to vedlo k zániku takzvaných malotřídek.

K ochraně učitelů by měly přispět vymezení jejich postavení a povinnost ředitele zahájit řízení o případném vyloučení žáka ze školy, pokud se dopustí opakovaných hrubých fyzických nebo slovních útoků. Diskuse o postavení a ochraně učitelů se v poslední době objevovaly opakovaně, naposledy v souvislosti s případem šikanované učitelky Střední průmyslové školy Na Třebešíně v Praze.

Vedle povinnosti zahájit kroky směřující k vyloučení žáka by ředitelé museli hlásit veškerá závažná provinění orgánu sociálně-právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství. Mohlo by se to využívat u dětí na základní škole, kde není možné vyloučení.

Sněmovna schválila na návrh Ivany Dobešové (ANO) i právo zaměstnavatelů podílet se na tvorbě vzdělávacích programů odborných škol. Studenti by zase měli chodit do firem na praxe a stáže a odborníci z praxe by se účastnili výuky i závěrečných zkoušek.

Poslankyně Jitka Chalánková (TOP 09) neuspěla s návrhem, aby o možném prodeji potravin ve školách rozhodovaly školské rady. Její úprava by v případě schválení zrušila pamlskovou vyhlášku ministerstva školství, která vede podle kritiků k zavírání školních bufetů. Většina přítomných členů dolní komory výboru nepodpořila ani úpravu Marty Semelové (KSČM), podle níž by církevní školy financovali jejich zřizovatelé, nikoli také stát.

Dolní komora se nepřiklonila ani k návrhu Niny Novákové (TOP 09), jež by zakotvila obecné cíle vzdělávání. Mělo mezi ně patřit pochopení a osvojení evropských kulturních hodnot a tradic humanismu, které vycházejí z antického a židovsko-křesťanského duchovního odkazu. Úprava vyvolala v dolní komoře poměrně rozsáhlou debatu o kořenech evropské civilizace, multikulturalismu i sekularismu.

Předloha taky například zruší nutný souhlas ministerstva nebo krajského úřadu k navýšení peněz pro školy kvůli využívání asistenta pedagoga. Podpůrná opatření budou nově poskytována nárokově. Novela upraví taky financování českých škol v zahraničí.

Novela školského zákona podle Sobotky zvýší kvalitu vzdělávání

Novela školského zákona, kterou dnes schválila Sněmovna, zkvalitní vzdělávání a omezí riziko vylidňování venkova. Novinářům to po hlasování poslanců řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Ministryni školství Kateřině Valachové (ČSSD) rovněž slíbil svou podporu při jednání o zajištění peněz pro školství ze státního rozpočtu na příští roky.

„Nová pravidla, která jsou nastavena, by měla přinést více spravedlnosti, více transparentnosti a také logiky, pokud jde o financování školství, s cílem posílit kvalitu vzdělávání. A také vyrovnat šance na vzdělávání u dětí, které žijí jak na venkově, tak ve městech nebo v městských aglomeracích,“ řekl Sobotka.

Změna financování se bude týkat mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a školních družin, které zřizují kraje nebo obce. Nově by školy měly dostávat peníze podle počtu odučených hodin na základě vzdělávacích programů, a ne podle počtu žáků, jako tomu bylo dosud.

„Určitě to prospěje úplně všem školám,“ řekla Valachová. „Změny financování nám zajistí snižování počtu dětí ve třídě do budoucna, zajistí nám udržení husté sítě malotřídních škol,“ řekla Valachová.

Zachování sítě malotřídních škol považuje Sobotka za významné kvůli tomu, že zpomalí odliv lidí z vesnic do měst. „Jedno z největších rizik pro další vylidňování našeho venkova by bylo rušení škol. Když v obci zrušíte školu, je to obrovská rána, která potom vede k tomu, že odsud odejdou mladí lidé a žádní další mladí lidé se tam nepřistěhují,“ řekl.

Podle Valachové přinese změna zákona v roce 2018 náklady pro stát 3,5 miliardy korun. Sobotka slíbil, že její požadavky při jednání o státním rozpočtu podpoří. „Tato reforma bez peněz by byla jenom poloviční reformou. Potřebujeme zajistit dostatek finančních prostředků v rozpočtu v roce 2018, ale také v rozpočtovém výhledu na léta 2019, 2020, aby tato reforma byla zrealizována, aby školy dostaly dostatek finančních prostředků, a mohlo se to tedy projevit v tom, že budeme schopni poskytnout našim dětem kvalitnější vzdělávání,“ řekl premiér.

Sníh za zřícení střechy haly v Třebové nemohl, shodli se hejtman s projektantem. Viníka má najít nezávislý posudek

Část střechy skončila přímo na palubovce. Bortila se ale postupně a lidé uvnitř tak získali čas na útěk. - Foto: David Taneček, ČTK

Část střechy skončila přímo na palubovce. Bortila se ale postupně a lidé uvnitř tak získali čas na útěk.Foto: David Taneček, ČTK

Proč se zřítila střecha sportovní haly v České Třebové, je stále nejasné. Na místě se sešli zástupci dodavatelské firmy s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým z ČSSD. Projektant stavby Tomáš Friš odmítl, že by nehodu zavinil nadměrné zatížení sněhem. Hejtmanství si podle šéfa kraje nechá vypracovat vlastní posudek.

„Hned v úvodu jsem vyloučil diskusi na téma sníh, protože podle sdělení vedení školy je na druhé tělocvičně 25 centimetrů, což není žádná enormní zátěž, která by měla způsobit takový výkyv,“ prohlásil hejtman.

To potvrdil i projektant stavby Tomáš Friš. „Co se týče norem, tak určitě dodržené byly. A ten sníh, kterým tam je, myslím, že není extrémní zatížení,“ odmítl, že by za zřícením stál sníh.

Pardubický kraj pozve nezávislého znalce, který by měl posoudit celý projekt sportovní haly v České Třebové. Příčinu pádu střechy hledají také policisté. „Znalec posoudí celý projekt od studie až po kolaudaci. Na základě toho chceme s ostatními najít řešení, protože pro nás je nepřijatelné, aby se věc vlekla dlouhou dobu,“ řekl Netolický.

1:50

Spadla střecha nové sportovní haly v České Třebové. Více si poslechněte v reportáži Josefa Kopeckého.

Vložit na svůj web

„Těch variant je spousta, nechme to řešení na expertním týmu jak ze strany vyšetřovacích orgánů, tak ze strany komise Pardubického kraje,“ řekl Tomáš Zavřel, generální ředitel dodavatelské firmy Profistav Litomyšl.

Podle něj během stavby nebyly žádné potíže. Potvrdil také, že šlo o běžně užívanou konstrukci střechy. „Samozřejmě všechny detaily se diskutovaly a intenzivně řešily na kontrolních dnech. Takže tyto záležitosti byly pečlivě vypracovávány a projednávány se všemi účastníky řízení. V tuto chvíli nepochybuju o něčem, kde by došlo k zanedbávání.“

„Ta havárie byla spíš pevnostního než stabilitního rázu, se mi zdá. To znamená, nedošlo tam ke ztrátám stability, to znamená sklopení těch nosníků, ale k jejich přemáhání,“ řekl statik Václav Jandáček, který se také domnívá, že za zhroucení střechy nemůže sníh.

Oprava ještě letos

Hejtman Pardubického kraje by si také přál, aby se hala znovu otevřela ještě letos. „S vysokou pravděpodobností bude nutné odstranit celou konstrukci střechy, budeme muset hledat řešení v návaznosti na to, co je v pořádku. Doufám, že se ukáže, že těch problémů tam nebude tolik, aby celá tělocvična nemusela jít celá k zemi. A byl bych rád, abychom tělocvičnu otevřeli ještě v letošním roce.“

Čtěte také: Šlo to rychle, prostor uniknout naštěstí byl, řekla svědkyně po zřícení střechy sportovní haly

Střecha spadla v sobotu večer při florbalovém turnaji. Asi osmi desítkám lidí se z haly podařilo včas utéct.

Pardubický kraj za stavbu haly zaplatil 58 milionů korun, turnaj byl první akcí, která se v objektu konala. Na nedělní odpoledne bylo naplánované slavnostní otevření, to hejtmanství zrušilo. Hejtman Netolický také řekl, že kraj se na opravě haly nebude finančně podílet.

Birke se stal volebním manažerem ČSSD.

JZL609487_birke

PRAHA Volebním manažerem ČSSD pro podzimní volby do Sněmovny se stal náchodský starosta Jan Birke, kterého v pátek dopoledne navrhl straníkům předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka. Nominaci poslance po grémiu podpořilo na pátečním odpoledním zasedání jednomyslně také předsednictvo strany.

Podle Sobotky má Birke potřebný tah na branku. Birke řekl, že i přes aktuální náskok ANO v průzkumech chce volby vyhrát.

Sobotka na tiskové konferenci po jednání předsednictva uvedl, že sociální demokracie chce ve volbách zvítězit, aby mohla dál garantovat sociální spravedlnost či dostupnost veřejných služeb. „Očekávám, že (Birke) vytvoří tým, bude koordinovat přípravu voleb a v této věci posílí komunikaci uvnitř strany,“ uvedl premiér. Chce, aby se na kampani nepodíleli jen kandidáti do Sněmovny a vedení strany, ale všichni členové.

„Začíná boj“

Birke považuje za svou velkou výhodu to, že je zvyklý mluvit srozumitelně s lidmi a lidé mu rozumějí. „Tímto okamžikem začíná pro nás devítiměsíční boj, aby na konci bylo vítězství sociální demokracie,“ řekl. Vyloučil, že by na billboardech ČSSD vsadila na selfie, jako tomu bylo před loňskými krajskými volbami. „To si neumím představit, vypadám na nich příšerně,“ vysvětlil.

Před volbami by se mělo personálně posílit i zázemí strany v Lidovém domě, řekl Sobotka. „Nemohu vyloučit konzultace se zahraničními poradci, pokládám to za užitečné,“ uvedl. Chtěl by posílit značkuČSSD a veřejnosti postupně představovat programová témata, mezi nimi i ta, která strana například nemohla prosazovat kvůli koaličním kompromisům.

Sedmačtyřicetiletý Birke byl v minulosti spojen s předsedou ČSSD a premiérem Jiřím Paroubkem, s nímž působil na ministerstvu pro místní rozvoj a později i ve Strakově akademii jako ředitel kabinetu předsedy vlády. Starostou Náchoda je od roku 2010. Zastával i funkci prezidenta Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce. Poslancem je od roku 2013.

Vizitka poslance Jana Birkeho (47), nového volebního manažera ČSSD

  • Datum narození: 1. června 1969.
  • Vzdělání: vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Novém Městě nad Metují.
  • Současné funkce: poslanec Poslanecké sněmovny (od 2013), starosta Náchoda (od 2010), člen zastupitelstev Královéhradeckého kraje (od 2012) a Náchoda (od 2002); ve Sněmovně je mimo jiné členem hospodářského výboru.
  • Praxe: v letech 1988 až 1990 hrál profesionálně hokej (2. národní ligu za Spartak Nové Město nad Metují), poté nastoupil ve společnosti Stavostroj Nové Město nad Metují jako referent zahraničních investic, od roku 1991 pracoval pro náchodskou textilní firmu jako obchodní náměstek, v letech 1993 až 1996 pracoval jako manažer americko-čínské společnosti se zaměřením na zabezpečení výroby a dodávky strategických surovin v Číně, v letech 2004 až 2005 pracoval na ministerstvu pro místní rozvoj a v letech 2005 až 2006 byl ředitelem kabinetu předsedy vlády Jiřího Paroubka.
  • Členství a funkce v politických stranách: člen ČSSD, předseda krajské ČSSD v Královéhradeckém kraji (od 2014), odborný mluvčí ČSSD pro oblast dopravy; v letech 2011 až 2013 byl předsedou klubu starostů a primátorů za ČSSD.
  • Rodina: ženatý, dvě dcery.
  • Ostatní: Angažuje se ve Smíšené česko-čínské komoře vzájemné spolupráce. V roce 2013 byl zvolen prezidentem komory, nyní je předsedou dozorčí rady komory. Před krajskými volbami v roce 2016 byl vážným kandidátem na pozici lídra ČSSD a tedy i na hejtmana. V listopadu 2015 ale oznámil, že o post lídra nebude usilovat. Své rozhodnutí zdůvodnil zdravotním stavem (v červenci 2015 musel podstoupit urgentní operaci s ucpanou cévou) a pracovním vytížením.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/birke-novym-volebnim-manazerem-cssd-i-pres-naskok-ano-chce-volby-vyhrat-1np-/zpravy-domov.aspx?c=A170113_185200_ln_domov_ele

Dětem pracujících rodičů až dvojnásobek, plánuje ČSSD

Děti, jejichž alespoň jeden rodič pracuje, by měly dostávat až dvojnásobně vyšší přídavek od státu než děti nezaměstnaných. Počet nezaopatřených dětí, na které bude stát rodičům vyplácet podporu, by navíc měl stoupnout ze 412 tisíc o 300 tisíc. S takovými plány zamíří ČSSD na příští jednání s koaličními partnery. Premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka by chtěl změny prosadit od příštího roku.

Bohuslav Sobotka

Bohuslav Sobotka

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Včera 4:30

Přídavky na děti by měly dostat všechny rodiny, jejichž příjem činí trojnásobek životního minima. To je v kostce návrh, se kterým chce jít ČSSD na příští jednání koaliční rady za hnutím ANOKDU-ČSL.

Nová pravidla by podle představ premiéra Bohuslava Sobotky měla platit od příštího roku. Stát by plán vyšel na zhruba osm miliard korun, tedy o pět miliard víc, než kolik plyne z rozpočtu na přídavky nyní.

Rodiny s dětmi si zaslouží daleko větší podporu, než to umož­ňuje současný systém.Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD)

„Rodiny s dětmi si zaslouží daleko větší podporu, než to umož­ňuje současný systém. Naším cílem je proto prosadit zásadní změny, díky kterým se výrazně rozšíří počet rodin, které budou moci čerpat finanční podporu ve formě přídavků na děti,“ sdělil Sobotka Právu.

Soc. dem. chce zvýšit příjmový koeficient pro nárok na přídavek na dítě ze současného 2,4násobku životního minima na trojnásobek. „Díky této změně dostane dětské přídavky ročně o 300 tisíc dětí víc,“ uvedl Sobotka.

Nyní má nárok na přídavek na dítě zhruba 19 procent dětí, tedy 412 tisíc, nově by na něj dosáhlo přes 32 procent nezaopatřených dětí, tedy přes 711 tisíc dětí.

Výše přídavků by podle ČSSD neměla být pro všechny rodiny stejná. Děti pracujících rodičů nebo rodičů, kteří práci shánějí, by měly dostat víc.

„Naším záměrem je zavést nový zvýšený přídavek na děti, který by mohly čerpat rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje,“ řekl šéf soc. dem.

Nyní mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima nárok na přídavek dle věku dítěte ve výši 500, 610 nebo 700 korun měsíčně. Nově se budou přídavky vyplácet všem rodinám do výše příjmů trojnásobku životního minima.

Polepší si rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje. Těm by náležel přídavek na nezaopatřené dítě ve výši 1000, 1100 a 1200 korun měsíčně, jde-li o dítě do 6 let, dítě ve věku 6–15 let nebo 15–26 let.

Víme, že je zde určitá skupina rodin nad hranicí chudoby, a těm je třeba pomoci. Na posledním jednání koaliční rady jsme deklarovali, že chceme začít tuto diskusi.vicepremiér Andrej Babiš (ANO)

Tyto vyšší přídavky by měly dostat i ty rodiny, kde má alespoň jeden rodič příjem ze závislé činnosti minimálně ve výši životního minima jednotlivce, tedy 3410 korun měsíčně, ze ­samo­statné výdělečné činnosti, z dávek nemocenského pojištění nebo podpory v nezaměstnanosti. Vztahovat by se to však mělo i na děti rodičů, kteří pobírají důchod, rodičovské příspěvky – pokud rodič předtím pobíral tzv. mateřskou či příspěvek na péči o dítě.

Babiš není proti

Ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš se pro Právo vyjádřil vcelku vstřícně: „Jsme ochotni se bavit o valorizaci přídavku na dítě i o možném rozšíření cílové skupiny. Konkrétní návrhy nám zatím ČSSD nepředložila. Víme, že je zde určitá skupina rodin nad hranicí chudoby, a těm je třeba pomoci. Na posledním jednání koaliční rady jsme deklarovali, že chceme začít tuto diskusi.“

Místopředseda Sněmovny a lidovců Jan Bartošek o plánu ČSSD zapochyboval. „Obecně jsou lidovci pro podporu rodiny. Jen se obávám, že tento nápad až příliš zavání předvolebním populismem, nevypadá to jako důkladně promyšlené systémové řešení. Rozhazovat plnými hrstmi miliardy ze státního nemusí být efektivní,“ řekl Právu.

Řešení nezaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách – video

Řešení nezaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách, kde je bez práce až 85 % lidí, podpora vzdělanosti, díky níž si mohou zdejší obyvatelé lépe najít práci. Novela insolvenčního zákona a zakotvení bezplatné právní pomoci. Jde o to, aby měl šanci oddlužit se každý bez ohledu na výši dluhů. Záměr zákona o lobbingu – jsem pro povinnou registraci schůzek s lobbisty. Měli bychom vědět, co od politiků chtějí. To patří mezi mé priority pro následující období, které jsem představil na dnešní tiskovce ČSSD.

Chcete vědět více? Pusťte si záznam od 17:15 minuty.
http://www.ceskatelevize.cz/…/217411010110110-…/video/515048

15873539_225474707860858_8962950363018353001_n

3. ledna 2017

Máme historicky nejlepší výsledek státního rozpočtu od roku 1993, tedy od vzniku samostatné České republiky. Podle dnešních čísel skončil státní rozpočet v roce 2016 s přebytkem 61,8 mld. korun, což beru jako důkaz úspěšnosti naší vládní prorůstové hospodářské politiky a praktický výsledek jednotlivých vládních kroků, které jsme prosadili v letech 2014-2016. Kladné saldo hospodaření vykazoval státní rozpočet naposledy v roce 1995.

Dostáli jsme svému závazku na snižování státního dluhu. Velmi mě těší, že po obnovení hospodářského růstu a snížení nezaměstnanosti se nám daří také výrazně změnit trend hospodaření státu od deficitního k vyrovnanému. Ještě v roce 2013 byl podíl státního dluhu na HDP 41,1 %, v roce 2015 už byl 36,7 %.

Na rozdíl od předchozích pravicových vlád naše vláda předkládá reálné a odpovědné návrhy státních rozpočtů a jejich plnění je schopna zajistit každoročně, dokonce s výraznou rezervou. Pravice naši vládu kritizovala za zvyšování platů a důchodů, ukazuje se ale, že opuštění politiky plošných škrtů byla správná cesta, která podpořila spotřebu domácnosti a tím i růst HDP.

Zlepšení výsledku státního rozpočtu a stavu veřejných financí je výsledkem úspěšné prorůstové a proinvestiční politiky naší vlády, která přináší vyšší výkon ekonomiky, nová pracovní místa a rozpočtové příjmy, úspěšného čerpání strukturálních a investičních fondů EU, které výrazně přispělo k dosaženému přebytku, a důrazu na lepší výběr daní. Vyplatila se daňová opatření, u kterých naše vláda využila předchozí pozitivní slovenskou zkušenost, ať už to byla kontrolní hlášení u DPH, nebo lepší spolupráce policie a daňové správy v rámci tzv. Kobry.

Výsledkem ekonomického růstu a vyšší zaměstnanosti bylo loni zvýšení daňových příjmů. U příjmů fyzických osob byl meziroční narůst o 7,4 mld. Kč, tj. o 8,1 %, v případě příjmů firem znamenal nárůst dokonce 11,6 mld. Kč, tj. o 11,7 %. Významný vliv na to mělo navýšení platů a mezd a rekordně nízká nezaměstnanost.

Dalším pozitivním faktorem, který se promítl do výsledku státního rozpočtu, je úspěšné dočerpání prostředků z evropských fondů v programovém období 2007–2013. Naše vláda si dala za cíl vyčerpat tyto prostředky v maximální možné míře. Loni jsme zvedli jejich čerpání oproti plánu o 64,8 mld. Kč a podařilo se získat z EU 157,7 mld. Kč. Právě úspěšné dočerpání evropských fondů v roce 2015 mělo největší pozitivní vliv na růst rozpočtových příjmů v roce 2016.

I v posledním roce našeho mandátu se budeme soustředit na čerpání prostředků z evropských fondů a na podporu investic zejména zahájením stavebních prací u klíčových dopravních staveb. Doufám, že se nám podaří pokračovat v úspěšném trendu hospodářské a sociální politiky až do konce funkčního období této vlády.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Před Úřadem vlády dnes „hodovali obchodníci s chudobou“. Happening upozorňoval na neexistenci zákona o sociálním bydlení. Z bohatě prostřeného stolu, který překypuje díky lidem v nouzi, jsem si nic nevzal… Zákonu se věnuji od nástupu do funkce, ČSSD o něj usiluje. Potřeba je ale shoda v koalici.

 

15822969_223882674686728_1126986411078563508_n