B. Sobotka: Pokračujeme v rozvoji digitální ekonomiky

Vláda na svém dnešním jednání schválila aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Jde o klíčový materiál pro postup České republiky v digitalizaci a rozvoji digitální ekonomiky. Akční plán je zároveň prvním materiálem, který vznikl pod vedením koordinátora digitální agendy ČR a po detailní diskusi s ministerstvy, hospodářskými a sociálními partnery a ICT byznysem.

Cílem Akčního plánu je shrnout směřování vládní politiky a klíčová opatření, která jednotliví gestoři ve státní správě na podporu rozvoje digitálního trhu připravují. Plán nenahrazuje existující a schválené koncepční dokumenty, nýbrž je zastřešuje.

„Rozvoj digitálních technologií a posílení digitální ekonomiky je jednou z priorit naší vlády. Jsem rád, že úspěšně naplňujeme své závazky a po ustavení digitálního koordinátora se nám dnes podařilo schválit Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Ten představuje jízdní řád konkrétních úkolů a cílů vlády pro následující měsíce, na základě kterého chceme posilovat konkurenceschopnost ČR a držet krok s ostatními členskými státy EU,“ řekl dnes předseda vlády Bohuslav Sobotka.

„Akční plán pro rozvoj digitálního trhu shrnuje opatření, která z pozice digitálního koordinátora chystám. Tato opatření směřují do pěti prioritních oblastí – e-skills, e-governmentu, e-commerce, e-bezpečnosti a e-výzev. Zároveň chceme posílit oblast legislativy, protože digitální ekonomika je dynamické odvětví a nemůžeme si dovolit brzdit jeho rozvoj zastaralým právním rámcem,“ uvedl koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza.

V každé prioritě jsou rozpracována opatření, na která se bude digitální koordinátor ve spolupráci s resorty soustředit. Z těch nejbližších se jedná o úpravy legislativního procesu tak, aby lépe reflektoval digitální agendu, nebo o přípravu právní analýzy ke službám tzv. sdílené ekonomiky. Celé znění akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu najdete na webových stránkách digiczech.eu.

Akční plán byl v přípravné fázi intenzivně konzultován s ministerstvy a hospodářskými a sociálními partnery. Byl projednán na tripartitě a na Výboru pro digitální ekonomiku Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.