Vladimír Ninger: Proč kandiduji do Senátu?

Celý můj život lékaře, byl vždy spojen se snahou pomáhat lidem a vracet jim zdraví. Léčit tělo, ale i duši.

Jsem členem představenstva Nemocnice Pardubického kraje. Mým hlavním cílem je pomoci rozvoji a dostupnosti zdravotní péče v regionu kraje a rovněž krajském městě a to v období, kdy se zdravotnictví potýká s nemalými problémy, zejména s nedostatkem sester a lékařů.
Jsem zastupitelem a členem Rady města Pardubic. Zde je mým cílem pomoci svému městu v řešení jeho problémů.
Jsem vysokoškolským učitelem. Je, bylo a bude vždy mým cílem pomáhat studentům, kteří si vybrali medicínu jako svoje životní poslání.
Slovo pomoc se objevuje v mém životě velmi často. Je to vlastně hlavní důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat. Podívám-li se na stav věcí veřejných v Česku, jsem hluboce přesvědčen, že jako lékař, pedagog a manažer umím pomoci i tady. Nehledám v politice kariérní naplnění svého vlastního života. To mi bohatou měrou poskytla moje profese, kterou jsem přijal i jako životní poslání. Je zde ještě jeden zásadní důvod, který mě ke kandidatuře vede. Mám rád místo, kde žiji a pracuji. Ačkoli jsem při svých cestách poznal řadu krásných míst, žádné bych nevyměnil za město Pardubice, které mám rád, kde mám přátele, kde se cítím doma.

MUDRr. Vladimír Ninger, kandidát do senátního obvodu č. 43 Pardubice

Fotka uživatele ČSSD Březová nad Svitavou.