Problematika utečenců

Vážení přátelé,
ve veřejnosti se řeší problémy současného vývoje, který je charakterizován nárůstem počtu utečenců a problémů spojených s tím. Následující názorná argumentace vám může mnohé objasnit.