D35 BUDE REALITOU UŽ OD OPATOVIC. A DOBRÁ ZPRÁVA PRO TŘEBOVOU A ÚSTÍ.

Černý scénář se naštěstí nepotvrdil. Podařilo se vysoutěžit i první úsek navazující na tři kilometry dlouhý fous spojující D11 a opatovickou křižovatku, který byl doposud prozatím existující součástí budoucí D35. Do třech let přibude dalších více jak 27 km nové dálnice až k obci Ostrov u Vysokého Mýta. Oba úseky Opatovice – Časy a Časy – Ostrov vyjdou přibližně na 13,5 miliardy korun a výrazně pomohou tranzitní dopravě v trase východ – západ. V Pardubický kraj se mohou radovat i občané měst Pardubice, Sezemice, Dašice, Holice, ale i menších sídel. My jako kraj jsme si vzali za úkol výstavbu přivaděčů na budoucí D35. A právě v západní části půjde o obchvaty, nová trasování silnic druhých a třetích tříd či jejich modernizaci tak, aby osobní i nákladní doprava byla komfortně napojena na mimoúrovňové křižovatky a hlavně si dáváme za cíl tuto dopravu pokud to bude možné vyvést mimo centra sídel. Jak se bude stavba v dalších etapách postupně přesouvat na východ kraje a na Moravu, přijdou na řadu přivaděče v oblasti Chocně, Město Vysoké Mýto a Litomyšl. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury se nám podařilo na přivaděče podařilo získat 2,7 miliardy korun.

PS: Setkání s významnými hosty jsem využil k lobbingu za vyřešení situace u Litomyšle a napojení „severních oblastí“ kraje na D35. Mohu s potěšením sdělit, že jak generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic – ŘSD Jiří Kroupa, tak náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček nevyloučili možnou úpravu projektu i financování tak, aby bylo možné ze SFDI pořídit i napojení II/358 z Česká Třebová – malá ale naše a II/360 z Město Ústí nad Orlicí případnou novou spojovací komunikací k MUK Litomyšl – západ, respektive Řídký. Náš návrh na rozšíření obslužné komunikace na silnici třetí či druhé třídy se jeví jako reálný. Správa a údržba silnic PK již zahájila přípravu. 

„Zdroj: FB profil Martina Netolického“

Statistický důkaz o účinnosti fake news na voliče a důkaz podvodu na voličích od ANO, SPD a KSČM.

Fakultě bezpečnostních studií Masarykovy univerzity se na základě průzkumu mezi voliči podařilo prokázat, že velká skupina voličů změnila postoj k ČSSD na základě kauzy lithium.

Sami si odpovězte, kdo za touto manipulací s fakty o memorandu tehdy stál a kdo pustil do médií falešné zprávy.

Stačilo pár kliků na počítači a z té chytré skříňky na mě vyskočili tři hlavní protagonisté zapojení do humbuku lithium: ANO, SPD a KSČM. A právě tato skupina stran šířící o memorandu a lithiu masívní fake news měla z odlivu voličů od ČSSD ve volbách největší profit.

Stále pochybujete, že to byl účelový humbuk? V tom případě si odpovězte ještě na druhou otázku. Slyšeli jste něco o „zázračném“ českém lithiu od té doby po dnešek?

Miloš Horáček, předseda OVV  ČSSD Svitavy

Bude líp nebo už bylo?

Moji vážení vrstevníci – důchodci, kteří jste volili Babiše. Mám pro vás smutnou zprávu. Zase jste naletěli.

Pravda, dostali jsme přidáno v průměru 900, Kč na důchodech. Ti co mají malé důchody dostali míň, ti co mají velké důchody, dostali víc. Prostě „spravedlivě“ rozdělený přídavek. A protože každoročně porovnávám inflaci a nárůst cen základních potravin, léků a nájemného mám pro vás smutnou zprávu. Rozhodně „NEBUDE LÍP“.

Přesněji. Líp je už teď a SKVĚLE SE DAŘÍ Babišovu Agrofertu, který čerpá státní dotace násobně vyšší, než v období, kdy neseděl ve vládě. Ale to je asi jenom shoda náhod, co říkáte vážení důchodci, voliči ANO.

Skutečnost je taková, že ač jsme dostali přidáno na důchodech ve skutečnosti nás Babiš okradl na důchodech měsíčně v průměru o cca 320 Kč v reálných cenách. Když k tomu připočtu avizovaný nárůst cen potravin v roce 2019, bude to ještě víc.

Vážení voliči ANO, nezbývá, než abych vám touto cestou jménem všech důchodců, co po celoživotní práci DÁLE CHUDNOU „poděkoval“ s bláhovou nadějí očekávání doby kdy „Bude líp“. Jenom nám proboha konečně řekněte kdy.

Osobně mám podezření, že „LÍP UŽ BYLO“

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

„PRIORITOU JE PRO MĚ PRÁCE PRO KRAJ, NA MÍSTOPŘEDSEDU SOCDEM UŽ KANDIDOVAT NEBUDU. Přes vánoční svátky se mi rozleželo hodně věcí. Člověk si musí v sobě určit priority, což platí u lidí v politice dvojnásob. Jsem regionální politik, kterého práce pro Pardubický kraj velmi baví. Vidím konkrétní výsledky práce, nemusím se neustále s někým dohadovat a proto se mohu soustředit na velké rozvojové projekty. Nové nemocnice, silnice, opravené školy, dopravní obslužnost… nejsou témata pravicová nebo levicová. Vše je o rozumném řízení financí a investic, kdy i v malém kraji s omezeným rozpočtem se dá udělat hodně práce. Cesty do Prahy na jednání vedení ČSSD nejsou zrovna jednoduché a zabírají dost času. Když něco dělám, tak chci naplno a ne abych byl všude, ale vlastně nikde. Proto jsem se rozhodl, že moje primární činnost bude nadále zaměřena na náš kraj a vnitrostranickou činnost na celostatní úrovni dám prozatím stranou. Desetiměsíční zkušenost stačila, děkuji za příležitost, ale dále vidím svoji roli v Pardubickém kraji, tedy v práci pro občany ve městech a na venkově. Ať si různé kauzy vysokých ústavních činitelů komentují zase jiní, můj čas bude věnován tématům regionálním.“

Zdroj FB profil Martina Netolického

Poděkování R. Martínkovi

Vážení přátelé,
na zasedání OVV ČSSD Svitavy konaném v úterý dne 23.10.2018 nám senátor
Radko Martínek oficiálně oznámil, že končí své působení ve vysoké politice.
Dovolte mi proto, abych Radkovi za nás za všechny poděkoval za vynikající
reprezentaci ČSSD jak u nás doma, tak na té nejvyšší vládní úrovni.
Není žádná politická strana ani hnutí v našem regionu, které by se mohli
pochlubit tak mimořádně úspěšným politikem s tak skvělou a bezúhonnou
kariérou jakou měl Radko. Je vzácností, když politik umí odejít  v plné
slávě  a na vrcholu kariéry. I to dokresluje jeho mimořádné schopnosti.
Radko dík. Hodně štěstí ve tvé další práci a především hodně zdraví.
Miloš Horáček
předseda OVV ČSSD Svitavy

MUDr. Pavel Havíř, lékař – Havíř do Senátu

Ucházím se o Vaše hlasy ve II. kole voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 50, ve kterém jsem se narodil, celý život žiji, vychovávám své děti a profesně zde působím. Pro Vaše rozhodování přidávám můj program v kostce:

Zdravotnictví – Každý občan regionu musí mít dobře dostupnou a kvalitní zdravotní péči
– Zachování, podpora a další rozvoj všech stávajících nemocnic
– Posílení ambulantní péče především praktických lékařů, dětských lékařů a stomatologů

Doprava – Cesta k prosperitě vede po dálnicích
– Co nejrychlejší dobudování D 35 v našem regionu
– Co nejdříve zahájit výstavbu D 43
– Zlepšit dosah a rozsah veřejné dopravy. Větší dosah autobusové dopravy více spojů na tratích

Rozvoj regionu – Pocit sounáležitosti s místem, kde žiji, je pro každého z nás velmi důležitý
– Podpora sportu, kultury a společenského života v regionu
– Podpora nadregionálních akcí od státu z ministerstva kultury
– Podpora sportovních aktivit mládeže (sportovní vybavení, trenéři) a Budování sportovních zařízení pro rekreační sport
– Podpora tradičních společenských setkávání

Bezpečnost měst a obcí – Základem spokojeného života je pocit osobního bezpečí a především bezpečí své rodiny
– Posílení role městské Policie. Hledání zdrojů pro zvýšení počtu strážníků i policistů
– Bezpečnostní situace musí být zásadním tématem měst obcí i kraje

Další informace najdete na www.havirdosenatu.cz