Kauza Altner

Altner

Informace ke stavu sporu mezi ČSSD a JUDr. Zdeňkem Altnerem (stav k 16.3.2018)

  • Žalobu Altnera projednávají soudy od roku 2000

V roce 2000 uhradila ČSSD v souladu s mandátní smlouvou z roku 1997 JUDr. Zdeňku Altnerovi odměnu za právní služby ve výši 50 mil. Kč (část odměny byla uhrazena prostřednictvím soudní úschovy).  JUDr. Altner následně požadoval další částky, na které podle ČSSD již neměl nárok a jejichž zaplacení ČSSD odmítla. Na konci roku 2000 podal JUDr. Altner žalobu. Soud prvního stupně v roce 2004 žalobě vyhověl, odvolací soud pak toto rozhodnutí z větší části potvrdil v březnu 2016 a uložil tak ČSSD zaplatit částku 338 mil. Kč, z toho 319 mil. Kč jako smluvní pokutu za dobu soudního řízení, jehož průtahy ČSSD nezpůsobila.

 

  • Soudní spor dosud neskončil

ČSSD podala proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud může rozhodnutí odvolacího soudu změnit, zrušit nebo potvrdit. Nejvyšší soud zatím nerozhodl a soudní spor pokračuje.

 

  • ČSSD zaplatila Alnerovy dluhy

Na ČSSD se obrátila řada Alnerových věřitelů se svými nároky. Exekučními příkazy vydanými na žádost těchto věřitelů bylo ČSSD uloženo zaplatit nejprve jejich vykonatelné pohledávky. ČSSD tak zaplatila za JUDr. Altnera téměř 18 mil. Kč jeho dluhů. Pokud by ČSSD spor nakonec prohrála, tato částka jí bude odečtena. Pokud ČSSD ve sporu zvítězí, částku bude vymáhat.

 

  • Nejvyšší soud odložil vykonatelnost

ČSSD využila zákonného práva a požádala Nejvyšší soud o odklad vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu z obavy, že zaplacení nebo vymožení rozsudku dříve, než Nejvyšší soud rozhodne ve věci samé, by znamenalo ztrátu možnosti domoci se vrácení vyplacené částky. Tato obava byla podpořena tím, že JUDr. Altner požadoval částku zaplatit na konto ve Švýcarsku. Nejvyšší soud žádosti ČSSD vyhověl a vykonatelnost odložil, což vylučuje provedení exekuce a plně legalizuje odepření dobrovolného zaplacení.

 

  • Probíhá dědické řízení

JUDr. Altner na podzim 2016 zemřel. Od té doby stále probíhá dědické řízení a do doby, než bude stanoven okruh dědiců, kteří JUDr. Altnera v dovolacím řízení nahradí, nemůže Nejvyšší soud vydat své rozhodnutí a soudní spor je tím dočasně pozastaven.

Zdroj: https://www.cssd.cz/altner/