Archiv pro rubriku: Z obce

Oranžový klub zveřejnil rozhovor s kandidátkou do PS z našeho města Mgr. Janou Povolnou

Zdroj: https://www.facebook.com/OranzovyKlub/  Přepis rozhovoru s kandidátkou:Mgr. Jana Povolná

kandidátka ČSSD za Pardubický kraj na 15.místě
vedoucí městské knihovny a informačního centra

1) Proč by měli voličky a voliči poslat do Sněmovny právě Vás?

Jsem odhodlána pomoci zlepšovat životními podmínky seniorů, samoživitelek, rodin s dětmi a pracujících. Usiluji o udržitelný rozvoj venkova, velký potenciál vidím v mezigeneračních projektech. Věřím tomu, že smysl mají zejména a především aktivity iniciované „zdola“ lidmi jako jste vy, nebo já. Voliči by měli do parlamentu posílat politické kandidáty, kteří mají obdobnou životní zkušenost jako oni sami, pocházejí ze stejného regiony, důvěrně znají každodenní život a potřeby svých spoluobčanů.

2) Co jsou Vaše hlavní politická témata, na která byste se chtěla ve Sněmovně zaměřit?

Udržitelný rozvoj venkova
• Chci hájit zájmy menších obcí, aby lidé, kteří zde žijí měli šanci na stejně kvalitní život, jako obyvatelé větších aglomerací a to zejména co se týče dosažitelnosti lékařské péče, služeb, dopravní obslužnosti, vzdělání a kultury.

Mezigenerační soužití
• Podporuji a podpořím veškeré aktivity propojující mezigenerační soužití a upevnění vazeb mezi seniory, dětmi, žáky, studenty a rodinami s dětmi. Hmotné zajištění je nesmírně důležité, ale dodávejme seniorům a rodičům, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci, protože vychovávají děti, smysl života, posilujme u nich vědomí vlastní nezbytnosti a důležitosti.

Matky s dětmi
• Prosazuji, aby na dětské přídavky dosáhli nově rodiče až 1 milionu dětí a zároveň, aby přidělování přídavků bylo pružnější a zohledňovalo aktuální finanční situaci rodin a nikoli situace např. před rokem.
• Podporuji úpravu kapacit předškolních zařízení tak, aby zde bylo v případě zájmu rodičů dostatek míst i pro dvouleté děti. (Matky mají právo se rozhodnout, kdy chtějí po rodičovské dovolené nastoupit zpět do zaměstnání. K návratu do práce však potřebují optimální podmínky.)
• Za smysluplné považuji vytváření pracovních míst se sdílenými a zkrácenými pracovními úvazky.

Pracující
• Považuji za důležité, aby Česká strana sociálně demokratická přispěla ke zlepšení pracujících v manuálních a dělnických profesích. Toto prostředí znám velmi důvěrně, neboť můj manžel pracuje v kovodělném průmyslu. Mám za to, že právě těžce pracujícím by nejvíce prospělo zavedení jednotné 25 dní dovolené pro všechny, bez ohledu na to, u jakého pracují zaměstnavatele.
• Situaci zaměstnanců by zlepšil i návrat k proplácení prvních tří dní nemocenské tak, jak tomu bylo v minulosti.

3) Co považujete za svůj dosavadní největší politický, osobní nebo profesní úspěch?

Za největší osobní úspěch považuji své dvě děti a fungující rodinu.

Za největší pracovní úspěchy (rozumějte ty, z kterých mám největší radost), považuji své komunitní projekty : – při někdejší městské knihovně vzniklo certifikované informační centrum spadající pod Asociaci turistických informačních center, – stála jsem u zrodu Mateřského a komunitního centra Kocourek, – díky „Pomozte dětem“ projektu NROS a České televize, který podporuje ohrožené a znevýhodněné děti se mi podařilo při mateřském centru vybudovat vůbec první certifikované dětské hřiště v našem městečku, … – posledním čerstvě zrealizovaným komunitním projektem je zřízení knihobudky v místě mého bydliště a chystám samozřejmě projekty další… 🙂

4) Domníváte se, že ženy a muži mají odlišný pohled na některá politická témata?

Ano.

http://cssdbrezova.cz/mgr-jana-povolna-kandidatka-do-posla…/
http://cssdbrezova.cz
https://twitter.com/JanaBanin
https://www.facebook.com/janapovolnacz/
https://www.facebook.com/janabanin

Zdroj: https://www.facebook.com/OranzovyKlub/

Knihobudka ve Březové nad Svitavou

Od 20. 9. je v provozu zbrusu nová KNIHOBUDKA na vlakovém nádraží ve Březové nad Svitavou zrozená ze spolupráce Městské knihovny a informačního centra a Města Březová nad Svitavou.

Jedná se o maličkost, která potěší a zpříjemní život cestujícím.

Nebojte se ji využívat.

Poděkování městu Březová nad Svitavou a zamyšlení nad dalším směřováním RC Kocourek

Tímto bych ještě jednou ráda poděkovali Městu Březová nad Svitavou za to, že nás podporuje a dovolilo nám přesídlit do sálu „Památek“, který je používán jako sdílený prostor pro aktivity ZUŠ, rodinného centra, jógy, atd. atd.

Ve čtvrtek 31. 8. 2017 jsme v nových prostorách oslavili 10. výročí založení organizace za účasti představitelů našeho města Ing. Karla Adámka, MBA a Mgr. Bohuslavy Zelené.


V budoucnu bych se jako zástupkyně Rodinného a komunitního centra Kocourek, z.s. zaměřila na zpřístupnění zahrady za budovou „Památek“ širší veřejnosti. Tento pozemek není v současné době využitý a přitom se díky jeho strategické poloze a tomu, že je ve vlastnictví města nabízí spousta možností jak s ním naložit.
Ve městě je samozřejmě v součastné době větší množství dětských hřišť, která dobře slouží svému účelu, žádné z nich však není přímo ve středu města a veřejně přístupné, tak aby na něm mohly rodiče zabavit děti například na několik desítek minut, než přijede autobusový spoj, než jeden z rodičů nakoupí, nebo než si vybere knihu v městské knihovně.
Existuje sice samozřejmě hřiště na farní zahradě, které do nedávna bylo nedílnou součástí prostor mateřského centra, ale po přestěhování do Památek je toto prakticky nepřístupné. Toto bych ráda změnila, například tak, že bych po dohodě s městem, či firmou, která herní prvky na farní zahradě instalovala domluvila přestěhování skluzavek, houpadel, kolotoče a pískoviště na městský pozemek, kam by mohla veřejnost volně docházet v otvírací době knihovny a volně jej využívat nejen pro hru s dětmi, ale např. i pro posezení, venkovní četbu a relaxaci.
Herní prvky bude pravděpodobně nutno i částečně opravit, či repasovat. Tyto práce by buď mohly být provedeny svépomocí. V případě že by výdaje na přestěhování přesáhly naše možnosti, nabízí se možnost čerpání finančních prostředků např. z nadace ČEZ z grantového programu Oranžové hřiště.
Pevně věřím, že nás město Březová nad Svitavou v našem počínání i tentokrát podpoří.

Za RC Kocourek – Jana Povolná

Prioritní investice?

Je až překvapující v jaké tichosti a tajnosti schválila rada města pořízení nového automobilu pro vedení obce Březová nad Svitavou. V podobném režimu „utajení“ proběhlo v minulosti také pořízení automobilu pro městskou policii. Myslím, že je potřeba investovat peníze efektivněji, než stále pořizovat nová auta. Inu, myšlenkové pochody představitelů města zřejmě nelze pochopit.

Určitě to byla prioritní investice, bez které by město samotné fungovat vůbec nemohlo.

Lukáš Baránek

Kraj chce vyhnat kamiony z vesnic

Svitavsko – O dopravním spojení Pardubického a Jihomoravského kraje se bez výsledku diskutuje řadu let. Silnice I/43 přitom patří k nejpřetíženějším komunikacím u nás, denně po ní projede až třicet tisíc aut. Z důvodu neúnosné zátěže muselo před týdnem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zcela uzavřít most u Černé Hory, který je v dezolátním stavu. Nyní se proto uvažuje o úplném zákazu vjezdu nákladních vozidel na komunikaci I/43.

včera 20:02

SDÍLEJ:

Denně projedou centrem Březové nad Svitavou, ale i dalšími městy a obcemi na trase třiačtyřicítky ze Svitav do Brna, tisíce aut.Foto: Deník / Šmeral Jiří

„Po odstranění svrchní vrstvy jsme zjistili, že most je v naprosto havarijním stavu,“ potvrdil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Uzavírka hraje do karet Pardubickému kraji. Podle hejtmana Martina Netolického ukazuje, že je možné omezit kamionovou dopravu na této trase, která vede obcemi ze Svitav směrem na Letovice. Kamiony by podle něj měly namísto přetížené silnice první třídy využívat dálniční sítě. „V případě cesty z Brna na sever je to cesta přes Olomouc a dále na D35. My bychom měli učinit všechny kroky k tomu, aby byl propojen úsek Mohelnice – Hradec Králové, respektive Opatovice nad Labem, díky kterému by I/43 nemusela být v budoucnu vůbec zatěžována,“ uvedl Netolický.

„Spojení Pardubického kraje a Brna je stávající dopravní infrastrukturou stále nedostatečné a příprava dálničního řešení v úseku Svitavy – Brno je zatím v nedohlednu kvůli majetkovým sporům. Proto eskaluje situace na trase stávající komunikace I/43, která vede ze Svitav směrem na Letovice obcemi Pardubického kraje. Tyto obce si stěžují na obrovskou zátěž kamionovou dopravou,“ konstatoval hejtman Martin Netolický

A pokračoval: „Situace posledních dní týkající se problémů s rekonstrukcí mostu v okolí obce Černá Hora, která je v Jihomoravském kraji, ukazuje, že je možné omezit kamionovou dopravu na této trase, což my jako zástupci Pardubického kraje velmi vítáme, protože zátěž v jednotlivých obcích se týká občanů našeho kraje.“

Hejtman apeloval, aby kamiony využívaly při cestě z Brna na sever trasu přes Olomouc a dále na D35. Stejně tak připomněl nutnost propojit úsek Mohelnice – Hradec Králové, respektive Opatovice nad Labem. Do té doby by podle něj bylo vhodné přistoupit k razantnímu omezení kamionů.

„Dopravní opatření se v tomto případě nabízejí, protože trasa I/43 vede úzkým údolím, poměrně hustě osídleným v jednotlivých obcích, které na sebe navazují. Situace není komfortní ani pro řidiče, ani pro obyvatele. My jako Pardubický kraj jsme připraveni jednat s ŘSD nikoli o dočasném, ale o dlouhodobém omezení kamionové nákladní dopravy v úseku Svitavy – Brno a předpokládám, že se na tom shodneme i s Jihomoravským krajem,“ uzavřel Martin Netolický.

Autor: Jiří Šmeral
Zdroj: http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/kraj-chce-vyhnat-kamiony-z-vesnic-20170730.html