Poděkování R. Martínkovi

Vážení přátelé,
na zasedání OVV ČSSD Svitavy konaném v úterý dne 23.10.2018 nám senátor
Radko Martínek oficiálně oznámil, že končí své působení ve vysoké politice.
Dovolte mi proto, abych Radkovi za nás za všechny poděkoval za vynikající
reprezentaci ČSSD jak u nás doma, tak na té nejvyšší vládní úrovni.
Není žádná politická strana ani hnutí v našem regionu, které by se mohli
pochlubit tak mimořádně úspěšným politikem s tak skvělou a bezúhonnou
kariérou jakou měl Radko. Je vzácností, když politik umí odejít  v plné
slávě  a na vrcholu kariéry. I to dokresluje jeho mimořádné schopnosti.
Radko dík. Hodně štěstí ve tvé další práci a především hodně zdraví.
Miloš Horáček
předseda OVV ČSSD Svitavy