Dvě velké akce ve zdravotnictví v závěru června

„DVĚ VELKÉ AKCE VE ZDRAVOTNICTVÍ si v posledním červnovém týdnu vyžádaly zvýšenou pozornost. Nejprve první majetkové úkony pro přípravu výstavby nové nemocnice následné péče v Moravská Třebová na zastupitelstvu města a kraje, později potom setkání s občany z ulice J. a J. Kovářů v Město Ústí nad Orlicí, kteří uplatňují připomínky k projektu výstavby objektu pro centralizaci urgentních oborů. Moje osobní účast měla ukázat, že samospráva vnímá právě tyto velké investiční akce jako prioritní.“  Martin Netolický

Pavel Havíř

Martin Netolický

Martin Netolický

Radko Martínek