PROČ MÁ ZASTUPITEL OBCE ZVEŘEJŇOVAT SVŮJ MAJETEK, POKUD POMÁHÁ SPRAVOVAT OBEC VE VOLNÉM ČASE?

9.1.2018 se na půdě Poslanecké sněmovny PČR konal z iniciativy našeho regionálního poslance Marek Výborný kulatý stůl k problematice novely zákona o střetu zájmů, kterého se zúčastnili zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv, neziskové organizace známé pod značkou Rekonstrukce státu, ale také poslanci a senátoři, kteří se dlouhodobě zabývají fungováním samospráv. Hlavním tématem byly pasáže zákona, podle kterého musí přiznání majetku dávat i neuvolnění starostové, místostarostové a členové rad malých obcí, kteří využili svých ústavně garantovaných politických práv a podílí se na správě věcí veřejných ve své obci. Nově totiž i oni přiznávají majetek, který získali nikoliv při výkonu funkce, ale standardní výdělečnou činností. A co víc? Zákon bohužel vstupuje i do práv třetích osob prostřednictvím přiznání společného jmění manželů či zveřejňování bankovních účtů partnerů, atd. K čemu to všechno vede? Již ve třiceti obcích rezignovali funkcionáři obce, jiní se k tomu chystají, další kvůli zákonu již nehodlají kandidovat. Kde se seženou kandidáti pro letošní komunální volby na malých obcích, když už nyní byl často problém sestavit zastupitelstva? Venkov není město, kde soutěží politické strany o přízeň voličů. Na venkově být starostou není žádný med, zvlášť tím neuvolněným pro výkon funkce. Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém prosincovém zasedání podpořilo hlasy všech přítomných iniciativu Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Doufám, že i poslanci a senátoři podpoří změny zákona vedoucí k ochraně soukromí dle Listiny základních práv a svobod. Na jednání byla řada starostů z našeho kraje – David ŠimekPetr HelekalDušan PávekPavel Eliáš, ale také senátor Petr Šilar.

Martin Netolický

Zdroj:  https://www.facebook.com/martin.netolicky.9?hc_ref=ART70pUoyvjgVZYKNZMkpXOFiIjSs6Fe3UvmLs4nuC7bvbZx2jCM5QmmvvOTiTlJGrE