Navyšování mezd v nemocnicích Pardubického kraje

5.1. se konalo jednání na krajském úřadu Pardubického kraje s hejtmanem M. Netolickým a radním pro zdravotnictví L. Valtrem. Na programu bylo navyšování mezd v nemocnicích Pardubického kraje a situace v sociálních službách. Účastnili se členové krajské rady OS, předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.