BEZPEČNOSTNÍ RADA V POLIČSKÝCH STROJÍRNÁCH

„Devět měsíců po mimořádné události v areálu Poličských strojíren jednala bezpečnostní rada kraje přímo na místě samém. Vedle standardních bodů jsme měli na programu situaci na silnicích prvních tříd v rámci změny zimní údržby. Vyjádřili se ředitelé všech složek IZS, ředitel Správy a údržby silnic PK i zástupci dodavatelů. Významným problémem, který bude muset být ještě řešen, jsou mezikrajské kontakty sypačů v oblasti Štíty, Vamberk, Ždírec nad Doubravou. Hlavním bodem programu bylo seznámení s opatřeními, která společnost Poličské strojírny, a.s. učinila od únorových událostí. Nový kamerový systém, předpisy, upravené pokyny pro dispečink a vrátnici, provedené taktické cvičení. Viděl jsem významný posun a snahu učinit preventivní opatření, aby už nedocházelo ke zmatkům jako v únoru.“  Martin Netolický