Archiv pro měsíc: Říjen 2017

Podpora kandidátům do poslanecké sněmovny od ekologické platformy Zvonečník i pro kandidátku z Březové nad Svitavou

Ve volbách 20. – 21. října 2017 je možné na volebním lístku kroužkovat až čtyři preferované kandidát/ky. Naše platforma s řadou z nich spolupracuje či může dát dobré reference, hledáme také ekologické odborníky. Po diskusi v rámci spolku a Grémia Zvonečníku vyjadřujeme podporu následujícím kandidátům ČSSD v různých krajích:

Pardubický

1) Jan Chvojka (ministr pro legislativu)

9) Václav Kroutil (krajský radní pro životní prostředí a zemědělství)

15) Jana Povolná (vedoucí infocentra Březová nad Svitavou)

 

Královéhradecký

2) Robin Böhnisch (poslanec a předseda výboru pro životní prostředí)

4) Pavel Folk (živnostník a lesník)

15) Michaela Zimová (manažerka odpadového hospodářství)

 

Moravskoslezský

1) Lubomír Zaorálek (ministr zahraničních věcí a volební lídr ČSSD)

 

Jihomoravský

1) Bohuslav Sobotka (premiér)

2) Roman Sklenák (předseda poslaneckého klubu)

32) Aleš Chmelař (státní tajemník pro evropské záležitosti)

Praha

1) Petr Dolínek (náměstek pro dopravu primátorky)

2) Lukáš Kaucký (náměstek ministra zahraničních věcí)

3) Lenka Teska Arnoštová (náměstkyně ministra zdravotnictví)

11) Miroslav Jašurek (vedoucí kabinetu ministra školství)

24) Vít Céza (doktorand přírodních věd)

 

Středočeský

2) Kateřina Valachová (bývalá ministryně školství)

3) Václav Zemek (poslanec)

5) Petr Petržílek (poradce premiéra a právník životního prostředí)

29) Václava Brabcová (ochránkyně zvířat)

 

Zlínský

2) Alena Gajdůšková (bývalá místopředsedkyně senátu)

19) Vladimír Dostálek (asistent poslance)

21) Jindřich Šnejdrla (ředitel zemědělské společnosti)

 

Olomoucký

27) Jiří Tomášek (technik lesní správy)

 

Ústecký

3) Gabriela Nekolová (náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí)

 

Jihočeský

6) Terezie Daňková (zemědělkyně)

 

Liberecký

1) Michaela Marksová Tominová (ministryně práce a sociálních věcí)

 

Vysočina

7) Radim Technik (právník)

8) Jana Fialová (krajská radní pro školství

 

Zdroj: http://www.zvonecnik.estranky.cz/clanky/napady-a-iniciativy/podpora-kandidatum-do-poslanecke-snemovny.html

 

Kandidáti do Poslanecké sněmovny 2017 z okresu Svitavy – MUDr. Pavel Havíř ze Svitav

Kandidáti do Poslanecké sněmovny 2017 z okresu Svitavy – MUDr. Pavel Havíř ze Svitav

Jsem lékař a politik. Žiji se svou rodinou ve Svitavách.

Absolvoval jsem Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita). Do roku 2006 jsem byl zástupcem primáře urologie ve Svitavské nemocnici a po 13 let – do roku 2013 – jsem byl ředitelem Svitavské nemocnice.

V roce 1994 jsem byl zvolen zastupitelem města Svitavy, jímž jsem dodnes. V letech 2006 –2010 jsem byl místostarostou města a v následujícím období radním města. Jsem členem ČSSD.

V roce 2012 jsem se stal zastupitelem Pardubického kraje, v lednu následujícího roku jsem na post rezignoval a kandidoval do sněmovny.  

Od roku 2013 jsem poslanec Parlamentu České republiky, kde jsem členem Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, členem Zdravotnického výboru, Výboru pro dopravu a dalších.

V regionu Pardubického kraje jsem se zaměřil na bezpečnost, rozvoj dopravy a na podporu zdravotnictví.

Od samého počátku jsem vedl jednání s vedením ŘSD Pardubice  –  ředitelem Bohumilem Vébrem – o problémech v realizaci D 35.Aktivně jsem ve Sněmovně podporoval legislativní kroky nezbytné pro realizaci této důležité dopravní stavby a inicioval jsem setkání ředitele ŘSD a vedoucího odboru majetku Pardubického kraje ve věci vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu – s cílem sjednotit přístup při realizaci.

Na základě podnětu občanů a starosty obce Vendolí jsem zajistil provedení bezpečnostního auditu s návrhem řešení na silnici I. třídy 34 u obce Vendolí.

V rámci získání statusu komplexního onkologického centra pro Pardubickou nemocnici jsem inicioval společné jednání vedení Pardubického kraje a vedení nemocnice s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem. Následně jsem návrh ministerstva v nové vyhlášce, která zřízení tohoto centra v Pardubicích navrhla, úspěšně obhájil v odborné komisi ministerstva zdravotnictví (byl jsem členem této komise, kterou jmenuje MZ). Získání tohoto statusu je zcela nezbytné pro možnost poskytovat léčbu onkologicky nemocným a je základním stavebním kamenem budování pardubického krajského zdravotnictví.

Od samotného počátku jsem se angažoval v aktivaci tohoto muničního skladu v Květné u Poličky (po výbuchu ve Vrběticích). Hned na počátku jsem zorganizoval schůzky ministra vnitra Milana Chovance se starosty dotčených obcí našeho regionu (Květná, Vendolí, Pomezí, Karle), která měla za cíl zajistit maximální bezpečnost transferu munice a výbušnin. K problematice jsem absolvoval v průběhu času celou řadu schůzek s ministrem Chovancem a jeho prvním náměstkem Nováčkem a po převzetí provozu muničního skladu armádou s náměstkem ministra obrany Kuchtou. Poslední schůzka se konala 9. 2. 2017. Cílem těchto dalších jednání je zajistit trvalý a bezpečný provoz tohoto muničního skladu. Navštívil jsem samozřejmě i muniční sklad a informoval se o problémech při jeho stávajícím provozování. Průběžně jednám se starosty dotčených obcí.

Po celé volební období jsem se setkával se starosty obcí a měst regionu při řešení zejména investiční problematiky.

Při projednávání jednotlivých zákonů jsem často konzultoval praktické dopady zákonů do prostředí samosprávy. 

Moje mimokrajské poslanecké aktivity 

Zdravotní péče o olympioniky a paraolympioniky. Na základě setkání s vedoucím lékařem českého olympijského výboru jsem po mnoha společných jednáních pomohl vytvoření grantu na ministerstvu zdravotnictví pro podporu zdravotní péče pro naše olympioniky a paralympioniky. V podpoře olympijského a paralympijského sportu vidím příležitost pro motivaci dětí a mládeže ke sportovním aktivitám, které považuji za důležitou součást správného osobního rozvoje.

Dostavba univerzitního kampusu Karlovy univerzity v Hradci Králové. Na základě setkání s primátorem Hradce Králové Zdeňkem Finkem jsem inicioval pracovní setkání k problematice dostavby kampusu s ministryní školství mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou, které se zúčastnili jak primátor, tak i děkan Lékařské fakulty Univerzity Hradec Králové a tehdejší kvestorka univerzity. Výsledkem bylo stanovení pracovního scénáře dalšího postupu při realizaci.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2017 se budu opět ucházet o hlasy voličů. Díky hlasům mých kolegů ve stranických primárkách mě na kandidátce ČSSD v Pardubickém kraji najdete na druhém místě. 

MOTTO: PRACUJI PRO ZDRAVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Moje zkušenosti

Manažer

 • Šestnáct let jsem pracoval v nejrůznějších manažerských pozicích ve zdravotnictví.
 • Byl jsem zástupcem primáře.
 • Třináct let jsem řídil Svitavskou nemocnici.
 • Mám zkušenosti s velkým manažerským projektem fúze akutních lůžkových zdravotnických zařízení.

Politik

 • Čtyři roky jsem poslancem v Poslanecké sněmovně PČR a zdravotnictví považuji za svou zásadní oblast zájmu v politice.

Lékař

 • Jsem lékař s druhou atestací urologie a stále vykonávám ambulantní lékařskou praxi.
 • Můj obor je specifický a mými klienty jsou spíše starší lidé a senioři. Vím, co je v jejich každodenním životě trápí a co především ve zdravotnictví potřebují a co postrádají.

To vše jsou moje předpoklady pro další odbornou práci ve prospěch rozvoje českého zdravotnictví tak, aby lidem sloužilo lépe a všem bez rozdílu.

Jistota pro Vaše zdraví = veřejné neziskové nemocnice

MOJE VIZE VE ZDRAVOTNICTVÍ

 • Péče, která nedělá rozdíly
 • Lidský přístup v léčbě
 • Komunikace s pacientem a elektronizace informací
 • Vzdělaný, stabilizovaný a patřičně odměňovaný personál

Z toho vyplývá, že ucelený a provázaný zákon o zdravotní péči je nutností

Veřejné neziskové nemocnice ve vlastnictví státu

 • Kvalitní a dostupná péče všem

Zdraví je jednou ze základních lidských hodnot a proto každý člověk potřebuje mít jistotu, že se o něj zdravotnictví postará. Pilířem veřejné péče jsou nemocnice, a proto musejí zůstat v neziskovém režimu. Jejich prvotním účelem je poskytnout kvalitní péči všem a pro tuto péči získat dostatek prostředků.

 • Nový zákon je nutností
 • ČSSD garantuje, že významná část zdravotnictví zůstane veřejná. K tomu je třeba přijmout nový zákon o neziskových organizacích, který bude garantovat síť veřejných akutních nemocnic i zařízení pro následnou zdravotní péči.

Systém, o který se může každý občan opřít.

Kvalitnější informovanost

 • Lékař jako navigátor a průvodce

Každý, kdo přichází k lékaři, musí dostat srozumitelnou informaci o tom, co je pro řešení jeho stavu nejlepší. Ten, kdo mu ji poskytne, mu musí také ukázat cestu, jak se k této péči dostane. Ve chvíli, kdy se člověk dostane do zdravotních potíží, je pro něho důležité, aby měl takového „navigátora“ a průvodce.

 • Elektronizace ve zdravotnictví

Cílem je přívětivější proces prevence, diagnostiky a léčby. Díky elektronizaci ve zdravotnictví projde pacient prevencí, poznáním a popsáním potíží (diagnostikou) tak, že všichni účastníci tohoto procesu budou mít včas a přesné informace. 

Vzdělávání a odměna zdravotnického personálu

 • Patřičně vzdělaní a náležitě zaplacení

Nové zákony musí napomoci jistotě kvalitního vzdělání u lékařů a také jejich adekvátní odměně.

Mým cílem je spolupracovat na vytvoření takového funkčního zákona o neziskových organizacích, který toto poslání veřejného zdravotnictví zakotví a bude jeho pilířem.

MUDr. Pavel Havíř

Kandidáti do Poslanecké sněmovny 2017 z okresu Svitavy – Mgr. Miroslav Muselík z Moravské Třebové

Mgr. Miroslav Muselík – kandidát do Poslanecké sněmovny
Narodil jsem se v krásné městě, Moravské Třebové, kde žiji se svou rodinou.
Vystudoval jsem sociální pedagogiku na universitě v Hradci Králové. Pracuji ve školství a to nepřetržitě již více, než 30 roků. Prošel jsem různými typy škol jako vychovatel nebo učitel.
V současné době pracuji na Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole jako statutární zástupce ředitelky školy. Naše děti ve škole nejsou nemocné – jsou pouze jiné…..
Moje zaměstnání je mi koníčkem, srdeční záležitostí i posláním……
Také do politiky jsem vstoupil před dvaceti roky s cílem pomáhat lidem a v této práci chci pokračovat v současnosti i budoucnosti……..
Mgr. Miroslav Muselík
Kandidát č. 7 Moravská Třebová
Od roku 2008 pracuji v zastupitelstvu našeho města a od roku 2010 do současnosti jsem radním. V minulosti jsem se 2x ucházel jako kandidát o zastupitelstvo Pardubického kraje.
Zaměřuji se na tyto oblasti:
 školství – podpora učňovského školství je pro mě zásadní, více peněz na investice (oprava školních budov a finance na budování školních víceúčelových hřišť, více peněz na školní pomůcky, méně papírování
– zdravotnictví – bezplatné zdravotnictví, bonity pro lékaře (zubaře, pediatrické a praktické) v menších městech, rozšíření pohotovostní služby
– sociální – spravedlivé rozdělování sociálních dávek, podpora startovacích bytů pro mladé rodiny a podpora matek samoživitelek, větší finanční ohodnocení osobním asistentům u klientů v domácím prostředí a ve speciálních školách
– doprava – podpora o rychlejší výstavbu D 35 a D 45 (např. pro Moravskou Třebovou velmi klíčová), omezení jízdy kamionů na silnicích, větší využití železnic pro nákladní dopravu, více peněz do opravy silnic, chodníků a cyklostezek pro cyklisty
– boj proti kriminalitě a bezpečnost občanů – rozšíření kamerového systému, zvýšení motivace městských strážníků (větší finanční ohodnocení), více policistů v ulicích, zaměření na nepovolenou rychlost automobilů a nedovolené parkování ve městě
Je mi velkou ctí kandidovat do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky!
Jsem přesvědčený, že jako dlouholetý komunální politik jsem schopný přenést do „vysoké“ politiky nejpalčivější problémy obyčejných lidí a udělat maximálně možné pro jejich šťastnější život.
Chci zastupovat nejen naši ČSSD, ale i všechny ostatní občany bez rozdílu politického a náboženského smýšlení. Svou práci zaměřím nejen na místní, regionální, okresní, krajskou, ale i celostátní problematiku.
Vážení voliči!
Pokud se rozhodnete podpořit mě svým cenným hlasem, tak si toho budu velmi vážit a bude mi ctí pro vás všechny pracovat…….
Mgr. Miroslav Muselík