Archiv pro měsíc: Říjen 2017

Text předsedy OVV Svitavy Miloše Horáčka

Vážení přátelé,
dovolím si parafrázovat slova klasika: “Volby skončily, zapomeňte“. No, upřímně řečeno,
myslím, že přesně to by se řadě našich funkcionářů na všech úrovních a postech náramně
zamlouvalo. Od nás by to však byla další fatální chyba, která by jen prohloubila povolební koma
ČSSD.
Většina z nás se domnívali, že sjezdem zvolené nové vedení ČSSD nás úspěšně provede volbami
do PS. Nestalo se. Spousta vnitřních problémů byla s odkazem na blízké volby zametena pod
koberec, odvolání Andreje Babiše z vlády nás poškodilo a Luboš Zaorálek nedokázal otočit
kormidlo nepřízně našich voličů. Korunu naší předvolební trapnosti nasadilo nepochopitelné
selhání v aféře lithium.
Chci zde také zmínit náš výkon v kampani v okrese Svitavy na úrovni MO a OVV. Řekněme si
to upřímně přátele. V kontaktní kampani jsme selhali. Na předvolebních akcích se objevovala
stále stejná, nepočetná skupinka našich starších členů, kteří poctivě kampaň odpracovali. Pět,
šest členů MO a dost. Naše apatie se ale nedatuje spuštěním volební kampaně. Ta byla cítit na
všech schůzích MO a OVV, kterých jsem se účastnil dávno před volbami. Takže nejen centrální
vedení ČSSD, ale my všichni neseme podíl na současném debaklu ČSSD. Ustrašenost, neochota
bojovat a obavy z Babiše z některých z nás přímo tryskaly.
Kritizovat je sice hezké, ale taky pokrytecké, pokud nepřijdeme s vlastními návrhy řešení
situace. Takže tady je můj návrh.
Podle mého názoru je potřeba učinit následující kroky:
 1. ČSSD musí do opozice. Naše angažmá v jakékoliv vládě při síle našich mandátů by bylo pro ČSSD smrtící.
 2. Prosazovat konání mimořádného sjezdu nejpozději v únoru 2018 a hledat podporu v krajích.ČSSD se na své pozice může vrátit pouze tehdy, pokud budeme mít předsedu/předsedkyni/ charismatického, věrohodného a srozumitelného. Schopného náš názor předat voličům.
 3. Okamžitě, na všech úrovních ČSSD vyhledávat mladé, vzdělané a hlavně aférami neposkvrněné kolegy a kolegyně, které budeme kandidovat při nejbližší možné příležitosti na čelní místa našich kandidátek. Jasně se ukazuje, že naše dlouhodobější ztráta podpory voličů je také způsobena tím, že jim nabízíme stále stejné okoukané tváře, bez charisma a tahu na branku.
Rovněž musím striktně odmítnou Milanem Chovancem deklarované „neuspěchat“ sjezd. Je to
průhledná snaha o zdržovací, opotřebovávací taktiku současného vedení ČSSD a je pro nás
nepřijatelná. Analýzu voleb v regionu a kraji jsme schopní udělat za týden. Na to nepotřebujeme
politické analytiky.
Vážení přátelé,
závěrem chci poděkovat těm z vás, kteří jste pomáhali ve volební kampani a všem, kteří jste dali
svůj hlas ČSSD. Naše strana nyní pluje v bouřlivých vodách, ale každá bouře jednou skončí.
Takových bouří zažila ČSSD za 140 let své existence nespočet a je stále zde a já doufám, že z této bouře vzejde ČSSD očištěná a posílená.
Děkuji vám a přeji hodně štěstí
Miloš Horáček
předseda OVV ČSSD

Společné sledování volebních výsledků v Pardubicích.  (Jaroslav Lechnýř, Jana Povolná)

 

Poděkování

Vážení přátelé, chci Vám poděkovat za všemožnou pomoc a podporu, kterou jste mi před volbami do Poslanecké sněmovny i během nich poskytli. Děkuji voličům, sympatizantům, všem, kteří mi „sloužili jako technická“ podpora. Největší dík patří mé rodě a přátelům za to, že to se mnou tak dlouho vydrželi.  Ještě jednou děkuji za vaše hlasy.

 

Ženy a veřejné dění

Předsedkyně MO Březová nad Svitavou Mgr. Jana Povolná se v Chrudimi účastnila akce Ženy a veřejné dění.

Přítomna byly i 1. místopředsedkyně senátu PČR  Mgr. Libuše Horská, Šárka Trunečková, DiS., Ing. Michaela Matoušková a další významné ženské osobnosti z Pardubického kraje.

Kandidáti do Poslanecké sněmovny 2017 z okresu Svitavy – Mgr. Jana Povolná z Březové nad Svitavou

Pocházím ze Svitavska, kde žiji s výjimkou středoškolských a vysokoškolských studií celý svůj život a chci hájit zájmy tohoto regionu.

Absolvovala jsem Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.  Pracuji  v  Městské knihovně a informačním centru  Březová nad Svitavou.  Mám za to, že veřejné knihovny a  informační centra by měly být takovými „obýváky obce“ a také tak své pracoviště vnímám. Setkávám se zde s nejrůznějšími lidmi, kteří se mi často svěřují s tím, co je trápí a já jim pomáhám řešit jejich každodenní problémy.

Jako matka dvou dětí jsem spoluzakladatelkou a v současné době i  předsedkyní  Rodinného (dříve Mateřského) a komunitního centra Kocourek, z.s., které letos oslavilo 10 výročí svého vzniku. Zaměřujeme se zde na práci s dětmi, s rodinami i s celou komunitou (společenstvím občanů v obci).  Věřím totiž tomu, že smysl mají zejména a především projekty iniciované „zdola“ lidmi jako jste vy, nebo já.

V roce 2006 jsem byla zvolena zastupitelkou Města Březová nad Svitavou. V následujícím volebním období 2010-2014 jsem pracovala jako radní města. Od roku 2013 působím v sociální demokracii jako funkcionářka na místní, okresní a krajské úrovni. V loňském roce jsem kandidovala do zastupitelstva Pardubického kraje.

Pracuji ve službách a rovněž politiku vnímám jako službu občanům.  Chtěla bych, aby se dostalo VĚTŠÍ POZORNOSTI především RODINÁM S DĚTMI A SENIORŮMCeloživotní poctivá práce a výchova dětí by neměly být zdrojem sociálního vyloučení, ale naopak důvodem k ocenění. Prosperující společnost dokáže zajistit důstojný život těm, kteří už si odpracovali své, stejně jako vytvořit zázemí pro rodiny s dětmi. U nás ale senioři nebo matky samoživitelky často čelí chudobě.  Právě na tyto konkrétní  znevýhodněné skupiny obyvatel by měla sociální demokracie zaměřit svou pozornost.

Mezigenerační soužití

 • Podporuji a podpořím veškeré aktivity propojující mezigenerační soužití a upevnění vazeb mezi seniory, dětmi, žáky, studenty a rodinami s dětmi. Hmotné zajištění je nesmírně důležité, ale dodávejme seniorům a rodičům, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci, protože vychovávají děti, smysl života, posilujme u nich vědomí vlastní nezbytnosti a důležitosti. 

Matky s dětmi

 • Prosazuji, aby na dětské přídavky dosáhli nově rodiče až 1 milionu dětí a zároveň, aby přidělování přídavků bylo pružnější a zohledňovalo aktuální finanční situaci rodin a nikoli situace např. před rokem.
 • Podporuji úpravu kapacit předškolních zařízení tak, aby zde bylo v případě zájmu rodičů dostatek míst i pro dvouleté děti.  (Matky mají  právo se rozhodnout  kdy chtějí po rodičovské dovolené nastoupit zpět do zaměstnání.  K návratu do práce však potřebují optimální podmínky.)
 • Za smysluplné považuji vytváření pracovních míst se sdílenými a zkrácenými pracovními úvazky.

Pracující

 • Považuji za důležité, aby Česká strana sociálně demokratická přispěla ke zlepšení pracujících v manuálních a dělnických profesích. Toto prostředí znám velmi důvěrně, neboť můj manžel pracuje v kovodělném průmyslu. Mám za to, že právě těžce pracujícím by nejvíce prospělo zavedení jednotné 25 dní dovolené pro všechny, bez ohledu na to, u jakého pracují zaměstnavatele.
 • Situaci zaměstnanců by zlepšil i návrat proplácení prvních tří dní nemocenské tak, jak tomu bylo v minulosti.

Dlouhodobé ošetřovné

 • Jsem zastánkyní dlouhodobého ošetřovného. Každý má mít právo pečovat o své vážně nemocné blízké.

Udržitelný rozvoj venkova

 • Chci hájit zájmy tohoto regionu, zejména pak menších obcí, aby lidé, kteří zde žijí měli šanci na stejně kvalitní život, jako obyvatelé větších aglomerací a to zejména co se týče dosažitelnosti lékařské péče, služeb, dopravní obslužnosti, vzdělání a kultury.

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v 20. A 21. října 2017 se budu poprvé ucházet o vaše hlasy. Jak už jsem uvedla výše, zaměřuji se především na prorodinnou politiku, mezigenerační spolupráci, udržitelný rozvoj a obnovu venkova v rámci rovnosti šancí.

Vážím si Vaší podpory.

 

Mgr. Jana Povolná

 

Kandidáti do Poslanecké sněmovny 2017 z okresu Svitavy – Mgr. Monika Pelíšková ze Svitav

Moje priority: Dobrá země pro život
– kvalitně vzdělaná společnost ovlivňuje budoucnost naší země
– školství potřebuje stabilní a rozumné zázemí, ne experimenty
– bezpečí, sociální jistoty, kvalitní potraviny jako životní standard
– posílení vztahu k životnímu prostředí jako nutná podmínka pro kvalitní život

Akademie sociální demokracie 5. setkání VII. cyklu: Sociální demokracie a gender, občanská společnost a odbory Ostrava 22.-24. září 2017

Předsedkyně MO  ČSSD Březová nad Svitavou Mgr Jana Povolná se zúčastnila   5. setkání VII. cyklu  Akademie sociální demokracie v Ostravě na téma: Sociální demokracie a gender, občanská společnost a odbory  Ostrava 22.-24. září 2017

(Fotografie: Lukáš Jelínek, Václav Procházka)

Komentovaná návštěva Vesničky Soužití a debata s ředitelem obecně prospěšné organizace Vzájemné soužití Sri Kumarem Vishwanathanem.

 Aktuální politické otázky  Club Atlantic, Československý legií 7, Moravská Ostrava  – Jan Keller, poslanec Evropského parlamentu (S&D),  Lubomír Zaorálek, lídr ČSSD do voleb do Poslanecké sněmovny, místopředseda ČSSD,    moderace: Lukáš Jelínek, Masarykova demokratická akademie.

Debata o problematice bytů OKD – Roman Macháček, Sdružení nájemníků bytů OKD – moderace: Patrik Eichler, Masarykova demokratická akademie .

Sociální demokracie a občanská společnost  Lukáš Jelínek, Masarykova demokratická akademie  Juraj Rizman, koordinátor komunikace a kampaní v organizaci Via Iuris, bývalý ředitel slovenské kanceláře Greenpeace.

  Základní otázky problematiky rovnosti žen a mužů Olga Pietruchová, ředitelka Odboru rovnosti žen a mužů a rovnosti příležitostí na Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky  

Mediální trénink: Televizní debata   Ján Füle, Zdeno Cho, Akadémia medií.