Oranžový klub zveřejnil rozhovor s kandidátkou do PS z našeho města Mgr. Janou Povolnou

Zdroj: https://www.facebook.com/OranzovyKlub/  Přepis rozhovoru s kandidátkou:Mgr. Jana Povolná

kandidátka ČSSD za Pardubický kraj na 15.místě
vedoucí městské knihovny a informačního centra

1) Proč by měli voličky a voliči poslat do Sněmovny právě Vás?

Jsem odhodlána pomoci zlepšovat životními podmínky seniorů, samoživitelek, rodin s dětmi a pracujících. Usiluji o udržitelný rozvoj venkova, velký potenciál vidím v mezigeneračních projektech. Věřím tomu, že smysl mají zejména a především aktivity iniciované „zdola“ lidmi jako jste vy, nebo já. Voliči by měli do parlamentu posílat politické kandidáty, kteří mají obdobnou životní zkušenost jako oni sami, pocházejí ze stejného regiony, důvěrně znají každodenní život a potřeby svých spoluobčanů.

2) Co jsou Vaše hlavní politická témata, na která byste se chtěla ve Sněmovně zaměřit?

Udržitelný rozvoj venkova
• Chci hájit zájmy menších obcí, aby lidé, kteří zde žijí měli šanci na stejně kvalitní život, jako obyvatelé větších aglomerací a to zejména co se týče dosažitelnosti lékařské péče, služeb, dopravní obslužnosti, vzdělání a kultury.

Mezigenerační soužití
• Podporuji a podpořím veškeré aktivity propojující mezigenerační soužití a upevnění vazeb mezi seniory, dětmi, žáky, studenty a rodinami s dětmi. Hmotné zajištění je nesmírně důležité, ale dodávejme seniorům a rodičům, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci, protože vychovávají děti, smysl života, posilujme u nich vědomí vlastní nezbytnosti a důležitosti.

Matky s dětmi
• Prosazuji, aby na dětské přídavky dosáhli nově rodiče až 1 milionu dětí a zároveň, aby přidělování přídavků bylo pružnější a zohledňovalo aktuální finanční situaci rodin a nikoli situace např. před rokem.
• Podporuji úpravu kapacit předškolních zařízení tak, aby zde bylo v případě zájmu rodičů dostatek míst i pro dvouleté děti. (Matky mají právo se rozhodnout, kdy chtějí po rodičovské dovolené nastoupit zpět do zaměstnání. K návratu do práce však potřebují optimální podmínky.)
• Za smysluplné považuji vytváření pracovních míst se sdílenými a zkrácenými pracovními úvazky.

Pracující
• Považuji za důležité, aby Česká strana sociálně demokratická přispěla ke zlepšení pracujících v manuálních a dělnických profesích. Toto prostředí znám velmi důvěrně, neboť můj manžel pracuje v kovodělném průmyslu. Mám za to, že právě těžce pracujícím by nejvíce prospělo zavedení jednotné 25 dní dovolené pro všechny, bez ohledu na to, u jakého pracují zaměstnavatele.
• Situaci zaměstnanců by zlepšil i návrat k proplácení prvních tří dní nemocenské tak, jak tomu bylo v minulosti.

3) Co považujete za svůj dosavadní největší politický, osobní nebo profesní úspěch?

Za největší osobní úspěch považuji své dvě děti a fungující rodinu.

Za největší pracovní úspěchy (rozumějte ty, z kterých mám největší radost), považuji své komunitní projekty : – při někdejší městské knihovně vzniklo certifikované informační centrum spadající pod Asociaci turistických informačních center, – stála jsem u zrodu Mateřského a komunitního centra Kocourek, – díky „Pomozte dětem“ projektu NROS a České televize, který podporuje ohrožené a znevýhodněné děti se mi podařilo při mateřském centru vybudovat vůbec první certifikované dětské hřiště v našem městečku, … – posledním čerstvě zrealizovaným komunitním projektem je zřízení knihobudky v místě mého bydliště a chystám samozřejmě projekty další… 🙂

4) Domníváte se, že ženy a muži mají odlišný pohled na některá politická témata?

Ano.

http://cssdbrezova.cz/mgr-jana-povolna-kandidatka-do-posla…/
http://cssdbrezova.cz
https://twitter.com/JanaBanin
https://www.facebook.com/janapovolnacz/
https://www.facebook.com/janabanin

Zdroj: https://www.facebook.com/OranzovyKlub/