Pro záchranu historického Svitavského betléma

betlem_1.jpg

Když jsem na začátku léta do Svitav pozval členy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny, zavedl jsem jej i do Městského muzea a galerie ve Svitavách. S ředitelkou Blankou Čuhelovou jsme je provedli expozicí o Oskaru Schindlerovi. Důležitým tématem této schůzky byla záchrana Velkého mechanického svitavského betléma, který je od roku 2015 kulturní památkou. Hostům jsme jej představili a seznámili je s jeho historickou hodnotou a se záměrem jeho rekonstrukce. Osobně jsem už před časem hovořil o této problematice s ministrem kultury Danielem Hermanem, který přislíbil pomoci. Budu rád, když se městu podaří brzy získat potřebné peníze, abychom jej mohli rekonstruovat. Město Svitavy je připraveno se finančně podílet na záchraně betléma.

Pavel Havíř, radní a poslanec PS PČR