Díky Swiss Life má Veská přístroje pro pomoc těžce nemocným dětem

Od 23. června slouží těžce nemocným dětem na zdravotním oddělení v Dětském centru Veská nový generátor kyslíku, inhalátor a odsávačka. Centrum si mohlo nové vybavení za více než 70 tisíc korun pořídit díky daru od nadace Naděje dětem, která je podporována společností Swiss Life.
„Propojil jsem Dětské centrum s Nadací Swiss Life a paní ředitelka pak požádala nadaci o pomoc při pořízení přístrojů pro čtyři těžce nemocné děti. Tomu nejmladšímu přitom byly pouhé čtyři měsíce a již od narození bojuje o holý život. Zástupci nadace neváhali a dětem pořídili potřebný generátor kyslíku, inhalátor a odsávačku,“ uvedl poslanec MUDr. Pavel Havíř.
„Naše zdravotní oddělení pečuje o děti od narození do šesti let věku. Jsou to všechno děti upoutané na lůžko,“ přiblížila ředitelka Dětského centra Veská Markéta Tauberová. Dětské centrum Veská poskytuje náhradní domov potřebným dětem s handicapem, zejména dětem v nejútlejším věku, kdy jejich zdravotní stav je velmi vážný a vyžaduje celodenní odbornou péči. Dlouhodobou péči na zdravotním oddělení poskytují čtyřem až šesti dětem, které zde bydlí a mají k dispozici veškeré odborné zázemí, které jejich handicap vyžaduje.

Swiss Life Select nadace Naděje dětem
Prvořadým cílem je dobročinná a nezištná pomoc handicapovaným dětem na celém světě, bez rozdílu barvy pleti či náboženského vyznání. Každý dar je stoprocentně využit na daný účel, protože nadace je podporována prostředky společnosti Swiss Life Select a nemusí tak nést žádné náklady na správu. Může tak zaručit dárcům, že veškeré finanční prostředky putují pouze na pomoc handicapovaným dětem. Dětem, které tuto pomoc opravdu potřebují.