4. škola VII. cyklu Akademie sociální demokracie v Košicích.

4. škola VII. cyklu Akademie sociální demokracie, tentokrát o komunální politice a menšinách, proběhla v Košicích za účasti předsedkyně MO Březová nad Svitavou Jany Povolné.

(Fotografie: Susane Seidmanová, Zuzana Strapatá, Lukáš Jelínek a Václav Procházka)

Úvodní vystoupení a diskuse v prostorách košické histroické radnice: Regionální samospráva a menšiny: Richard Raši, primátor města Košice, poslanec NR SR, moderace Robert Žanony.

Návštěva Rankoviec: projekty na podporu integracie rómské komunity (Komunitní centrum/ ETP Košice)

Slávka Mačáková- ředitelka ETP
moderace: Zuzana Strapatá

Seminář 1: Sociálně-demokratická komunální politika Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy v letech 2010 až 2014 moderace: Robert Žanony.

Seminář 2: Strategie boje proti chudobě na komunální úrovni Alena Rochovská, Přírodovědecká fakulta UK, Katedra humánní geografie a demografie moderace: Brigita Schmögnerová.

Seminář 3: Klimatická a energetická politika na komunální úrovni, Juraj Zamkovský, programový ředitel Priatelia Zeme, moderace: Lukáš Jelínek
MediálnÍ tréning – Ján Füle, Zdenko Cho, Akadémia médií.

PrehlÍdka města

Večeře s diskusí
Aktuální politická situace v České republice a vývoj v ČSSD

Patrik Eichler- Masarykova demokratická akademie

Lukáš Jelínek- Masarykova demokratická akademie


a Oto Novotný- člen sboru poradců a poradkýň predsedy vlády ČR.

Seminář 4: Situace rómské komunity a příklady úspešné inkluze
David Beňák, náměstek ministra pro lidská práva a legislativu Alexander Mušinka, Prešovská Univerzita v Prešove, SR
moderace: Patrik Eichler

(Fotografie: Susane Seidmanová, Zuzana Strapatá, Lukáš Jelínek a Václav Procházka)