Mezinárodní  konference Genderový rozměr digitalizace práce

Velmi podnětná účast na mezinárodní konferenci Gendrový rozměr digitalizace práce.Ve fungování společnosti dochází vlivem zavádění technologických inovací ke změnám,
které bývají nazývány revolučními. V souvislosti s velkými proměnami v hospodářství se transformuje i práce, jak z hlediska počtu a kvality pracovních míst, tak konkrétních pracovních podmínek a procesů. Konference se zaměřila na otázku, do jaké míry tyto změny reprodukují či dokonce zesilují stávající nerovnosti mezi muži a ženami na trhu práce a kde jsou naopak ve stávajícím vývoji příležitosti k tomu využít změn k nabourání genderově diskriminačních praxí a nerovného zacházení.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) / Josef Středula

Akce se účastnila i předsedkyně MO Březová nad Svitavou Jana Povolná.