Vládní priority pro rok 2017 dnes na tiskové konferenci představil premiér Bohuslav Sobotka spolu s ministry vlády za ČSSD. (10.2.2017)

V roce 2016 ČSSD prosadila řadu důležitých opatření, která zlepšují život občanů i země. Dobrého výsledku celé vlády jsme dosáhli zejména díky čerpání fondů EU, snížení nezaměstnanosti, rekordnímu výsledku exportu a úsporám v rámci jednotlivých ministerstev,“ uvedl předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka.

Rekordní přebytek státního rozpočtu za rok 2016 navrhuje ČSSD jednak převést na důchodový účet a využít pro výplatu a valorizaci důchodů v příštích letech a jednak použít na odstranění rozpočtového schodku v roce 2017.

ČSSD bude ve vládě i nadále prosazovat kroky, které povedou k růstu ekonomiky, zvyšování životní úrovně občanů a zkvalitňování veřejných služeb. „Občané ČR musí pocítit dobré výsledky ekonomického růstu,“ řekl Bohuslav Sobotka a dodal, že na plnění programového prohlášení vlády zbývá ještě 10 měsíců. „Chceme prosadit maximum z programu ČSSD. Na čem nenajdeme shodu s koaličními partnery, s tím půjdeme do voleb 2017,“ zdůraznil Bohuslav Sobotka.

1. HLAVNÍ SPLNĚNÉ ZÁVAZKY ČSSD V ROCE 2016

1) BEZPEČNOST

• Snižování kriminality (ČR je 6. nejbezpečnější zemí na světě – pokles trestných činů meziročně od ledna do září 2016 o 10,9 %)

• Pomoc ČR při řešení migrace.

• Zvýšení počtu policistů (Od r. 2014 nárůst o 1447 příslušníků, Plán na 2016–2020 nárůst o 4 tisíce nových policistů.)

• Zlepšování odměňování příslušníků bezpečnostních sborů (2016 – navýšení platových tarifů od listopadu 2016 o 4 %.)

• Zvyšování rozpočtu MV (r. 2016 navýšení o 4 mld. Kč na 59 mld. Kč, r. 2017 navýšení o 4,3 mld. Kč na 63,3 mld. Kč)

• Zvyšování rozpočtu MO (r. 2016 navýšení o 0,4 mld. Kč na 47,8 mld. Kč, r. 2017 navýšení o 4,7 mld. Kč na 52,5 mld. Kč)

2) Vytváření nových pracovních míst a snižování nezaměstnanosti

• Zvyšování průměrné mzdy (2015 byla 26 051,– Kč, 2016 je 27 220,– Kč).

• Zvyšování minimální mzdy (2016 zvýšení na 9 900,– Kč, 2017 bude 11 000,– Kč).

• Snižování nezaměstnanosti (2015 byla 4,8 %, 2016 byla 4,0 %)

3) SOCIÁLNÍ OBLAST

• Růst důchodů (2016 jednorázový příspěvek 1200 Kč, od 1.1. 2017 zvýšení o 308 Kč)

• Sleva na dani pro rodiny s dětmi (Zákon o dani z příjmů zvýšil slevu na 2 dítě o 1200 Kč, na 3. a další dítě o 3600 Kč ročně., od 2017 zvýšení o 2400 Kč, resp. o 3600 Kč)

• Zvýšení příspěvku na péči (od srpna 2016 růst o 10 % u ve všech 4 stupních zdravotního postižení)

4) ZVYŠOVÁNÍ PLATŮ

• Zvýšení platů učitelům (od 1.9.2016 u pedagogů platy o 8 %, tarif. o 6 %, u nepedagogických pracovníků o 5 %, tarif o 4 %)

• Bezpečnostní složky (od 1.11.2016 růst mezd policistů, hasičů a zaměstnanců ve veřejné sféře o 5 %, tarif o 4%)

• Zvýšení platů lékařům a sestrám (v r. 2016 o 5 %, od 2017 o 10%)

5) BOJ S ŠEDOU EKONOMIKOU

• Elektronická evidence tržeb (v ostrém provozu od 1.12.2016)

• Prokazování původu majetku (3.10.2016 vyhlášen ve Sbírce zákonů)

6) LEPŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

• Školský zákon (účinný od 1.9.2016)

• Zvýšení platů učitelům (od 1.9.2016 u pedagogů platy o 8 %, tarif. o 6 %, u nepedagogických pracovníků o 5 %, tarif o 4 %)

• Navýšení výdajů na výzkum (na 2016 více o 2,1 mld. Kč, na 2017 více o 3,64 mld.)

• Rekordní peníze na sport (2016 dotace na sport o 750 mil Kč více na 3,7 mld. Kč, rok 2017 navýšení na 6 mld. Kč)

• Navýšení kapacit mateřských škol (2014 – 2016 rozděleno 700 mil. Kč, navýšení kapacit o 3 776 míst ve 150 třídách, 2017 a 2018 bude rozděleno 300 mil. Kč)

 

10 TOP PRIORIT ČSSD VE VLÁDĚ V ROCE 2017

1) Čerpání evropských fondů

2) Zajištění bezpečnosti občanů – navyšování rozpočtu MO a počty policistů

3) Zákon o sociálním bydlení

4) Zákon o zálohovaném výživném

5) Valorizovat platby za státní pojištěnce – zákon o pojistném na zdravotní pojištění

6) Zákon o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních

7) Zvýšení nemocenské pro dlouhodobě nemocné.

8) Zvýšení minimální mzdy

9) Další růst platů – hasiči, policisté, učitelé, státní zaměstnanci

10) Příprava návrhu na modernizaci systému investičních pobídek