havir_pavel_praha_2016_09_08_02

Poslanec Pavel Havíř, zvolený za Pardubický kraj, podává pomocnou ruku také v Královéhradeckém kraji. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové připravuje výstavbu II. etapy univerzitního kampusu v krajském městě a poslanec Havíř byl požádán o pomoc při jednání mezi univerzitou, městem a ministerstvem školství.
Na schůzce konané 9. listopadu 2016 za účasti kvestorky univerzity Miroslavy Oliveriusové, primátora Zdeňka Finka, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové a poslance Havíře došlo ke vzájemné shodě na důležitosti dobudování kampusu. „Ministryně Valachová přislíbila samotnému projektu maximální podporu,“ prozradil Pavel Havíř, který byl iniciátorem tohoto důležitého setkání, na kterém se primárně řešilo financování výstavby. Na II. etapu je již dokončena dokumentace k územnímu řízení.
„Jako poslanec se snažím pomoci komukoliv, neváži své aktivity pouze na Pardubický kraj, který je pro mě pochopitelné prioritou číslo jedna,“ vysvětlil svou angažovanost poslanec Havíř. „Navíc lékařská fakulta Univerzity Karlovy má světový věhlas a troufám si říci, že je důležitá i pro budoucí studenty z Pardubického kraje,“ dodal Pavel Havíř.