Archiv pro měsíc: Říjen 2016

Insolvenční řízení v ohrožení

Ještě v nedávné minulosti bylo insolvenční řízení předmětem „kamarádšoftů“, kdy si skupina spřízněných osob dohazovala „kšefty“ a nechávala stranou zájmy oprávněných věřitelů. Naše právní úprava byla předmětem kritiky ze zahraničí. Ministerstvu spravedlnosti a parlamentu vzalo spoustu energie a úsilí, aby přijalo nový insolvenční zákon, který nastavil jasná pravidla, jak má čistě fungovat řízení, v němž se rozhoduje o bankrotu či reorganizaci často významných podnikatelských subjektů. Od roku 2014 proto postupujeme podle nových pravidel, která snižují potenciál pro korupční chování.

chvojka_5.jpg

Je přirozené, že každá právní úprava se musí potkat s praxí, která ji vždy předchází, a proto se obvykle u každého nového zákona objeví následná nutnost jeho dílčí novelizace. Insolvenční zákon není žádnou výjimkou. Ve sněmovně se proto objevila novela z dílny Ministerstva spravedlnosti, která je všeobecně vítána a podporována. Aktuální novela odráží poznatky, které se objevily po zavedení zákona v praxi, a snaží se posílit již nastavená transparentní pravidla pro nakládání s majetkem úpadce. Ministerská úprava je proto v pořádku a můžeme ji podporovat. Objevuje se jedno velké ALE.

Naprostá většina pozměňovacích návrhů, které se objevily na ústavněprávním výboru sněmovny, mají za cíl omezit prostor pro korupci a klientelismus tak, aby insolvenční řízení probíhalo transparentně. Základním principem je, aby nedocházelo k svévolné aplikaci výjimek z pravidel určování insolvenčních správců, jak jsou popsána v zákoně. Navíc se přidává možnost přezkoumání rozhodnutí, které stanovilo výjimku z nastaveného rotačního principu, který nezávisle přiděluje správce pro jednotlivé insolvence.

V praxi totiž dochází k nadužívání výjimek z rotačního principu, takže někteří soudci, aniž by svoje rozhodnutí řádně zdůvodnili, přidělí kauzu správci mimo obvyklé rotační kolečko. Cesta používání výjimek místo řádné právní úpravy má za následek, že jsou používáni lokální insolvenční správci, kteří jsou navázáni na místní soudy. Prohlubuje se model „jeden správce – jeden krajský soud“, který může nahrávat korupci. Otevírá se prostor pro úzké vazby mezi soudci a správci, kde by měla existovat tlustá zeď. Křiklavým případem je postup Krajského soudu v Ostravě, který při určování insolvenčních správců zneužívá výjimky a přiděluje případy mimo obvyklé pořadí. Jeho postup kritizuje i nové rozhodnutí Ústavního soudu, který nezákonné rozhodnutí předsedkyně ostravského soudu zrušil a konstatoval, že dlouhodobě porušuje zákon. Výslovně konstatoval, že neexistuje žádná záruka, že správce, který je místním soudcem určen mimo kolečko, bude zárukou lepších služeb než jiný správce, který funguje ve více regionech. Každý má právo na spravedlivý proces a je nutné zabránit, aby docházelo ke svévolnému ohýbání práva.

Proto musím zdůraznit svoje velké pochyby ohledně nového návrhu ministerstva, neboť v ústavněprávním výboru se k mému znepokojení objevil pozměňovací návrh, který podporuje klientelismus a vnáší do již zavedeného systému prvky korupce a stanoví neomezené pravomoci předsedy krajského soudu při určování insolvenčního správce. Návrh podporuje nesmyslný model „jeden správce – jeden krajský soud“. Tedy model, který podporuje budování nevhodných vazeb mezi lokálními insolvenčními správci a soudci krajského soudu, v jehož obvodu působí. Nechceme se přece vrátit do období, kdy vládly mafiánské praktiky? Máme před sebou významná insolvenční řízení (zejména severomoravská OKD), která se dotknou nejen spousty občanů, zaměstnanců firmy, ale také podnikatelů. Nenechme se proto zatáhnout do falešné hry klientelismu.

JUDr. Jan Chvojka, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD a člen Ústavněprávního výboru PSP ČR

B. Sobotka: Pokračujeme v rozvoji digitální ekonomiky

Vláda na svém dnešním jednání schválila aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Jde o klíčový materiál pro postup České republiky v digitalizaci a rozvoji digitální ekonomiky. Akční plán je zároveň prvním materiálem, který vznikl pod vedením koordinátora digitální agendy ČR a po detailní diskusi s ministerstvy, hospodářskými a sociálními partnery a ICT byznysem.

Cílem Akčního plánu je shrnout směřování vládní politiky a klíčová opatření, která jednotliví gestoři ve státní správě na podporu rozvoje digitálního trhu připravují. Plán nenahrazuje existující a schválené koncepční dokumenty, nýbrž je zastřešuje.

„Rozvoj digitálních technologií a posílení digitální ekonomiky je jednou z priorit naší vlády. Jsem rád, že úspěšně naplňujeme své závazky a po ustavení digitálního koordinátora se nám dnes podařilo schválit Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Ten představuje jízdní řád konkrétních úkolů a cílů vlády pro následující měsíce, na základě kterého chceme posilovat konkurenceschopnost ČR a držet krok s ostatními členskými státy EU,“ řekl dnes předseda vlády Bohuslav Sobotka.

„Akční plán pro rozvoj digitálního trhu shrnuje opatření, která z pozice digitálního koordinátora chystám. Tato opatření směřují do pěti prioritních oblastí – e-skills, e-governmentu, e-commerce, e-bezpečnosti a e-výzev. Zároveň chceme posílit oblast legislativy, protože digitální ekonomika je dynamické odvětví a nemůžeme si dovolit brzdit jeho rozvoj zastaralým právním rámcem,“ uvedl koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza.

V každé prioritě jsou rozpracována opatření, na která se bude digitální koordinátor ve spolupráci s resorty soustředit. Z těch nejbližších se jedná o úpravy legislativního procesu tak, aby lépe reflektoval digitální agendu, nebo o přípravu právní analýzy ke službám tzv. sdílené ekonomiky. Celé znění akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu najdete na webových stránkách digiczech.eu.

Akční plán byl v přípravné fázi intenzivně konzultován s ministerstvy a hospodářskými a sociálními partnery. Byl projednán na tripartitě a na Výboru pro digitální ekonomiku Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.

Pro vítězství ve volbách potřebujeme dobré vztahy s prezidentem, říká hejtman Netolický z ČSSD

  • Nejmladším hejtmanem v zemi je Martin Netolický. Ve funkci je dokonce podruhé.
  • Dokázal uzavřít koaliční dohodu s Koalicí pro Pardubický kraj, ODS a Stan.
  • Příští rok máme šanci vyhrát, ale musíme zlepšit vztahy s prezidentem a marketing, tvrdí hejtman Pardubického kraje.
Pardubický hejtman Martin Netolický

Pardubický hejtman Martin Netolický
autor: HN – Jan Mudra

Přestože Martin Netolický usedl do čela Pardubického kraje už podruhé, je stále nejmladším hejtmanem v zemi. Do druhého volebního období vstoupil poněkud razantněji než před čtyřmi roky. Vítěznému hnutí ANO slíbil koaliční debaty hned v pondělí po sobotních volbách, do té doby však už stihl uzavřít dohodu s Koalicí pro Pardubický kraj, ODS a STAN. Odvety voličů ve sněmovních volbách příští rok se neobává. „Pokud změníme marketing a zlepšíme vztahy s prezidentem, máme šanci vyhrát,“ říká Netolický.

ČSSD sice utrpěla debakl, je to však stále druhá nejsilnější strana. Jak si podle vás rok před sněmovními volbami stojí?

Trochu neprávem je premiérovi Sobotkovi přisuzována obdobná role jako Angele Merkelové v Německu. To je naprosté nepochopení vlády a dalších činitelů, kdy platí, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Musíme proto zapracovat na mediálním obrazu předsedy vlády. Na druhou stranu je pro mě Sobotka nejlepším předsedou vlády v historii. Je to on, kdo do emocí Andreje Babiše dává neuvěřitelný klid.

Váš nejúspěšnější hejtman Jiří Zimola řekl, že nestačí jen poctivá práce, ale potřebný je také dobrý marketing. Je to i váš názor?

Marketing je nezbytná součást politiky, ale to byl vždycky. Mnohem větší vliv než v minulosti mají třeba sociální sítě. Já si vzpomínám, že v minulých volbách byl pro mě Facebook spíše doplňkový, nyní se stal skoro základem mé kampaně. I mediální svět se vyvíjí a jsou nové moderní prostředky komunikace. ČSSD má tradiční způsoby zmáknuté, ale ty nové se teprve učí. Myslím, že pro příští rok si můžeme z letošních voleb nést celou řadu poučení.

Podívejme se na další citát od vašeho bývalého předsedy Jiřího Paroubka. Sobotka je podle něj jako boxer po K.O., druhý souboj s Babišem už nemůže vyhrát.

Myslím, že Sobotka vyhrát volby může. Nezapomínejme, že sněmovní volby jsou jiné v tom, že přichází mnohem více lidí. Pokud nyní Babiš zvládl zmobilizovat své voliče, tak je musel nějak motivovat, což se mu asi podařilo, ale u sněmovních voleb je účast mezi 60 a 70 procenty a jsou to úplně jiní lidé.

Co bude muset ČSSD udělat pro to aby uspěla ve volbách? Vy stojíte za premiérem Sobotkou, ale co místopředsedové strany a další členové užšího vedení?

Místopředsedy Milana Chovance i Jana Hamáčka považuji za velice kvalitní. Rozhodně i podle toho, jak jsem je viděl v průběhu kampaně. Přitom nejsou ani potenciálními konkurenty Sobotky, a pokud něco takového slyším, tak to jsou jen spekulace, které vznikají mimo Lidový dům. Ale co je potřeba, a Milan Chovanec to pojmenoval správně, je lepší vztah s prezidentem. Třikrát podtrhuji, že pro budoucnost strany je důležitý předseda Sobotka a dobré vztahy s prezidentem republiky.

Chcete zlepšit vztahy s prezidentem. Na dobré vztahy však musí být dva, a prezident zatím ani nenaznačil, že by chtěl nějak zlepšovat vztahy s ČSSD.

Správně říkáte, že je to záležitost oboustranná a podle mě je i pro prezidenta důležité, aby měl dobré vztahy s parlamentními stranami. A spor, který tady vznikl, přešel do osobní roviny a to lze vždy nějak srovnat. My hejtmani jsme pro to schopni něco udělat. Máme s ním dlouhodobě dobré vztahy a já už dopředu avizoval, že nebudu měnit názory na prezidenta. Ano, provokuje, ale poslední prezident, který neprovokoval, byl Václav Havel.

I když Zeman tíhnul více k panu Haškovi? Je teď skutečně vhodná doba ke zlepšování vztahu s prezidentem?

Rozhodovali voliči a předseda Sobotka jezdil často na jižní Moravu, aby tam byl volební výsledek co nejlepší. A Hašek stále zůstává v poradním sboru prezidenta jako poradce pro regiony. Pokud se v ČSSD snažíme o jednotné postupy a postoje, tak tady může být Michal Hašek prostředníkem mezi stranou a prezidentem a to by celé věci jen prospělo.

Strana hovoří o změně programu. Premiér se dokonce chce nechat inspirovat tématy, která používali v kampani Piráti. Říkal, že je třeba přestat cílit jen na sociální témata. Nemůže takový razantní zásah do programu strany, která léta portfolio svých priorit neměnila, skončit kontraproduktivním výsledkem?

Hlavně žádné experimenty. Ti, co se o ně pokoušeli, nedopadli dobře. Vzpomeňme závěrečnou kampaň, která měla zvednout Unii svobody preference, to byla kampaň pubertálního charakteru. Měla oslovit ty nejliberálnější, což se absolutně nepodařilo. Já bych skutečně nešel do žádných experimentů. Jestli se máme na něco zaměřit, tak ne na programovou stránku, ta je dobrá a vychází z tradic, v ní problém není. Já bych se zaměřil na modernizaci našeho marketingu a marketingových metod.

Takže v tomto s panem předsedou nesouhlasíte?

Zatím jsem neslyšel žádné detaily, jen jsem zaslechl o těch Pirátech. Nevím, jestli je to zrovna nejvhodnější příklad, i když je pravda, že když jsem koukal na debatu ve veřejnoprávní televizi, tak rozhodně zástupci Pirátů nebyli ti, co by nemluvili rozumně. Tam byly jiné excesy, které šly úplně mimo.

Podle hnutí ANO si na neúspěch ve sněmovních volbách zaděláváte už nyní tím, jak obcházíte při sestavování krajských koalic vítěze. Vy jste jedním z takových krajů, kde jste hned po volbách udělali dohodu bez vítězného ANO. Neobáváte se toho, že budou mít pravdu?

To vidím naprosto jednoduše. Výsledky jednání naprosto nesouvisí se vztahem k hnutí ANO jako takovému, ale souvisí to s tím, co se tady dělo v průběhu kampaně. Souvisí to s konkrétními lidmi, jak vystupovali, jak se chovali, jak mluvili se svými potenciálními partnery.

Navíc výsledek ANO v Pardubickém kraji není nijak oslnivý. Naopak uskupení ČSSD s Koalicí pro Pardubický kraj obdrželo dohromady dvacet mandátů z pětačtyřiceti a pokud naši spolupráci pozitivně vnímali i voliči, tak je logické, že pokračuje. Právo takovéto síly je vybrat si svého partnera a my jsme si vybrali ODS a STAN. Nikoliv však z politické předpojatosti, ale věděli jsme, koho bude třeba ODS nominovat. Byli to nejúspěšnější komunální politici v regionu, se kterými jsem jako hejtman spolupracoval. Nekupoval jsem žádného zajíce v pytli, jsou to konkrétní lidé, které znám a kterých si váží, přestože jsou z jiné části politického spektra. To samé se týká STAN.

Je podle vás obvyklé, že se dvě strany až po volbách spojí do jednoho bloku a tvrdí, že jsou dohromady vítěz voleb, přestože prohráli? Pokud by tak učinili před volbami, je to legitimní, ale je možné takto ohýbat výsledky voleb a měnit stupně vítězů?

Ale my jsme nebyli neúspěšní. Nejvíce preferenčních hlasů dostali lídři obou stran koalice, v hnutí ANO lidé volili Andreje Babiše, kdežto voliči ČSSD volili z velké části Martina Netolického. Říkal jsem už před volbami, že nevolíme Babiše, Sobotku ani Bělobrádka, ale regionální politiky, nikoliv kluky z plakátu. Vždyť já znám z ANO zatím jen tři zastupitele.

Nedali jste jim nabídku, která se z pozice vítěze nedá přijmout: jedno místo v krajské radě?

Ne. My jsme s nimi chtěli jednat také o programu, je však zajímal jenom počet míst v radě. Takhle se krajská politika nedělá. Nyní je situace čistá a přehledná a mohu vám říct, že spousta lidí mi za tento výsledek děkuje.

Zmínil jste dobrého místopředsedu Milana Chovance. Neškodí naopak ČSSD kauzy, které ho provázely, jako je kontroverzní reorganizace policie nebo plagiátorství při psaní akademické práce?

Kdo jiný, než ministr vnitra má právo navrhovat spolu s policejním prezidentem reorganizaci policie? Jak to, že kvůli ní nenastal odchod některých lidí z vlády, jak jsme slyšeli? To jsou gesta, která někdo vyřkne a pak se k tomu neodhodlá. Já se ptám proč, když je reorganizace policejních útvarů tak zásadní problém? Téma to bylo vyhrocené, možná se o něm mělo více diskutovat a pak také i diskutovalo, ale Chovanec si prosadil své, protože je to záležitost jeho resortu. Očekával jsem od kritiků razantní reakci a ta nepřišla, asi to nebylo tak černobílé. Milan Chovanec má kvality v řízení resortu a je to pro mě velmi čitelný ministr.

V personálních otázkách je skloňovaný i ministr Jiří Dienstbier, který je zhusta kritizován za to, jakou práci dělá a jak ji dělá. Na něj máte názor jaký?

Já nechci dělat předčasné závěry, ale jestli ČSSD něco škodí, tak to, že má na jedné straně razantně vystupujícího ministra Milana Chovance a druhé straně někoho, kdo mluví úplně jinak. A to je to, co působí špatně na voliče. O tom jsme se bavili v úvodu rozhovoru, strana nepůsobí konzistentně, volič neví, co vlastně ČSSD chce. To si pak volič řekne: To jim ten hlas radši nedám. Ale pokud jsem na ulicích při volební kampani slyšel nějaké totálně negativní jméno, tak to byl právě Jiří Dienstbier.

Nejlepší kampaní je čtyřletá práce a aktivní přístup ke každodenním problémům našich občanů

Vážení přátelé,

již jen hodiny počítáme do zahájení hlasování o složení budoucího krajského zastupitelstva.  Dovolte, abych vám všem tímto poděkoval za práci a pomoc ve volební kampani a abych připojil pár osobních poznámek.

hejtman_Martin_Netolicky(1)

Znovu se v plné síle projevila stará pravda, že každá volební kampaň začíná následující den po právě skončených volbách. Nejlepší kampaní je čtyřletá práce a aktivní přístup ke každodenním problémům našich občanů. Sebelepší heslo, grafický návrh plakátu nebo tisíce letáků samy o sobě nic neznamenají. Lidé stále více akcentují osobní znalost kandidátů a důvěryhodnost jejich osoby. Nechtěl jsem, abychom byli vnímáni jako „kluci a holky z plakátů“, ale aby nás brali jako lidi, kteří mají něco za sebou. Proto jsem kladl důraz na účast na různých akcích v celém regionu. To se skutečně nedá za poslední měsíc dohnat, byť byste na náměstích při mítincích nechali duši.

Některé politické strany to již vědí a zařídily se podle toho. Jiné to poznaly až v průběhu předvolební kampaně. A když jejich členové pochopili, že svou neznalost regionu a nedostatek důvěryhodnosti již nedoženou, rozjeli na poslední chvíli osobní dehonestující kampaň. Sociální demokracie, a já osobně, jsme se stali v některých částech kraje cílem tak odporné kampaně, že se o ni zajímá i Policie České republiky. Podrobnější informace určitě obdržíte v nejbližších dnech. Někteří lidé prostě vnímají náš náskok a neštítí se ničeho, aby nás alespoň takto poškodili.

Skutečnost, že i po osmi letech vládnutí na kraji patříme k horkým favoritům na vítězství, je dokladem toho, že odvádíme dobrou práci. A nehovořím pouze o nás krajských zastupitelích. Mám na mysli všechny sociální demokraty, kteří se podílejí na každodenní správě naší země. Svým dílem přispíváme k důvěryhodnosti ČSSD mezi občany my všichni. Počínaje aktivisty, udržujícími naši stranu v každodenním chodu, přes komunální a krajské zastupitele a členy výborů a komisí, až po poslance, senátory a členy vlády. Jsme to my všichni a nikoliv plakáty a billboardy, kdo rozhodnou o výsledku těchto voleb.

Vše je již hotovo a nyní musíme vyčkat na rozhodnutí občanů Pardubického kraje. Nicméně ještě něco pro naši stranu udělat můžeme. Každý z nás má čtyři preferenční hlasy, které může využít. Nemohu a ani nechci nikomu doporučovat, komu je máte přidělit. Dejte je lidem, které osobně znáte a kterých si vážíte. Tyto preferenční hlasy budou dobrou zpětnou vazbou a tou nejlepší reklamou pro každého, kdo chce za dva roky kandidovat do komunálních voleb. Přeji Vám proto šťastnou ruku ve volebních místnostech a těším se na shledání na podzimních konferencích.

S úctou Váš

Martin Netolický

Podle bookmakerů Fortuny je favoritem krajských voleb ČSSD

 Krajské volby se konají společně s prvním kolem senátních voleb 7. a 8. října. Včerejšek byl posledním dnem, kdy bylo možno k těmto volbám zveřejňovat průzkumy volebních preferencí.

ČTK
Foto: ČTK
Jeden z předvolebních billboardů ČSSD.
Autor: SF / ČTK
Česko

ČSSD je podle bookmakerů sázkové kanceláře Fortuny jasným favoritem krajských voleb. V jedenácti ze 13 krajů prý skončí nejhůře druhá. Vítězství by měla obhájit v sedmi krajích. Babišovo ANO má podle bookmakerů Fortuny dobrou šanci uspět v devíti krajích a získat hejtmana ve Středočeském, Libereckém a Zlínském kraji. Komunisté by k výhře v Ústeckém kraji mohli přidat další v Karlovarském, sdělil hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Ostatní sázkové společnosti zatím kurzy na krajské volby nevypsaly. Pouze Sazka se přidala k Fortuně s nabídkou sázek na senátní volby. Obě v nich například za jednoznačného favorita považují místopředsedu Senátu Zdeňka Škromacha z ČSSD na Hodonínsku. Svému bývalému šéfovi Aleši Hušákovi prorokuje Sazka obsazení až pátého místa v klání v Praze 6 a šance na jeho výhru vnímá ještě pesimističtěji než Fortuna.

Sociální demokraté mají podle Fortuny v krajských volbách nejjistější vítězství v Jihomoravském kraji (kurz 1,06:1), který vede Michal Hašek, a na Vysočině (1,08:1), v Moravskoslezském kraji (1,15:1) a také v jižních Čechách (1,25:1). Nejhorší vyhlídky má ČSSD naopak v Libereckém kraji (6:1), kde by kromě ANO (1,9:1) mohli znovu zabodovat i Starostové (2,2:1).

Vyrovnané jsou kurzy mezi oběma nejsilnějšími stranami ve středních Čechách (ANO 1,8:1, ČSSD 1,85:1), v Plzeňském kraji (ČSSD i ANO kurz 1,9:1), Olomouckém kraji (ČSSD 1,85:1, ANO 1,9:1) i v Královéhradeckém kraji (ČSSD 2,4:1, ANO 2,8:1). V Ústeckém kraji vyrovnaný duel s kurzy 2:1 svádějí KSČM a ANO.

Trojboj očekávají bookmakeři v Karlovarském kraji (ČSSD, ANO a KSČM shodně kurzy 2,5:1), v Pardubickém kraji (ČSSD 2,6:1, ANO a Koalice pro Pardubický kraj shodně kurz 2,7:1) a ve Zlínském kraji (ANO 2,1:1, KDU-ČSL a ČSSD shodně kurz 2,5:1).

Z pravicových stran bude podle bookmakerů nejsilnější ODS.

Krajské volby se konají společně s prvním kolem senátních voleb 7. a 8. října. Dnešek je posledním dnem, kdy lze k těmto volbám zveřejňovat průzkumy volebních preferencí.