Hejtman Netolický: Sobotka je dobrý premiér, který vnáší do rozhodování exekutivy rozum

110783-netolicky_clanek

V exkluzivním rozhovoru, který poskytl Martin Netolický (ČSSD) pro ParlamentníListy.cz, se vyjádřil nejen k vnitrostranickým problémům. Prozradil nám, co pro něj bylo největším zklamáním. Představil své záměry, které by rád v kraji realizoval, ale i to, v jakých stranách vidí své potenciální spojence. Ohlédli jsme se také za uplynulými roky. Co se v kraji podařilo a co je naopak třeba dořešit? Vyjádřil se také k aktuálnímu prodloužení životnosti hnědouhelné elektrárny ve Chvaleticích. A nejen k tomu…

Sociální demokracie v Pardubickém kraji se v minulém volebním období zmítala v množství vnitřních problémů. Jak byste situaci uvnitř strany hodnotil nyní? Narážím zejména na ztrátu vaší podpory u jednoho z nejdůležitějších okresů v kraji, v Pardubicích. Ačkoliv jste nakonec post lídra uhájil, nesvědčí to o tom, že vnitrostranická situace není úplně ideální?

Nemám pocit, že by v pardubické ČSSD bylo více problémů, nežli je tomu v jiných stranách. Naopak mám pocit, že oproti řadě dřívějších období jsme až na jednotlivce, kteří příkladně neuspěli v demokratické vnitrostranické soutěži, výrazně více jednotní. Cítím velkou podporu týmu, který jde do krajských voleb spolu se mnou a chce se podílet na správě a rozvoji Pardubického kraje, který je naším domovem. Protikandidát nakonec ze své nominace sám odstoupil, což je na jedné straně škoda, protože nechci v našem kraji budovat kult osobnosti a vítězství by bylo o to cennější, pokud by proběhlo hlasování o obou jménech na všech úrovních. Ale i takto si vítězství vážím, protože nominace proběhla poprvé prostřednictvím hlasování všech členů ČSSD v kraji. Nikdo tedy nemůže namítat, že hlasovat mohli jen zvolení delegáti. Jsem proto rád, že debata utichla.

Nyní se všichni soustředíme na to, aby ČSSD i potřetí za sebou vyhrála krajské volby. Máme k tomu ty nejlepší předpoklady. Na naší kandidátce je řada nových tváří, jako třeba uznávaná náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková, starosta města Letohrad Petr Fiala, krajský starosta dobrovolných hasičů Josef Bidmon nebo náměstek ředitele nemocnice v Ústí nad Orlicí Josef Hájek. To jsou všechno lidé, kteří do toho jdou s námi a vnímají, že právě naše vedení a stávající krajská koalice má za sebou hodně práce

Nejmladším hejtmanem v novodobé historii krajů jste byl před čtyřmi lety zvolen velkou většinou 40 ze 44 zastupitelů. Získal jste i podporu převážné části opozice. Podařilo se vám tak prosadit všechny vaše priority, nebo je přeci jen něco, co se vám minimálně v tomto volebním období realizovat nepodaří?

Vždy jsem se snažil se všemi kolegy jednat jako s rovnocennými partnery, což je nezbytným předpokladem pro korektní a úspěšná jednání. Na příkladu krajského zastupitelstva je vidět, že po celou dobu bylo jednotné a bez jakýchkoliv problémů, které by bránily rozvoji kraje. Totéž samozřejmě platí pro krajskou vládnoucí koalici. Za to jsem samozřejmě velmi rád a chci kolegům poděkovat.

Podařilo se nám každoročně udržovat krajský rozpočet v přebytku, a to i několika set milionů korun, které vracíme zpět do regionu v podobě investic do všech oblastí, od školství po dopravu. Celých osm let vlády pod vedením ČSSD snižujeme dluh po předcházejících pravicových vládách. Zachránili jsme krajské zdravotnictví sloučením pěti samostatných nemocnic do jedné akciové společnosti, stabilizovali jsme zpackanou dopravní obslužnost, jejíž optimalizaci v roce 2011 rozhodně nelze považovat za úspěch. Obdobně jsme byli úspěšní v oblasti investic, které nyní dosahují pěti miliard korun, což je téměř dvakrát více než v předchozím období. V kraji jsou tyto finance vidět na opravených školách, nemocnicích, ale také kilometrech silnic II. a III. třídy. O tom, že jdeme správným směrem, svědčí také ocenění od prestižní mediální skupiny The Financial Times, která nás vyhlásila za nejperspektivnější region mezi postkomunistickými zeměmi.

Bohužel jsme se ani v tomto volebním období nedočkali zahájení stavby silnice D35, což je problematika, která náš kraj citelně trápí, avšak jsem přesvědčen, že jsme z naší strany udělali vše, co bylo v silách kraje. Dlouhodobě proto materiálně podporujeme Krajské ředitelství Police ČR, pro které jsme zakoupili moderní radar, monitorovací vozidlo či dron.

S čím jdete do nadcházejících voleb?

Naší prioritou je pokračovat v práci, kterou jsme započali v tomto volebním období. Chceme i nadále pokračovat v investicích do zdravotnictví, školství, sociálních služeb, ale také dopravy, jelikož jsou v našem kraji stále regiony, kde jsou silnice ve velmi špatném stavu, a na ty se chceme zaměřit.

Naším jednoznačným cílem v oblasti zdravotnictví je vybudování centrálních příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici a modernizace ostatních zdravotnických zařízení včetně technického vybavení. Ale je nezbytné zvláště v našem kraji řešit neutěšenou personální situaci ve zdravotnictví. Proto také kraje vítají slib vlády, že dojde k navýšení platů ve zdravotnictví o 10 % již od počátku příštího roku.

Chceme také prohlubovat spolupráci mezi středními odbornými školami a významnými zaměstnavateli v regionu, jelikož to osobně považuji za nezbytný předpoklad pro obsazení nedostatkových profesí, které brání dalšímu rozvoji některých společností. Postupně zavádíme prvky duálního systému, který je známý z německy mluvících zemí a spolupráce se na některých školách daří.

Plánujeme postupně navyšovat podporu jednotek dobrovolných hasičů, které jsou pro mne osobně nejen první složkou, která zasahuje u nehod či živelních katastrof, ale také představují základ kulturního a společenského života v obcích. Mimochodem za mého působení se podpora více jak zdvojnásobila.

Priorit je celá řada a budou samozřejmě obsaženy v našem volebním programu.

Podle průzkumů svedou o vítězství v Pardubickém kraji vyrovnanou bitvu ANO, ČSSD a Koalice pro Pardubický kraj, jejíž základ tvoří KDU-ČSL. Jak vidíte vaše šance?

Volební průzkumy jsou jedna věc, realita samotné volby je věc druhá. Rozhodně však ani jednoho z lídrů na kandidátkách zmíněných stran nepovažuji za soupeře, ale spíše za partnera pro budoucí spolupráci, což jsem již několikrát uvedl. Jsem přesvědčený, že na lokální a regionální úrovni bychom neměli rozlišovat, zda je strana oranžová, modrá nebo zelená. Nemocnice v kraji totiž není pravicová nebo levicová, stejně jako ředitele školy nezajímá, jestli jeho školu opraví pravice nebo levice. Politik by měl mít bez ohledu na svou politickou příslušnost alespoň jednu vlastnost, a tou je odvaha. Projekty se často mohou realizovat pouze, pokud jdeme do únosného rizika a jsme schopni spočítat, co si můžeme dovolit.

Nejsem zvyklý odhadovat volební výsledky, jelikož do samotného dne D zbývá ještě poměrně hodně času. Rozhodně však jdu do voleb s jasným cílem, kterým je obhajoba hejtmanského postu, protože si ani žádné jiné cíle dávat nemohu. V končícím období jsme udělali vše pro to, aby naše práce byla občany vnímána pozitivně, a věřím, že se to v říjnových volbách projeví.

Od plánovaného slučování škol jste nakonec ustoupili. Budete se chtít k tématu optimalizace školství v nejbližší době vrátit, nebo jde podle vás o uzavřené téma? A můžete případně představit konkrétní návrh řešení? Jak budete chtít problém s nedostatkem žáků a tím i drahý provoz středních škol řešit?

Je pravda, že se v minulosti v souvislosti s úbytkem žáků na středních školách zvažovalo sloučení několika z nich. Od této myšlenky jsme nakonec po diskusích ustoupili. Museli jsme však dát školám novou vizi a směřování, aby bylo možné do budoucna zajistit jejich smysluplné fungování. Nyní se ukazuje, že se trend začíná obracet. V námi zřizovaných školách se díky provedeným optimalizačním zásahům podařilo dosáhnout jedné z nejvyšších naplněností v rámci České republiky. Stabilizace škol příznivě ovlivňuje zájem uchazečů o studium. K tomu musím zdůraznit, že v posledních třech letech všechny krajské střední školy hospodařily se ziskem nebo vyrovnaně. Vzhledem k tomu, že do škol začínají přicházet populačně silnější ročníky, je pravděpodobné, že již od příštího roku bude počet studentů každý rok stoupat.

Pro kraj je také důležité, aby byly zachovány i školy s nižším počtem studentů v okrajových částech regionu, jelikož je nutné zajistit jeho rovnoměrný rozvoj a zajistit tak všem dostatek možností ke studiu. Novela financování středního vzdělávání by navíc měla do systému zavést objektivní kritéria posuzování kvality středních škol a podporu oborů vzdělání z pohledu skutečné i předpokládané uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Chceme nadále uplatňovat prvky duálního systému a prohlubovat spolupráci škol s významnými zaměstnavateli v regionu, což se nám již v mnoha případech daří.

13937980_639391022886534_7848551317500057395_o

Pardubické hejtmanství se už patnáct let, od vzniku krajů, snaží vyřešit hlavně ztrátové zdravotnictví. Po letech diskusí se však rozhoupalo k radikálnímu kroku a k letošnímu prvnímu lednu všech pět nemocnic sloučilo pod jedinou hlavičku Nemocnice Pardubického kraje. Domníváte se, že centralizace nemocnic byla správné rozhodnutí? A především, jaké další kroky jsou podle vás nyní potřeba?

Fúzování pěti nestabilních nemocnic do jedné akciové společnosti a stabilizaci krajského zdravotnictví považuji za velký úspěch, jelikož tento záměr neměl v době našeho rozhodování v českých podmínkách obdoby a mnozí nás od něj odrazovali. Sloučením se výrazně zlepšilo nejen řízení společnosti, ale zároveň skončil stav, kdy si jednotlivá zařízení konkurovala v boji o pacienty. Daří se nám také oddělit rozpočet kraje a nemocnic, aby případné ztráty, ke kterým zatím nedošlo, nebyly hrazeny z krajského rozpočtu. Poprvé v historii nemocnic v našem kraji byl účetní rok zakončen mírným přebytkem, což je jasný signál, že naše rozhodnutí bylo správné. Byť nerozhlašujeme manažerský přístup, tak se tímto způsobem dávno chováme. Pro mne musí být manažer především dobrý organizátor, který je schopen udávat jasný směr a vizi. A to se nám daří, neboť jsme zamezili plýtvání veřejných prostředků a zlepšili chod našich nemocnic. Maximálně jsme také využili všech příležitostí pro čerpání dotací z Evropské unie, což dokládají rekordní investice nejen do zdravotnictví, ale do celé řady dalších oblastí. Mezi největší investice patří výstavba Multioborového pavilonu v Pardubicích za téměř 200 milionů korun či nákup nových sanitních vozů pro krajskou záchranku, která má svá výjezdová místa nově také v dalších oblastech kraje.

Nyní proto můžeme uvažovat o dalších investicích, které krajské zdravotnictví nezbytně potřebuje. Jsem rád, že vyšuměla uměle vyvolaná diskuse o záměru vybudovat v Pardubickém kraji novou nemocnici na zelené louce. Osobně považuji za nezbytné vybudování centrálních příjmů, které přinesou potřebný impuls pro další rozvoj zejména pavilonových nemocnic v Pardubicích a Ústí nad Orlicí. Našim cílem je projekt dokončit do roku 2020. Záležet však bude hlavně na způsobu financování. V Pardubicích odhadujeme náklady na půl miliardy až miliardu korun, v Ústí nad Orlicí přibližně na 200 milionů korun. V dalších nemocnicích by stačila úprava stávajících prostor s náklady v řádech desítek milionů korun. Díky zlepšenému hospodaření krajských nemocnic můžeme v minulosti projídané finance smysluplně investovat například do centrálních příjmů. Ty pro nás nejsou pouze snem, který by měl zůstat v našich představách či na papíře. Jsou jasnou prioritou v oblasti zdravotnictví do roku 2020.

Na konci roku jste otevřeným dopisem vyzvali premiéra vlády a ministra dopravy, v kopii pak Ředitelství silnic a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury, o urychlení dostavby R35. Změnilo se od té doby něco? Případně, jaké další kroky plánujete? Můžete vůbec v tuto chvíli udělat něco více?

To, že se doposud nepostavil ani jediný kilometr silnice D35, je pro mne velkým zklamáním. Přetíženost stávající komunikace I/35 je skutečně enormní, což pociťuje každý, kdo se po ní denně pohybuje. Jako kraj jsme se snažili dojednat celou řadu opatření pro zvýšení bezpečnosti na této páteřní komunikaci. Mimo jiné jsme iniciovali studii, která by znamenala rozšíření některých úseků na střídavé třípruhy. Problém je však v tom, že jsou to opatření, která neřeší hlavní problém, a to převedení komunikace mimo sídla, tedy do trasy D35 v celém úseku Opatovice nad Labem – Mohelnice. Jediným posunem, který za dobu svého působení v čele kraje vnímám, je přejmenování z R35 na D35, což je velmi málo a není to ani příliš úsměvné.

Během jarních měsíců jsem byl znovu velmi skeptický, protože se objevily problémy s posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí přišly s tím, že je potřeba posudek EIA nový. Úseky z Opatovic do Časů a z Časů do Ostrova však procházejí blízko lokality Natura 2000. Mohlo se také stát, že by posudek EIA trval léta a nebylo zajištěno, že bychom jej obdrželi. Podle aktuálních informací však vláda vyjednala pro několik klíčových staveb výjimku, a tak je snad již všechno na dobré cestě a občané kraje se již brzy dočkají rychlostní komunikace, kterou si rozhodně zaslouží.

Několik desítek lidí protestovalo proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje prodloužit životnost hnědouhelné elektrárny ve Chvaleticích, které bylo schváleno za zavřenými dveřmi a bez posouzení vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Pardubického kraje totiž vydal povolení k přestavbě elektrárny v režimu tzv. nepodstatné změny integrovaného povolení, čímž opět znemožnil účast veřejnosti při projednávání věci, ačkoliv krajský soud nedávno obdobné nezákonné rozhodnutí krajských úředníků zrušil. Proč jste se k takovému postupu a rozhodnutí uchýlili?

Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové a Ministerstva životního prostředí se celý proces povede od počátku, kdy je předpokládána nová žádost o změnu integrovaného povolení a všechny důležité informace budou zveřejněny na úřední desce Krajského úřadu i v obcích s rozšířenou působností. Veřejnost se bude moci k celé záležitosti vyjádřit. Osobně pohlídám, aby proces probíhal tak, jak má, a názor veřejnosti byl zohledněný. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o záležitost výkonu státní správy, kde mám jako hejtman minimální kompetence.

V letech 2008–2012 jste byl místopředsedou finanční komise Asociace krajů ČR a doposud jste stále členem výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod. Prozradíte nám, čím to, že ROP SV patří v rámci České republiky mezi nejúspěšnější programy pro čerpání evropských dotací? Máte nějaký recept, jak splnit podmínky pro jejich získání?

Za vším bych hledal aktivní vytváření jednotlivých projektů ve všech prioritních osách. Za Pardubický kraj mohu rozhodně říci, že jsme se snažili připravovat projekty do zásobníku tak, abychom byli již předem připraveni na možné čerpání a neztráceli příliš čas. Pardubický kraj čerpal částku přesahující tři miliardy korun, přičemž se dostalo na investice v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy, ale také sociálních služeb a cestovního ruchu. V rámci celého ROP SV se podařilo rozdělit 100 procent přidělených evropských prostředků, což představuje více než 17,4 miliardy korun. To považuji za jasný důkaz toho, že se jednalo o úspěšnou formu čerpání evropských dotací. O to více mne mrzí, že tyto oblíbené a úspěšné Regionální operační programy končí. Vláda premiéra Petra Nečase centralizovala evropské fondy. Tím vznikl také Integrovaný operační program (IOP), který má být zdrojem prostředků pro města, obce a kraje na financování jejich priorit. Celou řadu aktivit však nebude možné v novém programovém období zařadit. Jedná se například o rekonstrukce silnic III. třídy, místních komunikací, domovů pro seniory, veřejných prostranství, kulturních památek, ale také zařízení pro volnočasové aktivity.

Premiér Sobotka se nechal slyšet, že jeho cílem je, aby ČSSD zůstala v krajích nejsilnější stranou. Chce také, aby pozice ČSSD zůstala silná i v Senátu, kam se po prázdninách také volí. Až poté se prý Sobotka bude znovu ucházet o pozici předsedy ČSSD a povede stranu do parlamentních voleb. Jak byste Bohuslava Sobotku jako předsedu hodnotil?

Jednoznačně pozitivně, což dokazuje hned několik posledních voleb. Podle mě je premiér onou „klidnou silou“ ve vládě, která vnáší do rozhodování exekutivy rozum a hlavně tlumí emotivní výstupy Andreje Babiše. Proto si paradoxně myslím, že tandem Sobotka – Babiš funguje a vláda je úspěšná. Po různých Věcech veřejných, kdy Radek John byl ministr vnitra a Vít Bárta ministr dopravy, či experimentech na školství v čele s paní Kuchtovou nebo panem Dobešem, případně pokud si připomeneme řadu sporů v Nečasově vládě, potom vláda Bohuslava Sobotky patří mezi ty klidnější a rozhodně stabilnější. Proto si stávající premiér, pokud o to bude stát, podporu i pro další období zaslouží. Je ovšem pravdou, že krajské a senátní volby budou v mnohém rozhodující.

Zdroj: parlamentnilisty.cz