MO ČSSD Březová nad Svitavou považuje situaci na radnici za zcela neúnosnou

paragraf

MO ČSSD Březová nad Svitavou zaznamenala   pokus   radních   vytvořit   „zdání“,   že   ČSSD   je prostřednictvím pana Staňka součástí jakési tiché koalice. 

Ne vážení. Vysíláme občanům Březové jasné sdělení. ČSSD v Březové není a nikdy nebude členem koalice se současnou  garniturou na radnici. Jsme v čisté opozici a tak to i zůstane až do příštích voleb.

Aby nebylo nejmenších pochyb o naší pozici vůči současné radnici, rozhodli jsme se nejprve zamést si u vlastních dveří.

Jediným zástupcem ČSSD  v zastupitelstvu byl nestraník, pan Jaromír Staněk. Jeho rozhodnutí přijmout členství v radě města jsme od začátku považovali za problematické, neboť   ČSSD   není   členem   koalice,   která   vládne   na   radnici.   Pan   Staněk   byl   na   tuto   skutečnost opakovaně   upozorněn   a   žádán,   aby   své   členství   v radě  města ukončil.   Bohužel marně.  

Po podrobném vyhodnocení působení pana Staňka za dosavadní období jsme došli k závěru, že  jeho způsob  jednání, osobní zájmy a především podpora koalice na radnici poškozují zájmy ČSSD. Pan Staněk nejen, že neprosazuje náš volební program k čemuž se zavázal, ale přímo a aktivně se podílí na činnosti současné radnice, což je pro MO ČSSD Březová nad Svitavou  zcela nepřijatelné.

Z toho důvodu jsme se rozhodli, že MO ČSSD Březová nad Svitavou ke dnešnímu dni končí spolupráci s panem Staňkem a nadále nepovažuje pana Jaromíra Staňka za zástupce ČSSD v Zastupitelstvu města Březová nad Svitavou. Pan Staněk byl vyzván, aby složil mandát a odstoupil ze zastupitelstva.

Touto cestou se také omlouváme našim voličům v našem městě.

MO ČSSD Březová nad Svitavou

paragraf

Vážený pane,

na členské schůzi MO ČSSD v Březové nad Svitavou konané dne 20. 6. 2014 jste byl schválen jako kandidát za ČSSD na její kandidátní listině do zastupitelstva města Březová nad Svitavou. Následně jste byl v komunálních volbách konaných ve dnech 10.10 až 11.10 2014 do tohoto zastupitelstva zvolen.

Než jste byl zařazen na kandidátku MO ČSSD, byl jste podrobně seznámen s volebním programem ČSSD a s cíli, které hodláme v našem městě prosazovat. S tímto programem jste bezvýhradně souhlasil. Bohužel v průběhu výkonu Vašeho mandátu jste se dopustil a stále dopouštíte přehmatů, které jsou v příkrém rozporu nejen s postoji ČSSD, ale především s tímto programem. Na tyto Vaše pochybení jste byl na schůzích MO ČSSD opakovaně upozorněn, avšak ke zlepšení vaší práce nedošlo.

Za této situace, kdy nejste ochoten s MO ČSSD spolupracovat a prosazovat její volební program v zastupitelstvu města, přijala MO ČSSD v Březové nad Svitavou na své schůzi konané dne 15.7.2016 následující Usnesení.

MO ČSSD v Březové nad Svitavou vyzývá Jaromíra Staňka, bytem Pražská Březová nad Svitavou, aby ve smyslu § 55 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb. (zákona o volbách do zastupitelstev obcí) s okamžitou platností rezignoval na člena zastupitelstva města Březová nad Svitavou.

Dnem doručení tohoto dopisu přestáváte být zástupcem ČSSD  v zastupitelstvu města Březová nad Svitavou a ČSSD nenese za vaše další konání žádnou odpovědnost. Očekáváme, že na mandát, který jste získal na kandidátce ČSSD rezignujete na nejbližším zasedání zastupitelstva města Březová nad Svitavou.

V Březové nad Svitavou dne 26.8.2016

 
……………………………………………….

Lukáš Baránek, MO ČSSD v Březové nad Svitavou

Miloš Horáček,  předseda OVV ČSSD Svitavy