Archiv pro měsíc: Srpen 2016

MO ČSSD Březová nad Svitavou považuje situaci na radnici za zcela neúnosnou

paragraf

MO ČSSD Březová nad Svitavou zaznamenala   pokus   radních   vytvořit   „zdání“,   že   ČSSD   je prostřednictvím pana Staňka součástí jakési tiché koalice. 

Ne vážení. Vysíláme občanům Březové jasné sdělení. ČSSD v Březové není a nikdy nebude členem koalice se současnou  garniturou na radnici. Jsme v čisté opozici a tak to i zůstane až do příštích voleb.

Aby nebylo nejmenších pochyb o naší pozici vůči současné radnici, rozhodli jsme se nejprve zamést si u vlastních dveří.

Jediným zástupcem ČSSD  v zastupitelstvu byl nestraník, pan Jaromír Staněk. Jeho rozhodnutí přijmout členství v radě města jsme od začátku považovali za problematické, neboť   ČSSD   není   členem   koalice,   která   vládne   na   radnici.   Pan   Staněk   byl   na   tuto   skutečnost opakovaně   upozorněn   a   žádán,   aby   své   členství   v radě  města ukončil.   Bohužel marně.  

Po podrobném vyhodnocení působení pana Staňka za dosavadní období jsme došli k závěru, že  jeho způsob  jednání, osobní zájmy a především podpora koalice na radnici poškozují zájmy ČSSD. Pan Staněk nejen, že neprosazuje náš volební program k čemuž se zavázal, ale přímo a aktivně se podílí na činnosti současné radnice, což je pro MO ČSSD Březová nad Svitavou  zcela nepřijatelné.

Z toho důvodu jsme se rozhodli, že MO ČSSD Březová nad Svitavou ke dnešnímu dni končí spolupráci s panem Staňkem a nadále nepovažuje pana Jaromíra Staňka za zástupce ČSSD v Zastupitelstvu města Březová nad Svitavou. Pan Staněk byl vyzván, aby složil mandát a odstoupil ze zastupitelstva.

Touto cestou se také omlouváme našim voličům v našem městě.

MO ČSSD Březová nad Svitavou

paragraf

Vážený pane,

na členské schůzi MO ČSSD v Březové nad Svitavou konané dne 20. 6. 2014 jste byl schválen jako kandidát za ČSSD na její kandidátní listině do zastupitelstva města Březová nad Svitavou. Následně jste byl v komunálních volbách konaných ve dnech 10.10 až 11.10 2014 do tohoto zastupitelstva zvolen.

Než jste byl zařazen na kandidátku MO ČSSD, byl jste podrobně seznámen s volebním programem ČSSD a s cíli, které hodláme v našem městě prosazovat. S tímto programem jste bezvýhradně souhlasil. Bohužel v průběhu výkonu Vašeho mandátu jste se dopustil a stále dopouštíte přehmatů, které jsou v příkrém rozporu nejen s postoji ČSSD, ale především s tímto programem. Na tyto Vaše pochybení jste byl na schůzích MO ČSSD opakovaně upozorněn, avšak ke zlepšení vaší práce nedošlo.

Za této situace, kdy nejste ochoten s MO ČSSD spolupracovat a prosazovat její volební program v zastupitelstvu města, přijala MO ČSSD v Březové nad Svitavou na své schůzi konané dne 15.7.2016 následující Usnesení.

MO ČSSD v Březové nad Svitavou vyzývá Jaromíra Staňka, bytem Pražská Březová nad Svitavou, aby ve smyslu § 55 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb. (zákona o volbách do zastupitelstev obcí) s okamžitou platností rezignoval na člena zastupitelstva města Březová nad Svitavou.

Dnem doručení tohoto dopisu přestáváte být zástupcem ČSSD  v zastupitelstvu města Březová nad Svitavou a ČSSD nenese za vaše další konání žádnou odpovědnost. Očekáváme, že na mandát, který jste získal na kandidátce ČSSD rezignujete na nejbližším zasedání zastupitelstva města Březová nad Svitavou.

V Březové nad Svitavou dne 26.8.2016

 
……………………………………………….

Lukáš Baránek, MO ČSSD v Březové nad Svitavou

Miloš Horáček,  předseda OVV ČSSD Svitavy

Lídr kandidátní listiny do krajského zastupitelstva Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický zahajuje předvolební kampaň

Předsedkyně MO ČSSD Březová nad Svitavou Jana Povolná, kandidující ve volbách do krajského zastupitelstva, se ve čtvrtek 25. 8. 2016 účastnila zasedání Krajského volebního týmu v MUSIC HALL HOBÉ v Pardubicích. Na akci byli pozváni členové KVV, kandidáti do krajského zastupitelstva a senátu, senátor, poslanci, předsedové MO a tajemnice OVV.
14047383_860086504125963_7387532775756410347_o 14053777_860086464125967_6060856820768674860_o 14054549_860086324125981_6148239080537361035_o 14068361_860086330792647_6015577348464923660_o 14086309_860086407459306_6622721228618046146_o 14107865_860086320792648_2971579097148898195_o 14124254_860086394125974_3725443251794573159_o 14124866_860086397459307_7674691059650471439_o 14125651_860086500792630_4295046717280441404_o

Cihelna 2016

Cihelna 2016 se opět vydařila. Desetitisíce lidí shlédlo nedaleko Vojenského muzea Králíky a pěchotního srubu Ks 14 „U Cihelny“ ukázky statické i dynamické a především historickou rekonstrukci bitvy na téma „Mobilizace 1938“. Návštěvníky přivezl mimo jiné parní vlak tažený lokomotivou 464, kterou objednává Pardubický kraj. Akci jsem využil také k pozdravení roty aktivních záloh při Krajském vojenském velitelství Pardubického kraje. 19. ročník je za námi, těšíme se na příští jubilejní…

Martin Netolický

 

13580464_641966895962280_6990333817732905903_o 13987985_641967309295572_2216941350952024579_o 14039925_641967289295574_4295198360619511556_n 14047342_641966932628943_94757094965281897_o 14053885_641967192628917_2646524547830649031_o 14088511_641966945962275_3192795217451046229_n

Odstoupení paní Pernicové z krajské kandidátky

Původně jsem nechtěl na odstoupení paní Pernicové z naší krajské kandidátky reagovat. Nicméně rozhořčení v naší členské základně je tak silné, že jsem se   rozhodl lživá tvrzení paní Pernicové okomentovat.

Zdůvodnění jejího odstoupení z kandidátky, které uveřejnila v médiích nese jak prvky melodramatu, tak konspirační teorie. Pro milovníky obou žánrů jistě zajímavé. Pro nás členy ČSSD, kteří jsme se od prvopočátku podíleli na tvorbě kandidátky, urážka.

Přímo se nabízí otázka. Proč odstupuje zrovna nyní, týden před zahájením volební kampaně, když kandidátka byla Krajským výborem ČSSD schválena již v prosinci 2015? Proč neodstoupila rovnou ve chvíli, kdy bylo jasné její pořadí na kandidátce? Záhada.

DSC_1830

Paní Pernicová se cítí nedoceněná. Ptám se. Jakpak by se podle paní Pernicové asi měli cítit ti, kteří jsou na kandidátce za ní, nebo na tzv. nevolitelných místech, nebo ti, kteří zdarma celá léta  pro ČSSD pracují? Takové chování nelze nazvat jinak, než projevem neúcty a arogance ke členům ČSSD i voličům.

Pád z politického piedestalu paní Pernicové je však mnohem prozaičtější a odehrál se plně v její vlastní režii. Má i svou definici. Pocit nadřazenosti a vlastní nenahraditelnosti. Tedy žádná konspirace, žádné politické intriky a už vůbec ne její zdravotní indispozice.

Přitom politická kariéra paní Pernicové začala velmi slibně a její první volební období bylo hodnoceno voliči i ČSSD pozitivně. Proto také byla na krajské kandidátce v roce 2012 zcela právem na třetím místě.

Zvrat nastal v roce 2013, kdy její nepromyšlená rozhodnutí v politice školství způsobila prudký odpor v občanské i odborné veřejnosti. Místo aby si uvědomila své chyby a snažila se je napravit, uchýlila se k dramatický gestům a personálním přehmatům. Naštěstí přišel na poslední chvíli rasantní zásah hejtmana Martina Netolického, který její přehmaty v oblasti školství zastavil.

Místo   sebereflexe   ale   přišlo   od   paní  Pernicové  napadání  a  nulová   komunikace.  I   přes   to   byla v komunálních volbách  ve Svitavách, jejím domovském městě, zařazena na třetím místě kandidátky.

Výsledek.   Jedním   slovem   debakl.   Voliči   vystavili   paní   Pernicové   účet   a   dali   preferenční   hlasy kandidátům na dalších místech kandidátky ČSSD. Do zastupitelstva se nedostala.

Kdopak asi zmanipuloval svitavské voliče?

Říkám bez obalu. Paní Pernicová se sama zbavila neotřesitelné pozice okresní jedničky do krajských

voleb, o kterou by při normálním, rozumném a odpovědném chování nemohla nikdy přijít. Okresní konference tajnou volbou delegátů rozhodla o pořadí našich kandidátů na krajskou kandidátku a KVV tento návrh rovněž tajnou volbou schválil. Pořadí navíc potvrdilo i korespondenční hlasování celé členské základny v kraji.

A to je skutečný konec příběhu paní Pernicové.

Miloš Horáček

předseda OVV ČSSD Svitavy

 

Článek reaguje na

Zhrzená Pernicová za sebou práskla dveřmi

Pardubice – Necelé dva měsíce před krajskými volbami musí ČSSD v Pardubickém kraji řešit nepříjemný problém. Krajská radní za školství Jana Pernicová se rozzlobila na krajské ústředí strany a odstoupila z kandidátky.

16.8.2016

SDÍLEJ:
Jana Pernicová.

Jana Pernicová.Autor: Deník/Petr Šilar

Důvodem je její odsunutí až na prakticky nevolitelné 25. místo kandidátky. Rezignaci zdůvodňuje rovněž protestem proti nedostatečnému a ponižujícímu zastoupení žen na kandidátce.

„V době mé zdravotní indispozice poté, co jsem absolvovala náročnou operaci páteře, mě krajská organizace ČSSD zařadila až na 25. místo kandidátky, které však považuji za zcela neodpovídající výsledkům mé práce v průběhu dvou uplynulých volebních období ve funkci krajské radní pro školství, kulturu a památkovou péči. Za výsledky své práce, si plně stojím a domnívám se, že přispěly ke stabilizaci i rozvoji obou těchto oblastí. Proto své sesazení ze třetí příčky kandidátky, na níž jsem byla v krajských volbách v roce 2012, až na její závěr považuji za výsměch a výsledek stranického politikaření,“ napsala včera Pernicová ve svém prohlášení.

Lídr kandidátky, hejtman Martin Netolický, podle svých slov chápe, že až 25. místo je pro ni nedůstojné, nechtěl však zasahovat do rozhodnutí okresní ČSSD ve Svitavách, která ji takto nízko zařadila. „Ví to však od poloviny prosince, mohla si to proto rozmyslet dřív,“ dodal Netolický.

Pernicová nepatřila mezi jeho oblíbenkyně, křeslo se pod ní houpalo už před dvěma lety kvůli jejím tehdejším plánům na slučování středních škol. Kritici v ČSSD jí vyčítali nedostatečnou komunikaci s řediteli škol a bouři nevole zahlazoval sám Netolický.

Autor: Kamil Dubský
Zdroj: http://svitavsky.denik.cz/z-regionu/zhrzela-pernicova-za-sebou-praskla-dvermi-20160816.html

 

Hejtman Netolický: Sobotka je dobrý premiér, který vnáší do rozhodování exekutivy rozum

110783-netolicky_clanek

V exkluzivním rozhovoru, který poskytl Martin Netolický (ČSSD) pro ParlamentníListy.cz, se vyjádřil nejen k vnitrostranickým problémům. Prozradil nám, co pro něj bylo největším zklamáním. Představil své záměry, které by rád v kraji realizoval, ale i to, v jakých stranách vidí své potenciální spojence. Ohlédli jsme se také za uplynulými roky. Co se v kraji podařilo a co je naopak třeba dořešit? Vyjádřil se také k aktuálnímu prodloužení životnosti hnědouhelné elektrárny ve Chvaleticích. A nejen k tomu…

Sociální demokracie v Pardubickém kraji se v minulém volebním období zmítala v množství vnitřních problémů. Jak byste situaci uvnitř strany hodnotil nyní? Narážím zejména na ztrátu vaší podpory u jednoho z nejdůležitějších okresů v kraji, v Pardubicích. Ačkoliv jste nakonec post lídra uhájil, nesvědčí to o tom, že vnitrostranická situace není úplně ideální?

Nemám pocit, že by v pardubické ČSSD bylo více problémů, nežli je tomu v jiných stranách. Naopak mám pocit, že oproti řadě dřívějších období jsme až na jednotlivce, kteří příkladně neuspěli v demokratické vnitrostranické soutěži, výrazně více jednotní. Cítím velkou podporu týmu, který jde do krajských voleb spolu se mnou a chce se podílet na správě a rozvoji Pardubického kraje, který je naším domovem. Protikandidát nakonec ze své nominace sám odstoupil, což je na jedné straně škoda, protože nechci v našem kraji budovat kult osobnosti a vítězství by bylo o to cennější, pokud by proběhlo hlasování o obou jménech na všech úrovních. Ale i takto si vítězství vážím, protože nominace proběhla poprvé prostřednictvím hlasování všech členů ČSSD v kraji. Nikdo tedy nemůže namítat, že hlasovat mohli jen zvolení delegáti. Jsem proto rád, že debata utichla.

Nyní se všichni soustředíme na to, aby ČSSD i potřetí za sebou vyhrála krajské volby. Máme k tomu ty nejlepší předpoklady. Na naší kandidátce je řada nových tváří, jako třeba uznávaná náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková, starosta města Letohrad Petr Fiala, krajský starosta dobrovolných hasičů Josef Bidmon nebo náměstek ředitele nemocnice v Ústí nad Orlicí Josef Hájek. To jsou všechno lidé, kteří do toho jdou s námi a vnímají, že právě naše vedení a stávající krajská koalice má za sebou hodně práce

Nejmladším hejtmanem v novodobé historii krajů jste byl před čtyřmi lety zvolen velkou většinou 40 ze 44 zastupitelů. Získal jste i podporu převážné části opozice. Podařilo se vám tak prosadit všechny vaše priority, nebo je přeci jen něco, co se vám minimálně v tomto volebním období realizovat nepodaří?

Vždy jsem se snažil se všemi kolegy jednat jako s rovnocennými partnery, což je nezbytným předpokladem pro korektní a úspěšná jednání. Na příkladu krajského zastupitelstva je vidět, že po celou dobu bylo jednotné a bez jakýchkoliv problémů, které by bránily rozvoji kraje. Totéž samozřejmě platí pro krajskou vládnoucí koalici. Za to jsem samozřejmě velmi rád a chci kolegům poděkovat.

Podařilo se nám každoročně udržovat krajský rozpočet v přebytku, a to i několika set milionů korun, které vracíme zpět do regionu v podobě investic do všech oblastí, od školství po dopravu. Celých osm let vlády pod vedením ČSSD snižujeme dluh po předcházejících pravicových vládách. Zachránili jsme krajské zdravotnictví sloučením pěti samostatných nemocnic do jedné akciové společnosti, stabilizovali jsme zpackanou dopravní obslužnost, jejíž optimalizaci v roce 2011 rozhodně nelze považovat za úspěch. Obdobně jsme byli úspěšní v oblasti investic, které nyní dosahují pěti miliard korun, což je téměř dvakrát více než v předchozím období. V kraji jsou tyto finance vidět na opravených školách, nemocnicích, ale také kilometrech silnic II. a III. třídy. O tom, že jdeme správným směrem, svědčí také ocenění od prestižní mediální skupiny The Financial Times, která nás vyhlásila za nejperspektivnější region mezi postkomunistickými zeměmi.

Bohužel jsme se ani v tomto volebním období nedočkali zahájení stavby silnice D35, což je problematika, která náš kraj citelně trápí, avšak jsem přesvědčen, že jsme z naší strany udělali vše, co bylo v silách kraje. Dlouhodobě proto materiálně podporujeme Krajské ředitelství Police ČR, pro které jsme zakoupili moderní radar, monitorovací vozidlo či dron.

S čím jdete do nadcházejících voleb?

Naší prioritou je pokračovat v práci, kterou jsme započali v tomto volebním období. Chceme i nadále pokračovat v investicích do zdravotnictví, školství, sociálních služeb, ale také dopravy, jelikož jsou v našem kraji stále regiony, kde jsou silnice ve velmi špatném stavu, a na ty se chceme zaměřit.

Naším jednoznačným cílem v oblasti zdravotnictví je vybudování centrálních příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici a modernizace ostatních zdravotnických zařízení včetně technického vybavení. Ale je nezbytné zvláště v našem kraji řešit neutěšenou personální situaci ve zdravotnictví. Proto také kraje vítají slib vlády, že dojde k navýšení platů ve zdravotnictví o 10 % již od počátku příštího roku.

Chceme také prohlubovat spolupráci mezi středními odbornými školami a významnými zaměstnavateli v regionu, jelikož to osobně považuji za nezbytný předpoklad pro obsazení nedostatkových profesí, které brání dalšímu rozvoji některých společností. Postupně zavádíme prvky duálního systému, který je známý z německy mluvících zemí a spolupráce se na některých školách daří.

Plánujeme postupně navyšovat podporu jednotek dobrovolných hasičů, které jsou pro mne osobně nejen první složkou, která zasahuje u nehod či živelních katastrof, ale také představují základ kulturního a společenského života v obcích. Mimochodem za mého působení se podpora více jak zdvojnásobila.

Priorit je celá řada a budou samozřejmě obsaženy v našem volebním programu.

Podle průzkumů svedou o vítězství v Pardubickém kraji vyrovnanou bitvu ANO, ČSSD a Koalice pro Pardubický kraj, jejíž základ tvoří KDU-ČSL. Jak vidíte vaše šance?

Volební průzkumy jsou jedna věc, realita samotné volby je věc druhá. Rozhodně však ani jednoho z lídrů na kandidátkách zmíněných stran nepovažuji za soupeře, ale spíše za partnera pro budoucí spolupráci, což jsem již několikrát uvedl. Jsem přesvědčený, že na lokální a regionální úrovni bychom neměli rozlišovat, zda je strana oranžová, modrá nebo zelená. Nemocnice v kraji totiž není pravicová nebo levicová, stejně jako ředitele školy nezajímá, jestli jeho školu opraví pravice nebo levice. Politik by měl mít bez ohledu na svou politickou příslušnost alespoň jednu vlastnost, a tou je odvaha. Projekty se často mohou realizovat pouze, pokud jdeme do únosného rizika a jsme schopni spočítat, co si můžeme dovolit.

Nejsem zvyklý odhadovat volební výsledky, jelikož do samotného dne D zbývá ještě poměrně hodně času. Rozhodně však jdu do voleb s jasným cílem, kterým je obhajoba hejtmanského postu, protože si ani žádné jiné cíle dávat nemohu. V končícím období jsme udělali vše pro to, aby naše práce byla občany vnímána pozitivně, a věřím, že se to v říjnových volbách projeví.

Od plánovaného slučování škol jste nakonec ustoupili. Budete se chtít k tématu optimalizace školství v nejbližší době vrátit, nebo jde podle vás o uzavřené téma? A můžete případně představit konkrétní návrh řešení? Jak budete chtít problém s nedostatkem žáků a tím i drahý provoz středních škol řešit?

Je pravda, že se v minulosti v souvislosti s úbytkem žáků na středních školách zvažovalo sloučení několika z nich. Od této myšlenky jsme nakonec po diskusích ustoupili. Museli jsme však dát školám novou vizi a směřování, aby bylo možné do budoucna zajistit jejich smysluplné fungování. Nyní se ukazuje, že se trend začíná obracet. V námi zřizovaných školách se díky provedeným optimalizačním zásahům podařilo dosáhnout jedné z nejvyšších naplněností v rámci České republiky. Stabilizace škol příznivě ovlivňuje zájem uchazečů o studium. K tomu musím zdůraznit, že v posledních třech letech všechny krajské střední školy hospodařily se ziskem nebo vyrovnaně. Vzhledem k tomu, že do škol začínají přicházet populačně silnější ročníky, je pravděpodobné, že již od příštího roku bude počet studentů každý rok stoupat.

Pro kraj je také důležité, aby byly zachovány i školy s nižším počtem studentů v okrajových částech regionu, jelikož je nutné zajistit jeho rovnoměrný rozvoj a zajistit tak všem dostatek možností ke studiu. Novela financování středního vzdělávání by navíc měla do systému zavést objektivní kritéria posuzování kvality středních škol a podporu oborů vzdělání z pohledu skutečné i předpokládané uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Chceme nadále uplatňovat prvky duálního systému a prohlubovat spolupráci škol s významnými zaměstnavateli v regionu, což se nám již v mnoha případech daří.

13937980_639391022886534_7848551317500057395_o

Pardubické hejtmanství se už patnáct let, od vzniku krajů, snaží vyřešit hlavně ztrátové zdravotnictví. Po letech diskusí se však rozhoupalo k radikálnímu kroku a k letošnímu prvnímu lednu všech pět nemocnic sloučilo pod jedinou hlavičku Nemocnice Pardubického kraje. Domníváte se, že centralizace nemocnic byla správné rozhodnutí? A především, jaké další kroky jsou podle vás nyní potřeba?

Fúzování pěti nestabilních nemocnic do jedné akciové společnosti a stabilizaci krajského zdravotnictví považuji za velký úspěch, jelikož tento záměr neměl v době našeho rozhodování v českých podmínkách obdoby a mnozí nás od něj odrazovali. Sloučením se výrazně zlepšilo nejen řízení společnosti, ale zároveň skončil stav, kdy si jednotlivá zařízení konkurovala v boji o pacienty. Daří se nám také oddělit rozpočet kraje a nemocnic, aby případné ztráty, ke kterým zatím nedošlo, nebyly hrazeny z krajského rozpočtu. Poprvé v historii nemocnic v našem kraji byl účetní rok zakončen mírným přebytkem, což je jasný signál, že naše rozhodnutí bylo správné. Byť nerozhlašujeme manažerský přístup, tak se tímto způsobem dávno chováme. Pro mne musí být manažer především dobrý organizátor, který je schopen udávat jasný směr a vizi. A to se nám daří, neboť jsme zamezili plýtvání veřejných prostředků a zlepšili chod našich nemocnic. Maximálně jsme také využili všech příležitostí pro čerpání dotací z Evropské unie, což dokládají rekordní investice nejen do zdravotnictví, ale do celé řady dalších oblastí. Mezi největší investice patří výstavba Multioborového pavilonu v Pardubicích za téměř 200 milionů korun či nákup nových sanitních vozů pro krajskou záchranku, která má svá výjezdová místa nově také v dalších oblastech kraje.

Nyní proto můžeme uvažovat o dalších investicích, které krajské zdravotnictví nezbytně potřebuje. Jsem rád, že vyšuměla uměle vyvolaná diskuse o záměru vybudovat v Pardubickém kraji novou nemocnici na zelené louce. Osobně považuji za nezbytné vybudování centrálních příjmů, které přinesou potřebný impuls pro další rozvoj zejména pavilonových nemocnic v Pardubicích a Ústí nad Orlicí. Našim cílem je projekt dokončit do roku 2020. Záležet však bude hlavně na způsobu financování. V Pardubicích odhadujeme náklady na půl miliardy až miliardu korun, v Ústí nad Orlicí přibližně na 200 milionů korun. V dalších nemocnicích by stačila úprava stávajících prostor s náklady v řádech desítek milionů korun. Díky zlepšenému hospodaření krajských nemocnic můžeme v minulosti projídané finance smysluplně investovat například do centrálních příjmů. Ty pro nás nejsou pouze snem, který by měl zůstat v našich představách či na papíře. Jsou jasnou prioritou v oblasti zdravotnictví do roku 2020.

Na konci roku jste otevřeným dopisem vyzvali premiéra vlády a ministra dopravy, v kopii pak Ředitelství silnic a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury, o urychlení dostavby R35. Změnilo se od té doby něco? Případně, jaké další kroky plánujete? Můžete vůbec v tuto chvíli udělat něco více?

To, že se doposud nepostavil ani jediný kilometr silnice D35, je pro mne velkým zklamáním. Přetíženost stávající komunikace I/35 je skutečně enormní, což pociťuje každý, kdo se po ní denně pohybuje. Jako kraj jsme se snažili dojednat celou řadu opatření pro zvýšení bezpečnosti na této páteřní komunikaci. Mimo jiné jsme iniciovali studii, která by znamenala rozšíření některých úseků na střídavé třípruhy. Problém je však v tom, že jsou to opatření, která neřeší hlavní problém, a to převedení komunikace mimo sídla, tedy do trasy D35 v celém úseku Opatovice nad Labem – Mohelnice. Jediným posunem, který za dobu svého působení v čele kraje vnímám, je přejmenování z R35 na D35, což je velmi málo a není to ani příliš úsměvné.

Během jarních měsíců jsem byl znovu velmi skeptický, protože se objevily problémy s posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí přišly s tím, že je potřeba posudek EIA nový. Úseky z Opatovic do Časů a z Časů do Ostrova však procházejí blízko lokality Natura 2000. Mohlo se také stát, že by posudek EIA trval léta a nebylo zajištěno, že bychom jej obdrželi. Podle aktuálních informací však vláda vyjednala pro několik klíčových staveb výjimku, a tak je snad již všechno na dobré cestě a občané kraje se již brzy dočkají rychlostní komunikace, kterou si rozhodně zaslouží.

Několik desítek lidí protestovalo proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje prodloužit životnost hnědouhelné elektrárny ve Chvaleticích, které bylo schváleno za zavřenými dveřmi a bez posouzení vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Pardubického kraje totiž vydal povolení k přestavbě elektrárny v režimu tzv. nepodstatné změny integrovaného povolení, čímž opět znemožnil účast veřejnosti při projednávání věci, ačkoliv krajský soud nedávno obdobné nezákonné rozhodnutí krajských úředníků zrušil. Proč jste se k takovému postupu a rozhodnutí uchýlili?

Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové a Ministerstva životního prostředí se celý proces povede od počátku, kdy je předpokládána nová žádost o změnu integrovaného povolení a všechny důležité informace budou zveřejněny na úřední desce Krajského úřadu i v obcích s rozšířenou působností. Veřejnost se bude moci k celé záležitosti vyjádřit. Osobně pohlídám, aby proces probíhal tak, jak má, a názor veřejnosti byl zohledněný. Je však třeba zdůraznit, že se jedná o záležitost výkonu státní správy, kde mám jako hejtman minimální kompetence.

V letech 2008–2012 jste byl místopředsedou finanční komise Asociace krajů ČR a doposud jste stále členem výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod. Prozradíte nám, čím to, že ROP SV patří v rámci České republiky mezi nejúspěšnější programy pro čerpání evropských dotací? Máte nějaký recept, jak splnit podmínky pro jejich získání?

Za vším bych hledal aktivní vytváření jednotlivých projektů ve všech prioritních osách. Za Pardubický kraj mohu rozhodně říci, že jsme se snažili připravovat projekty do zásobníku tak, abychom byli již předem připraveni na možné čerpání a neztráceli příliš čas. Pardubický kraj čerpal částku přesahující tři miliardy korun, přičemž se dostalo na investice v oblasti zdravotnictví, školství, dopravy, ale také sociálních služeb a cestovního ruchu. V rámci celého ROP SV se podařilo rozdělit 100 procent přidělených evropských prostředků, což představuje více než 17,4 miliardy korun. To považuji za jasný důkaz toho, že se jednalo o úspěšnou formu čerpání evropských dotací. O to více mne mrzí, že tyto oblíbené a úspěšné Regionální operační programy končí. Vláda premiéra Petra Nečase centralizovala evropské fondy. Tím vznikl také Integrovaný operační program (IOP), který má být zdrojem prostředků pro města, obce a kraje na financování jejich priorit. Celou řadu aktivit však nebude možné v novém programovém období zařadit. Jedná se například o rekonstrukce silnic III. třídy, místních komunikací, domovů pro seniory, veřejných prostranství, kulturních památek, ale také zařízení pro volnočasové aktivity.

Premiér Sobotka se nechal slyšet, že jeho cílem je, aby ČSSD zůstala v krajích nejsilnější stranou. Chce také, aby pozice ČSSD zůstala silná i v Senátu, kam se po prázdninách také volí. Až poté se prý Sobotka bude znovu ucházet o pozici předsedy ČSSD a povede stranu do parlamentních voleb. Jak byste Bohuslava Sobotku jako předsedu hodnotil?

Jednoznačně pozitivně, což dokazuje hned několik posledních voleb. Podle mě je premiér onou „klidnou silou“ ve vládě, která vnáší do rozhodování exekutivy rozum a hlavně tlumí emotivní výstupy Andreje Babiše. Proto si paradoxně myslím, že tandem Sobotka – Babiš funguje a vláda je úspěšná. Po různých Věcech veřejných, kdy Radek John byl ministr vnitra a Vít Bárta ministr dopravy, či experimentech na školství v čele s paní Kuchtovou nebo panem Dobešem, případně pokud si připomeneme řadu sporů v Nečasově vládě, potom vláda Bohuslava Sobotky patří mezi ty klidnější a rozhodně stabilnější. Proto si stávající premiér, pokud o to bude stát, podporu i pro další období zaslouží. Je ovšem pravdou, že krajské a senátní volby budou v mnohém rozhodující.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Boj o hejtmanské křeslo bude tvrdý, do krajských voleb jde 22 seskupení

 

Kampaň před podzimními volbami do zastupitelstva Pardubického kraje letos poprvé nepovedou politici v rukavičkách. Kandiduje dvaadvacet subjektů, hlavní boj se už rozhořel mezi politiky z hnutí ANO a hejtmanem Martinem Netolickým z ČSSD.

Pozici hejtmana bude obhajovat Martin Netolický z ČSSD, který je nejmladším hejtmanem v historii krajů. | foto: Michal Klíma, MAFRA

Sociální demokraté jsou s hnutím ANO ve vládě, společně řídí pardubický magistrát a průzkumy veřejného mínění naznačují, že by mohli po říjnových volbách spolu vést i Pardubický kraj. Je tady ale „drobná“ překážka.

V minulosti připomínaly debaty soupeřících politiků před krajskými volbami spíš setkání starých známých, kteří se ani nepokouší předstírat, že vedou nějaký boj. Teď se mezi pardubickými politiky z Babišova hnutí a hejtmanem Martinem Netolickým z ČSSD veřejně a skoro demonstrativně spalují mosty.

Nejde přitom, zdá se, o osobní animozity, ale o spory týkající se budoucnosti nemocnic, spalovny odpadů v Pardubicích či letiště. Hnutí ANO chce například prosadit stavbu nové krajské nemocnice v Pardubicích, hejtman to pokládá vzhledem k prázdné krajské pokladně za naprostý nesmysl.

Na Facebooku mezi hejtmanem a lídrem hnutí ANO Janem Řehounkem už padlo dost ostrých slov.

Zajímá vás dění v krajích?

Za cenu jednoho vydání získáte všechny regionální přílohy.

„Starej se o projekty města a nevymýšlej, jak si sám před sebou odůvodnit hloupý projekt, o kterém od počátku víte, že nikdy nebude -tedy nová nemocnice,“ napsal na Facebooku nedávno například Netolický Řehounkovi, který je náměstkem pardubického primátora.

„Martine, evidentně nemá cenu o čemkoliv s Tebou mluvit, bohužel,“ reagoval Řehounek.

Netolický kritizuje politiky z ANO i za to, že město Pardubice pod jejich vedením chce od soukromé firmy koupit za 35 milionů korun odstavenou spalovnu odpadů, a tvrdí, že společnost byla původně ochotna zařízení prodat za osm milionů.

Pokud vznikne koalice ČSSD a hnutí ANO, začíná být těžko představitelné, že by se jí účastnil dosavadní hejtman Martin Netolický. Za ČSSD ale ve sporech vystupuje jen on, ostatní krajští radní z ČSSD jsou nyní, stejně jako po většinu volebního období, neviditelní.

Línkova Koalice bude zřejmě hrát klíčovou roli

Na sporech může vydělat třetí vzadu, tedy lidovecká Koalice pro Pardubický kraj náměstka hejtmana Romana Línka (KDU-ČSL), která má v krajských volbách vždy slušné výsledky.

Kdo jde do krajských voleb

ANO 2011; Pro otevřený kraj – piráti, Zelení, Změna; ČSSD; Koalice pro Pardubický kraj (KDU-ČSL, SNK Evropští demokraté a politické hnutí Nestraníci); KSČM; Komunistická strana Československa; Moravané; Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi; ODS; Svobodní a soukromníci; TOP 09; Starostové a nezávislí; Volte Pravý Blok; Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD); Národní demokracie; Dělnická strana sociální spravedlnosti – stop nepřizpůsobivým a diktátu EU!; Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska); Úsvit s Blokem proti islamizaci; Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK; Naše Pardubice; Východočeši, Nezávislí, Patrioti; Osobnosti Pardubického kraje (SPO, Pardubice pro lidi a Hnutí osobnosti Pardubického kraje)

Pramen: ČTK a Krajský úřad Pardubického kraje

Před čtyřmi roky získala 17,74 procenta hlasů a skončila těsně třetí za druhými komunisty (18,86 %) a vítěznou ČSSD (21,31 %).

Pardubický kraj v tomto volebním období vede ČSSD s Koalicí pro Pardubický kraj a SPO s tichou podporou komunistů. Opozice reprezentovaná ODS a TOP 09 s podporou Starostů byla poměrně krotká.

Lídrem kandidátky ODS se stal místostarosta Litomyšle Michal Kortyš, za TOP 09 kandiduje z prvního místa primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky pardubické nemocnice a poslanec Jiří Skalický.

Náměstek hejtmana Jaromír Dušek (SPO) se pokusí dostat znovu do zastupitelstva jako lídr sdružení Osobnosti Pardubického kraje, které je koalicí Strany práv občanů, uskupení Pardubice pro lidi a Hnutí osobnosti Pardubického kraje. Komunisté si vybrali krajského zastupitele Jana Foldynu.

Do podzimních krajských voleb v Pardubickém kraji se zaregistrovalo 22 subjektů. V roce 2012 bylo kandidujících stran, hnutí a koalic o tři méně.

Strany nyní mají čas na odstranění chyb v přihláškách, mohou ještě měnit kandidáty i jejich pozice na kandidátních listinách. Úředníci budou podrobněji zkoumat dokumenty v následujících dnech, zatím našli jen obvyklé drobné chyby, strany budou muset opravit místo pobytu svých kandidátů či jejich chybně uvedený věk.

V pátek 19. srpna poté vydá krajský úřad rozhodnutí o registraci přihlášených subjektů.

Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/v-kraji-kandiduje-rekordni-pocet-stran-a-hnuti-f4a-/pardubice-zpravy.aspx?c=A160804_2264042_pardubice-zpravy_msv

ČSSD odmítá návrh ministra Brabce na zdražení vody