Ochrana osobních údajů

V průběhu měsíce března se některé děti z našeho města zapojily prostřednictvím Městské knihovny a informačního centra Březová nad Svitavou do celostátní soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ organizované Úřadem pro  ochranu osobních údajů.

Literární a výtvarné příspěvky březovských účastníků vzbudily zájem odborné poroty. Sedm dětí:   Marek Láník, Adam Sobol, Marie Bartoňková, Sophie Volfová, Kristýna Moravcová, Dominik Kroupa, a Naděžda Šufanová se může těšit na drobné pozornosti, které jim tiskový mluvčí úřadu PhDr. David Pavlát zaslal přímo do městské knihovny s následujícím dopisem:

„Vážení účastníci soutěže,

Děkujeme za váš zájem o naši soutěž. Do Úřadu pro ochranu osobních údajů přišlo v letošním roce  téměř dvě stě příspěvků, které svědčí o skutečnosti, že si závažnost problematiky ochrany soukromí a osobních údajů uvědomujete.

Jako poděkování za vaše příspěvky vám posíláme upomínkové předměty Úřadu pro ochranu osobních údajů. Věříme, že vás dárkem potěšíme a přispějeme k vašemu povědomí, že ochrana soukromí a osobních údajů patří k základním lidským právům, která musí být respektována bez ohledu na věk.“

Povolná (3)