Co se probírá při kávě, aneb o čem se u nás na veřejném zasedání zastupitelstva nemluví

PicMonkey Collage

Tak nám zabili Ferdinanda“ kdo by neznal notoricky známou hlášku ze Švejka. „Tak padl další březovský místostarosta“ dalo by se parafrázovat. Ano už téměř čtrnáct dní nemáme místostarostu, ani místostarostku. Jak je to možné? Na posledním zastupitelstvu se přece o odstoupení paní Jiřiny Janků z této funkce vůbec nehovořilo. Všichni přítomní z řad veřejnosti téma netrpělivě očekávali, ale nebylo na pořadu dne.  Že by se panu starostovi nechtělo kousat do kyselého jablka?

Navíc paní Janků se sama po skončení zastupitelstva na toto téma vyjádřila asi v tomto duchu: „Vedeni města Březová nad Svitavou zatím zůstává bez personálních změn dokud se členové zastupitelstva nedohodnou na mém nástupci.“

Dosud se tak nestalo, přesto však paní Janků odstoupila z funkce (zřejmě k poslednímu červnu, což se může neinformovaný občan pouze dohadovat). S podivem je, že o situaci neinformoval ani místní zpravodaj Březovský občasník 🙂 Co se tedy vlastně děje? V podstatě je vše při starém. Město dál vesele funguje bez místostarosty/-tky i dlouhodobě nemocného tajemníka.

I městská rada funguje jaksi samospádem, jen má nyní pouze 4 členy, což se příliš neslučuje s § 99 odst. 3  Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, kde se píše, že „počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 […radních].“

Doufejme, že na příštím zasedání  zastupitelstva vedení města dostojí své zákonné povinnosti a počet členů rady bude uveden do souladu s platnou legislativou.

Za MO ČSSD Březová nad Svitavou bychom ještě rádi doplnili, že pokud si zastupitelstvo jednou odhlasovalo neuvolněného místostarostu, měl by místostarosta zůstat neuvolněný i nadále. Rozhodování našich zastupitelů by mělo být motivováno zájmy obce, nikoli zájmy jednotlivce.

 

Lukáš Baránek