Podmínky pro předběžné opatření ve sporu ČSSD se Z. Altnerem nejsou splněny

18. dubna 2016

Podmínky pro nařízení předběžného opatření ve sporu mezi Zdeňkem Altnerem a Českou stranou sociálně demokratickou nejsou dle názoru právníků ČSSD splněny. Z. Altner se dle dostupných informací v pátek 15. dubna obrátil se žádostí o předběžné opatření na Obvodní soud pro Prahu 1 v rámci sporu, ve kterém rozsudek přiznává Z. Altnerovi částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu, s čímž ČSSD zásadně nesouhlasí.

„Předběžné opatření lze nařídit, jen dokud se rozhodnutí nestalo vykonatelným, nebo pokud jsou vážné důvody, kvůli kterým pan Altner nemohl přistoupit k vymáhání splnění uložené povinnosti cestou výkonu rozhodnutí. Současně musí být prokázány skutečnosti, které odůvodňují obavu, že by výkon rozhodnutí byl ohrožen. To se podle našeho názoru nemohlo stát, protože rozhodnutí je v tuto chvíli vykonatelné a panu Altnerovi nic nebrání domáhat se jeho výkonu. Současně ČSSD jasně deklaruje, že má díky sjednanému úvěru dostatek prostředků pro splnění povinnosti uložené rozsudkem. Pro předběžné opatření proto rozhodně nejsou splněny zákonné podmínky,“ uvedl mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

ČSSD v rekordně krátké době získala díky úvěru zajištěny prostředky pro zaplacení celé soudem přiznané částky a nyní bude nejdříve uspokojovat nároky věřitelů Zdeňka Altnera, kteří se ČSSD dosud přihlásili. Strana tak chce zabránit hrozbě exekuce ze strany Altnerových věřitelů a bude tím plnit i vůči Z. Altnerovi dle rozsudku soudu. Po ohlášení rozsudku odvolacího soudu se na stranu obrátily asi dvě desítky věřitelů Z. Altnera s částkami v řádech mnoha milionů korun a formou exekučního příkazu požádali o přednostní uspokojení.

„Postup pana Altnera navozuje dojem, že se nesnaží domoci se zaplacení rozsudku, protože tomu by odpovídal návrh na výkon tohoto rozhodnutí, ale pokouší se pouze zabránit přednostnímu uspokojení svých věřitelů, kteří se na ČSSD obracejí s exekučními příkazy nařizujícími ČSSD platit jim namísto panu Altnerovi,“ řekl dále Chvojka.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit.

 

Kontakt pro média:

Jiří Chvojka

jiri.chvojka@extender.cz

602 323 353 chvojka_3