Archiv pro měsíc: Duben 2016

„Šmejdi“ trápí lidi v Březové. Pomohla by vyhláška?

Březová nad Svitavou – Podomní prodejci už napálili několik lidí. Nabízejí levný plyn i elektřinu.

Autor: Bohuslav Stehno

Ulevila by Březové nad Svitavou vyhláška zakazující podomní prodej?

images (1)

Jako pracovnice informačního centra jsem minimálně jednou měsíčně kontaktována některým z občanů našeho města s prosbou o pomoc při odstoupení od smlouvy podepsané s podomním prodavačem energií. Nejde o nic nového, na jejich nekalé praktiky již nesčetněkrát upozorňovala naše městská policie (v městském zpravodaji i na webových stránkách), publicistické pořady, novinové články. Ve spolupráci se státní policií také uspořádala besedu pro seniory na toto téma, která měla velkou účast. Bohužel obdobné případy se pořád stávají, mám dokonce pocit, že jich přibývá. Prodejci energií jsou jasně zaměřeni na cílovou skupinu převážně starších a osamělých lidí (nezřídka znají přesné adresy a telefonní čísla). V domácnostech jejíž členové do cílové skupiny nespadají se už ani neobtěžují zvonit.)

V Březové nad Svitavou (na rozdíl od nedalekých Svitav, Letovic, nebo například České Třebové viz. http://www.cenyenergie.cz/zakaz-podomniho-prodeje/#/promo-ele) bohužel dosud neexistuje obecně závazná vyhláška, která by podomní prodej zakazovala. Městské policie má pak takříkajíc svázané ruce, neboť nemá pravomoc „vykutálené obchodníky“ i přes protesty a stížnosti občanů vykázat z města.

Byla bych ráda, aby tento můj příspěvek byl chápán jako podnět k zamyšlení pro zastupitele města. Myslím, že stojí zato zvážit, zda právě Březová nad Svitavou podobnou vyhlášku nepostrádá. Problematiku prodejů mimo provozovnu je totiž třeba řešit výhradně nařízením obce.

Jana Povolná

images

 

Podmínky pro předběžné opatření ve sporu ČSSD se Z. Altnerem nejsou splněny

18. dubna 2016

Podmínky pro nařízení předběžného opatření ve sporu mezi Zdeňkem Altnerem a Českou stranou sociálně demokratickou nejsou dle názoru právníků ČSSD splněny. Z. Altner se dle dostupných informací v pátek 15. dubna obrátil se žádostí o předběžné opatření na Obvodní soud pro Prahu 1 v rámci sporu, ve kterém rozsudek přiznává Z. Altnerovi částku 18,5 milionu korun s příslušenstvím a s astronomickou smluvní pokutou téměř 320 milionů korun jako údajný podíl na výnosech z vlastnictví Lidového domu, s čímž ČSSD zásadně nesouhlasí.

„Předběžné opatření lze nařídit, jen dokud se rozhodnutí nestalo vykonatelným, nebo pokud jsou vážné důvody, kvůli kterým pan Altner nemohl přistoupit k vymáhání splnění uložené povinnosti cestou výkonu rozhodnutí. Současně musí být prokázány skutečnosti, které odůvodňují obavu, že by výkon rozhodnutí byl ohrožen. To se podle našeho názoru nemohlo stát, protože rozhodnutí je v tuto chvíli vykonatelné a panu Altnerovi nic nebrání domáhat se jeho výkonu. Současně ČSSD jasně deklaruje, že má díky sjednanému úvěru dostatek prostředků pro splnění povinnosti uložené rozsudkem. Pro předběžné opatření proto rozhodně nejsou splněny zákonné podmínky,“ uvedl mediální zástupce advokátní kanceláře Bělina&Partners pro klienta ČSSD Jiří Chvojka.

ČSSD v rekordně krátké době získala díky úvěru zajištěny prostředky pro zaplacení celé soudem přiznané částky a nyní bude nejdříve uspokojovat nároky věřitelů Zdeňka Altnera, kteří se ČSSD dosud přihlásili. Strana tak chce zabránit hrozbě exekuce ze strany Altnerových věřitelů a bude tím plnit i vůči Z. Altnerovi dle rozsudku soudu. Po ohlášení rozsudku odvolacího soudu se na stranu obrátily asi dvě desítky věřitelů Z. Altnera s částkami v řádech mnoha milionů korun a formou exekučního příkazu požádali o přednostní uspokojení.

„Postup pana Altnera navozuje dojem, že se nesnaží domoci se zaplacení rozsudku, protože tomu by odpovídal návrh na výkon tohoto rozhodnutí, ale pokouší se pouze zabránit přednostnímu uspokojení svých věřitelů, kteří se na ČSSD obracejí s exekučními příkazy nařizujícími ČSSD platit jim namísto panu Altnerovi,“ řekl dále Chvojka.

Historii celého sporu je možné najít na informačních stránkách www.spor-altner.cz, kde budou umisťovány informace, které se případu týkají a které je možné zveřejnit.

 

Kontakt pro média:

Jiří Chvojka

jiri.chvojka@extender.cz

602 323 353 chvojka_3

Horáček: „Za kauzu může Zeman a nikdo jiný“

Když jste se dozvěděl o výsledku soudu, jak jste reagoval?

Vůbec jsem netušil, jak to celé dopadne. Nemyslel jsem, že částka pro Altnera naroste do takových výšin, nicméně stalo se. Beru to jako realitu a nemá smysl se rozhořčovat. Jde o to najít způsob, jak tento problém vyřešit. Nejdřív mě pochopitelně zajímalo, jak to dopadne pro náš okres, a jak to udělat, abychom zůstali stabilní. Kroky jsem udělal a pro nás je to v pořádku.

 

Žhavil jste telefon a sondoval situaci u kolegů?

Fakt je, že mi volal předseda strany Bohuslav Sobotka. Sdělil mi, jaká je situace, řekl jsem mu svůj názor. Budeme v kontaktu tak, jak bude potřeba. Předseda strany pochopitelně chce, abychom to ustáli. K tomu musíme mít potřebné informace. Mluvil jsem i krajským předsedou i hejtmanem, abychom si vyměnili postoje. Všechno totiž bylo velice rychlé, jen abychom se ujistili, že o všem víme. Byl to daleko kratší rozhovor, než dnes s vámi. (úsměv)

 

Jaké dopady bude mít na okresní organizaci ČSSD obří suma 337 milionů korun? Dotkne se stranické šetření v kase i Svitavska?

První dopady už pociťujeme. Bude přikročeno se k plošnému krácení platů tajemníků v rámci republiky, stane se tak od nového roku. Představa je taková, že plat tajemníka na okrese bude vázán a počet členů a pokud členská základna v okrese bude pod 250 členů, bude plat krácen na 0,75 úvazku. Ta zpráva ještě není oficiální, ale projednávalo se to na ÚVV a na tom se pravděpodobně nic nezmění. Pochopitelně nebudou ani žádné odměny.

 

Ve vašem případě nastoupí další úsporná opatření jako nižší nájmy v budovách a podobně?

Nemůžeme vyloučit nic, dokonce ani to, že budeme muset přesídlit sekretariát, který dnes ve Svitavách máme. Pro občany a naše členy je to přitom styčné místo. Na rozdíl od jiných stran totiž vždycky říkám, že lidé vědí, kde nás najdou. Budeme si s tím muset nějak poradit, ale máme bohaté zkušenosti a pokud k tomu dojde, zcela jistě si poradíme. Probereme to v druhé polovině května na OVV.

 

Opravdu? A jak?

Když jsme v roce 1989, respektive 1990, začínali, neměli jsme nic, natož sekretariát. Měli jsme tenkrát sedm členů, všechno vznikalo na koleni. Prakticky neexistovaly jiné tiskoviny do voleb, než které jsme si sami obstarali. A šlo to. Nevidím důvod, proč bychom se v této a následujících kampaních neuskrovnili. A možná, že nám to paradoxně i prospěje. Ukáže se totiž, zda-li je naše základna tvořená členy z důvodu přesvědčení, nebo je místem pro kariéristy. Všechno má své výhody i nevýhody. Takže se toho nebojíme.

 

Astronomická suma pro právníka  Altnera však musí mít velký vliv i na vaši sílu a možnosti ve volbách, že.

Pochopitelně. Dramaticky se zkrátí náklady na krajskou kampaň. Například nebudeme mít auto pro volební kampaň do zastupitelstva kraje, to už je jasné. Veškerý servis pro naše kandidáty musíme pokrýt vlastními prostředky. Předpokládám, že se toho aktivně budou účastnit poslanec Havíř a senátor Martínek, kteří nám určitě vyjdou vstříc. Musíme se zaměřit na větší osobní kontakt.

A pak je tu další věc. Povídejte. Není jisté, zda částka, kterou má ČSSD zaplatit, bude tak vysoká. Pochopitelně názory právníků na celou kauzu se liší. Ale znáte to – máte dva právníky a tři názory. (úsměv) Nicméně z mého pohledu, a já si to pamatuji velmi dobře, jak celá ta historie vznikala, zásadní chybu udělal Miloš Zeman. Když dnes říká, že za to může někdo jiný, není to pravda.

 

Ovšem z posledních vyjádření prezidenta Zemana vyplývá, že se k celé věci nemá.

Zeman se nemá k řadě dalších věcí. Je nesmysl tvrdit, že jeho nástupci mohli záležitost kulantně vyřešit a on to moc dobře ví. On je číslo jedna, které nese absolutní zodpovědnost za současnou kauzu! Každému říkám – když za vámi někdo přijde se smlouvou, na níž je sankce 0,3 procenta denně, vy byste to podepsal? Vždyť je to čistokrevná lichva. A Zeman to podepsal.

 

Takže to podle vás udělal vědomě a tušil, co je ve smlouvě mezi ČSSD a Altnerem přesně zakotveno?

Já tvrdím, že člověk v jeho postavení musí vědět, co smlouva obsahuje a co podepisuje. Myslím, že podcenil možné důsledky a situace je nyní taková, jaká je. Nejsem právník a proto můj názor na Zemana berte jako čistě   osobní.

 

Mohl jednat také v té rovině, že se stihne věc dořešit ještě za jeho předsednictví v ČSSD?

Jak jsem řekl. Myslím si, že podcenil obsah podepsané smlouvy. Vážně si neumím představit, že bych takové ujednání podepsal. Je to opravdu šílená suma, ale prostě se to stalo. Na druhou stranu nevěřím tomu, že naše justice je na tom až tak špatně, aby si své pochybení nedokázala uvědomit. Rozumíte – když někdo skoro osmnáct let nedokáže přimět advokáta, aby se dostavil k soudu a případ byl dořešen a ukončen, to je naprostý skandál. A to si o případu můžeme vyprávět cokoliv. Je to neomluvitelné. Proto doufám, že naše odvolání bude úspěšné. Nebavím se o našem základním závazku, ten prostě musíme zaplatit. Otázka zní, jaký bude konečný verdikt o výši sankce. Opravdu je to naprostá lichva. Ať dovolání dopadne jakkoliv bude to mít dopady na každé další volby po mnoho let.

 

Prezident Zeman tvrdí, že se nikdo z jeho nástupců od premiéra Špidly, přes Grosse, Paroubka a Sobotky neměl k řešení problému. Věříte tomu?

Oni to řešili, ovšem chyběla razance. Všichni našlapovali kolem soudů jako něčeho nedotknutelného. Všichni následující předsedové ČSSD se snaží soud ukončit, ale nikdo nevěřil, že by soud mohl udělat to, co udělal. Myslím si, že nikdo nečekal, že by to takto mohlo skončit a proto se nešlo tvrdě po ukončení problému. Právníci tvrdí, že soud postupoval naprosto správně. Budiž. Jak, ale chtějí soudy obhájit své otálení. Soud má byt spravedlivý a rychlý. Spravedlivý byl. Budiž. Ale rychlý? Dovolím si tvrdit, že 16 let trvající proces je všechno jiné než rychlý proces.

 

Jak se podle vás zachová ústřední výkonný výbor ČSSD?

Já jen doufám, že peníze, které zaplatíme a my je určitě zaplatíme, se nedostanou do rukou Altnera. To by byl velký malér. Doufám, že platba půjde nejprve na nějaký depozit, který bude blokován až do dalšího rozhodnutí soudu. Platba jako taková nemá odkladný účinek. Je však důležité, aby peníze byly fyzicky k dispozici v případě, že verdikt bude jiný. Nikdo nyní neví, zda-li to skutečně pro ČSSD dopadne tak špatně, nebo dojde k redukci částky.

 

Bude se podle vás ČSSD bránit i případnou žalobou na Miloše Zemana?

Z naší strany by to nemělo význam. Ale stojíme si za tím, že on je ten, kdo nese rozhodující zodpovědnost za tento malér. To stačí. Doufám, že voliči jeho postoj v této kauze  zohlední při svém rozhodování při volbě presidenta republiky.

 

Navenek je ovšem ČSSD naopak po této kauze zranitelnější, než kdy jindy, nemyslíte?

Nepochybně. Jsme zranitelní v tom smyslu, že budeme velmi obtížně konkurovat kampaním našich soupeřů. O tom není sporu. Když nemůžete dát prostředky do všech oblastí volební reklamy a tím teď nemyslím jen billboardy, ale i mediální prezentaci na všech úrovních, jste ve zjevné nevýhodě.

 

Vyvodí odpovědnost za současný stav i vrcholné vedení sociální demokracie?

Není k tomu žádný důvod a nevěřím tomu. Naopak si myslím, že místopředseda Martina Slarce, který se stará o stranickou pokladnu začali stranu opravdu oddlužovat. A do toho přišla bohužel tato rána. Ve výkazech za poslední rok jsme ušetřili 27 milionů korun, takže jsme byli v plusu. Ovšem tato kauza to opět smazává. Současné vedení se chová hospodárně a Martin Starec významně snížil náklady na provoz strany. Odpovím vám i na vaši nevyřčenou podotázku. Doufám, že nikoho uvnitř ČSSD nenapadne mít osobní politický profit na současné  situaci. Ostatně myslím, že takový pokus by byl jeho politickou sebevraždou.

 

Říkáte, že Miloše Zemana dobře znáte. Za jakých okolností jste jej poznal a jaké s ním máte vztahy?

Znám ho osobně velice dlouho. Uvědomte si, že já jsem oficiálně vstoupil do ČSSD 2.1.1990. Znám ho od té doby, kdy úspěšně kandidoval na předsedu ČSSD. Tehdy jsem byl členem KVV. Musíte si uvědomit, že tehdy nebyla naše členská základna zdaleka tak početná jako nyní a proto i naše vztahy byly mnohem osobnější. Přiznávám, že jsem Zemana velmi dlouho podporoval. V určité fázi byl Zeman pro vývoj sociální demokracie užitečný. Mimochodem s jeho osobou je spojen mýtus o Zamanovi, který „vytáhl“ ČSSD na politické výsluní s 30% preferencí. Ovšem stačí se podívat do volebních výsledků té doby  a přesvědčíte se, že to tak nebylo. Dva roky po jeho zvolení se nedělo s našimi čísly vůbec nic. Naše volební preference se tehdy stále pohybovaly na 10%. Náš vzestup nastal o několik let později v důsledku společenských pohybů spojených s divokou privatizací a skandály pravicových politiků. Konec konců tento 30% výsledek jsme od té doby zopakovali několikrát a již dávno bez Zemana.

Jako osobnost je na české politické scéně nepochybně výrazný, ale pro mě jeho epizoda končila opoziční smlouvou.

 

Zajímají mě především ty komunální volby.

Tam neočekávám zásadní potíže. Dokážeme si poradit vlastními silami. Náklady jsou v nich relativně nízké a jde především o osobní prezentaci našich kandidátů. Musíme najít zdroje na tiskoviny a plagáty. Doufám, že nám naši mladí členové pomohou s šířením našich volebních program  prostřednictvím tzv. nových médií. Stále víc se ukazuje jejich síla. Tak proč to nezkusit.

 

Mluvil jste o možném uzavření sekretariátu. Jak moc by to okresní ČSSD bolelo?

Bylo by to velmi nepříjemné, protože sídlo našeho OVV všeobecně známé a navštěvují jej i nestraníci. Pokud ta situace nastane, budeme mít několik možností. Jednou z nich například je, že na přechodnou dobu bude tajemnice pracovat z domova.

 

Takže si umíte představit, že budete mít home office?

(úsměv) Přesně tak. Spousta lidí dnes pracuje doma a docela dobře to funguje. Nevidím důvod, proč bychom to nemohli udělat na přechodnou dobu i my.

 

A co vás tedy trápí na té situaci nejvíc?

Že ta obrovská suma, kterou budeme splácet nás pravděpodobně na léta dopředu znevýhodní v soutěži s ostatními politickými stranami.

 

Místní organizace tedy změny nijak nepostihnou?

Určitě ne nijak zásadně. Jiná věc je, že v době komunálních voleb se OVV finančně podílí na pořádání akcí a propagaci. Naštěstí na řešení tohoto úkolu máme dost času.

 

Jaký je rozpočet okresní organizace ČSSD a už víte, o kolik bude nutné jej zkrátit?

Financování činnosti sekretariátu zajišťuje Lidový dům. O kolik to bude zkrácené, to zatím nevíme. Ale je jasné, že dojde k dramatickému snížení režijních nákladů a to včetně platu tajemnice. Pokud jde o finanční prostředky OVV, ty tvoří prostředky získané z členských známek doplněné o zdroje poskytnuté z KVV na pořádání veřejných akcí. Konkrétní čísla vám pochopitelně nesdělím. Informace o financování jsou obsaženy ve veřejně přístupné Zprávě o hospodaření ČSSD.

 

Poměrně razantně říkáte, že se ukáže, kdo to se stranou myslí vážně. Jsou podle vás i na Svitavsku kariéristé, kteří po skandálu odejdou?

To uvidíme. (smích) Na to musíme počkat až se situace plně vyjasní. Krizová situace může i v naší okresní organizaci vygenerovat takové případy. Zatím tomu nic nenasvědčuje, ale jak říkám je to předčasné. Vloni jsme zaznamenali snad náznak takového chování, ale ten dopadl špatně už při kandidatuře do krajských voleb.

 001

Schůze Klubu seniorů ČSSD ve Svitavách 7. dubna 2016 za účasti členky naší MO

Ve čtvrtek 7. dubna 2016 odpoledne se sešli senioři ČSSD, aby naplánovali činnost pro letošní rok a pohovořili o současné situaci. Jednání byl přítomen i předseda okresní organizace ČSSD Miloš Horáček a poslanec MUDr. Pavel Havíř, který přítomným seniorům popovídal o své činnosti v Poslanecké sněmovně P ČR a zodpověděl několik dotazů z oblasti zdravotnictví. Po té seniory navštívil také senátor Mgr. Radko Martínek, který rovněž seniorům přiblížil aktuální informace ze Senátu P ČR a také odpovídal na dotazy seniorů.

Schůze Klubu seniorů ČSSD se účastnila také členka MO Březová nad Svitavou Mgr. Zdeňka Ducháčková.

12973321_785941078207173_4243378619533527474_o 12973435_785941168207164_7687333424109859217_o

Studie parkování budila vášně. Projekt je zatím odložený

Březová n. S. – Studie mapující parkování na Špitálském poli budí vášně. Překvapení a zmatení jsou obyvatelé tamní lokality. Zastupitelé se mezi sebou dokonce o projektu dohadovali a někteří z nich nejsou přesvědčení o naplnění jeho smyslu.

Autor: Bohuslav Stehno

Česká strana sociálně demokratická si připomněla 138. výročí založení

Představitelé ČSSD si 8. dubna2016 v odpoledních hodinách v Praze 6 na Břevnově připomněli výročí založení strany. Nejsilnější vládní strana letos oslavila už 138. výročí. Vzpomínkové akce se zúčastnil místopředseda ČSSD Martin Starec a předseda pražského KVV ČSSD Miloslav Ludvík. Kromě zástupců vedení ČSSD se u pamětní desky sešli také členové a sympatizanti stany.

„Smyslem oslav výročí založení ČSSD je kromě jiného připomenout základní programové principy, které sociální demokracie vždy prosazovala,“ uvedl předseda pražské ČSSD Miloslav Ludvík. Hlavními programovými požadavky přijatými ustavujícím sjezdem v roce 1878 bylo například všeobecné, rovné a přímé volební právo, svoboda tisku, spolčování a shromažďování, nemocenská a sociální zákonodárství, zavedení 10-ti hodinové pracovní doby, omezení práce žen a odstranění práce dětí.

„Sociálně demokratické hnutí má hluboké kořeny v boji za svobodu, spravedlnost a sociální soudržnost. Úsilí o sociálně spravedlivou a solidární společnost je nejen mementem našich předchůdců, ale také závazkem pro činnost ČSSD ve vládě, krajích a obcích,“ uzavřel místopředseda ČSSD Martin Starec.

254ca12f33c2b5f96593f976fe0a_r16-9_w640_h360_gi-photo-361305