Archiv pro měsíc: Prosinec 2015

Pobytové zařízení v Králíkách nikdo nechce-JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

110783-netolicky_clanek27. 11. 2015 19:21:19 – Parlamentní listy

Počátkem letošního roku by nikdo nevěřil, že se jeho hlavním tématem stane takzvaná uprchlická krize a směřování nelegálních uprchlíků balkánskou cestou přes státy střední Evropy do Německa nebo Skandinávie.

Přestože Česká republika využila všechny možnosti a vyjádřila prostřednictvím předních vládních činitelů nesouhlas s realokací uprchlíků dle stanovených kvót, byla přehlasována a musela začít řešit otázku umístění uprchlíků na svém území, byť legálních uprchlíků v souladu s mezinárodním právem.

Už od jara letošního roku se kvůli tomu diskutuje o takzvaném nepotřebném majetku, který stát v minulosti využíval a následně jej z organizačních důvodů opustil. Jedním z těch objektů je bývalý diagnostický ústav v Králíkách. Přestože šlo o zařízení velice problémové, měli jsme informace, že stát se bude snažit tento objekt prodat a od počátku jsme byli v kontaktu s místní samosprávou, která vyjádřila prvotní obavu z dalšího využití tohoto areálu. V průběhu roku však uprchlická krize v Evropě výrazně zesílila a Česká republika byla i přes zmíněný nesouhlas zapojena do jejího řešení, zejména tedy v oblasti realokace uprchlíků.

Před 14 dny jsme byli poprvé oficiálně informováni, že objekty v centru Králík mají být určeny pro pobytové zařízení, které by mělo zajistit ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu z důvodu politického pronásledování. Pardubický kraj od počátku vyjadřuje svůj nesouhlas s tím, aby toto zařízení bylo na území Králicka umístěno.

V posledních několika letech investujeme nemalé prostředky především do infrastruktury související s oživením cestovního ruchu v oblasti zasažené ekonomickými změnami z počátku 90. let. V době, kdy vidíme první výsledky naší práce a kdy se daří zastavit nárůst nezaměstnanosti a naopak nezaměstnanost snižovat, kdy se daří ve spolupráci s investory zajistit práci pro místní obyvatele, přichází zpráva, že stát chce pobytové zařízení v Králíkách zřídit.

Ministerstvo vnitra nás požádalo o sdělení podmínek, které by měly zmírnit jakákoliv rizika, a o nich jsme také spolu s místní samosprávou jednali. Vyjádřili jsme ovšem zásadní nesouhlas s umístěním tohoto zařízení do turisticky atraktivní oblasti. Králicko je pro nás totéž co Šumava a Lipno pro jižní Čechy nebo Krkonoše s Pecí pod Sněžkou a Špindlerovým Mlýnem pro Královehradecký kraj. Nikdo také neuvažuje o vzniku uprchlických center v těchto exponovaných turistických oblastech a Kostelec nad Orlicí ani Havířov, kde taková pobytová centra již existuji, vskutku nepovažuji za takto atraktivní místa.

Požádali jsme proto ještě o přehodnocení tohoto rozhodnutí, které je sice z hlediska České republiky nezbytné, ovšem jsem přesvědčen, že umístění na Králicku se jeví z mnoha důvodů jako krajně nevhodné. Každé rozhodnutí je totiž nutné zvážit ze všech úhlů pohledu. Vedle ekonomického hlediska a relativně nízkých nákladů na případné zprovoznění areálu je třeba brát v potaz všechny další vlivy, jako například blízkost základní školy, centra města, stav nejenom objektu, ale také jeho bezprostředního okolí a podobně. Proto jsem oficiálně kontaktoval ministra vnitra a prvního náměstka s tím, že lokalitu považujeme za krajně nevhodnou. Chci poděkovat panu ministrovi Chovancovi za vstřícný krok, který po našem telefonátu učinil a jsem rád, že existuje zájem o diskusi a vyslyšení názorů občanů města Králíky. Králicko bezesporu potřebuje impuls, avšak nikoliv tím způsobem, že zde stát zřídí pobytové zařízení pro uprchlíky.

Chtěl bych také požádat všechny, aby především vedli diskusi klidnou, protože jenom tak lze dojít ke kýženému cíl. Osobně jsem připravený sehrát roli zprostředkovatele v rámci jednání s Ministerstvem vnitra, vládou ČR a dalšími orgány. Ve středu 2. prosince se proto uskuteční setkání, na kterém bychom si měli s občany Králíků jasně formulovat požadavky a měli bychom o nich vést nejprve vnitřní diskusi, a potom je přenést na vládu ČR.

Samospráva Pardubického kraje cítí zodpovědnost za celé území kraje a já osobně mám Králicko velmi rád a odmítám jakékoliv pochybnosti ze strany místního obyvatelstva, že tomu tak není. Mohu všechny ubezpečit, že situaci sleduji velmi detailně a zabývám se vším, co se v této záležitosti děje. Osobně udělám vše, co je v mých silách, aby byly připomínky obyvatel reflektovány a aby s nimi bylo v co největší míře komunikováno. Rozumím a chápu, že je nutné plnit mezinárodní závazky, je ovšem potřeba respektovat také zájmy regionu a hlavně místa, kde by mělo být zařízení umístěno, a to zvláště za situace, kdy Pardubický kraj integroval celou řadu investic do cestovního ruchu do této mimořádně zajímavé lokality, která by byla bezpochyby umístěním uprchlického centra negativně ovlivněna.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Stanovisko místopředsedy OVV Pardubice Jána Kasiče ke článkům v Právu a MF Dnes

Pardubice 16. 11. 2015

VYJÁDŘENÍ KE ČLÁNKŮM V PRÁVU a MF DNES ze dne 13. 11. 2015 (odkaz na článek)

Po přečtení článku v Právu a MF Dnes mi nezbývá, než se vyjádřit k tomu co pravda je a co není.

Předně musím říci, že ČSSD je stranou s více než stoletou tradicí a situace, kdy, na určitý post je nominován pouze jediný kandidát, již předem prohlašovaný za jediného správného, je sociálně-demokratickým principům zcela cizí. Doba tzv. jediných správných kandidátů předem schválených ústředními výbory, je naštěstí dávno pryč. Deficit demokracie se bohužel objevuje i u některých novinářů, kteří možnost výběru z více kandidátů označuji za “ podkopávání “ stávajícího hejtmana. Demokracie podle mne znamená mimo jiné i možnost výběru a OVV Pardubice očekává, že i jiné okresy budou nominovat své kandidáty – v ČSSD je v každé ze čtyř okresních organizací v rámci kraje mnoho vynikajících a zkušených odborníků, kteří by post hejtmana mohli ku prospěchu obyvatel našeho kraje zastávat.

Je nutné uvést, že předsednictvo OVV Pardubice mělo připravené usnesení, které by podpořilo oba kandidáty, jak Martina Netolického, tak i Rudolfa Rabase, s tím, že členská základna a zejména pak delegáti konference po debatě s kandidáty se sami přikloní k podpoře konkrétní osoby. Bohužel stávající hejtman si nenašel několik málo minut času na to, aby členy OVV Pardubice požádal o podporu, a aby předložil k diskuzi svůj program a vizí na další čtyři roky. Lze říci, že OVV Pardubice a rovněž tak převážná většina členské základny neví, proč se pan Netolický o post hejtmana uchází, jak si představuje odborné složení svého týmu, jaké úkoly chce před nové zastupitelstvo postavit. Proto tedy OVV Pardubice téměř jednomyslně podpořilo svého kandidáta na post lídra krajské kandidátky a to přítele Rudolfa Rabase.

Závěrem chci dodat, že my skutečně nejsme stranou jednoho muže a nedokážu si představit, že bych členům ČSSD v Pardubicích a na Pardubicku musel říkat “ promiňte, nejste dost kvalitní, musí dostat přednost lidé z jiných okresů, a na svého lídra také zapomeňte, nemáte nárok „.

JÁN KASIČ