Komentář předsedy vlády k postavení českého trhu práce v rámci EU

Komentář předsedy vlády k postavení českého trhu práce v rámci EU | Česká strana sociálně demokratická

29.10.2015 Dnešní analýza českého pracovního trhu v rámci Evropské unie ukázala, že trh práce v této zemi patří k těm nejlépe fungujícím v rámci EU. Nicméně zároveň upozornila na značné rezervy v některých klíčových oblastech. Za jednoznačně dobrou zprávu považuji fakt, že zaměstnanost mužů ve věku 20–64 let je v Česku nejvyšší ze všech zemí EU a dramaticky předstihuje cíle, které si Evropy vytyčila do roku 2020. Nicméně čísla za obě pohlaví už tak optimistická nejsou.

Sedmou nejvyšší zaměstnaností v dané věkové skupině předstihujeme evropský průměr. Bohužel ale máme jeden z největších rozdílů mezi zaměstnaností mužů a žen. Příčiny tohoto stavu vidím v nevhodném nastavení některých zákonů na trhu práce. Po léta zde nebylo sladění rodinného a pracovního života významným tématem, které by se promítlo i do legislativy. Nedostatek školek, problematika zkrácených pracovních úvazků a řada dalších věcí, to jsou příčiny současného stavu.

Jsem rád, že se ministryni práce Michaele Marksové podařilo prosadit například zákon o dětské skupině, který by měl rodičům pomoci sladit pracovní a rodinný život.

Věřím, že další opatření, která se v této oblasti chystají, pomohou Českou republiku nejen udržet na současné velmi dobré pozici, ale že se nám podaří snížit i propastný rozdíl mezi muži a ženami na trhu práce. Také doufám, že bude pokračovat příznivý ekonomický vývoj, který zajišťuje dostatek pracovních míst a díky němuž máme ve druhém čtvrtletí letošního roku druhou nejnižší nezaměstnanost v EU hned po sousedním Německu.166899-top_foto1-6ry7x