Poděkování R. Martínkovi

Vážení přátelé,
na zasedání OVV ČSSD Svitavy konaném v úterý dne 23.10.2018 nám senátor
Radko Martínek oficiálně oznámil, že končí své působení ve vysoké politice.
Dovolte mi proto, abych Radkovi za nás za všechny poděkoval za vynikající
reprezentaci ČSSD jak u nás doma, tak na té nejvyšší vládní úrovni.
Není žádná politická strana ani hnutí v našem regionu, které by se mohli
pochlubit tak mimořádně úspěšným politikem s tak skvělou a bezúhonnou
kariérou jakou měl Radko. Je vzácností, když politik umí odejít  v plné
slávě  a na vrcholu kariéry. I to dokresluje jeho mimořádné schopnosti.
Radko dík. Hodně štěstí ve tvé další práci a především hodně zdraví.
Miloš Horáček
předseda OVV ČSSD Svitavy

MUDr. Pavel Havíř, lékař – Havíř do Senátu

Ucházím se o Vaše hlasy ve II. kole voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 50, ve kterém jsem se narodil, celý život žiji, vychovávám své děti a profesně zde působím. Pro Vaše rozhodování přidávám můj program v kostce:

Zdravotnictví – Každý občan regionu musí mít dobře dostupnou a kvalitní zdravotní péči
– Zachování, podpora a další rozvoj všech stávajících nemocnic
– Posílení ambulantní péče především praktických lékařů, dětských lékařů a stomatologů

Doprava – Cesta k prosperitě vede po dálnicích
– Co nejrychlejší dobudování D 35 v našem regionu
– Co nejdříve zahájit výstavbu D 43
– Zlepšit dosah a rozsah veřejné dopravy. Větší dosah autobusové dopravy více spojů na tratích

Rozvoj regionu – Pocit sounáležitosti s místem, kde žiji, je pro každého z nás velmi důležitý
– Podpora sportu, kultury a společenského života v regionu
– Podpora nadregionálních akcí od státu z ministerstva kultury
– Podpora sportovních aktivit mládeže (sportovní vybavení, trenéři) a Budování sportovních zařízení pro rekreační sport
– Podpora tradičních společenských setkávání

Bezpečnost měst a obcí – Základem spokojeného života je pocit osobního bezpečí a především bezpečí své rodiny
– Posílení role městské Policie. Hledání zdrojů pro zvýšení počtu strážníků i policistů
– Bezpečnostní situace musí být zásadním tématem měst obcí i kraje

Další informace najdete na www.havirdosenatu.cz

Úspěch projektu na Burze filantropie

Záběry z Burzy filantropie  v Litomyšli 24.9. Zástupkyně Rodinného a komunitního centra Kocourek  Jana Povolná úspěšně odprezentovala svůj projekt Kocourkova komunitní zahrada. Ten je zaměřen na přesun a repas herních prvků ze zrušeného dětského hřiště do nevyužité zahrady v majetku města Březová nad Svitavou. Kromě herních prvků se v Kocourku chystají zrealizovat vlastnoručně uplácanou pec, nebo komunitní záhonek, přičemž nebude chybět ani zákoutí určené k relaxaci a odpočinku. Od donátorů na svůj projekt získali celkem 31.000,- Kč. Podpořil je Pardubický kraj, Saint-Gobain Adfors, ABplast, TPR s.r.o., Skupina Medesa a VHOS a.s.